Burzovní zpravodajství

V průběhu prvních 3 týdnů měsíce února mohli investoři na kapitálovém trhu USA pozorovat neočekávaný pokles tém...


V průběhu prvních 3 týdnů měsíce února mohli investoři na kapitálovém trhu USA
pozorovat neočekávaný pokles téměř všech akciových titulů. Důvodů bylo několik.
Od prostého vybírání velkých zisků, kterých bylo dosaženo v průběhu ledna, přes
ekonomickou nestabilitu asijských tygrů, až po prostou obavu investorů z toho,
že by Rezervní banka mohla začít zvyšovat základní úrokové sazby, aby se tak
vyrovnala s neuvěřitelnou konjunkturou americké ekonomiky a zabránila tak
inflačním tlakům. A v neposlední řadě jedním z důvodů poklesu indexových
ukazatelů byly také zprávy z firemního sektoru.
Propadu nezůstaly ušetřeny ani akcie zázračného internetového sektoru.
Potvrdila se tak skutečnost, že jejich volatilita je vskutku obrovská a že
mohou v průběhu několika málo dní vykázat ztrátu v řádu 30-40 %. Jeden z
počátečních důvodů propadu akcií především na NASDAQ byla skutečnost, že firma
Lycos byla v rámci akvizice oceněna o celých 30 % pod svoji tržní hodnotu. Na
to samozřejmě zareagovaly nejen akcie Lycos, ale i akcie všech ostatních
internetových firem. A pokud by všechny akvizice měly být do budoucna oceňovány
tímto způsobem, začala by se prohlášení skeptiků o nadhodnocené ceně
internetových titulů jevit jako pravdivá.
Spolu s internetovými akciemi pak klesaly i akcie softwarových firem, a spolu s
nimi i zbytek akciového trhu. Dalším hybným momentem byl relativní neúspěch
společnosti Dell Computer v jejím růstu. Pravda, firma dostála očekávání
analytiků co se týče výnosu na jednu akcii přesně na cent, ale to na trhu, kde
investoři selektivně vybírají akcie, které rostou nad očekávání, prostě
nestačí. Dalším faktorem, který ovlivnil cenu akcií, bylo také znatelné snížení
obratu společnosti, kde se projevila velká konkurence a velký tlak ze strany
společnosti Compaq. Akcie společnosti Dell se pak propadly o několik desítek
dolarů až na úroveň 80 dolarů za akcii, kde v tuto chvíli setrvávají.
Následný růst v průběhu posledního únorového týdne potvrdil skutečnost, že
jakýkoliv pokles cen akcií (a především technologických) je investory zvažován
jako výhodná příležitost ke koupi kvalitních cenných papírů za velmi dobrou
cenu, a že žádný pokles netrvá věčně. Trhy na konci února opět rostou, i
navzdory tomu, že se FED obává nevyvážené situace americké ekonomiky.
9 0456 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.