Burzovní zpravodajství

Akciový trh Spojených států byl za poslední týden charakterizován třemi faktory. Prvním a tím podstatným bylo ček


Akciový trh Spojených států byl za poslední týden charakterizován třemi
faktory. Prvním a tím podstatným bylo čekání na rozhodný krok centrální banky.
Druhým faktorem byla absence nových fundamentálních údajů (čtvrtletních
výsledků hospodaření firem) a třetím letní letargie investorů.
Tyto faktory se projevily na celkové náladě na trhu. Ta byla dobrá hlavně díky
dobrým výsledkům CPI z 16. 6. 1999 (indexu spotřebitelských cen), který proti
původnímu očekávání (na úrovni 0,1) skončil na nulové hodnotě. Myslíme si, že
tato informace vlila obchodníkům novou krev do žil a vzbudila v nich naději, že
FED nebude v nejbližší době měnit sazby.
Od čtvrtka 17. 6. 1999 se tedy začalo houfně nakupovat, jako první zareagovaly
technologické akcie následované cyklickými a finančními akciemi. Ceny
technologických akcií šly na podstatně vyšší úroveň než v předchozích dnech,
investoři pocítili nové investiční příležitosti. Proto jsme mohli zaznamenat
velký zájem o akcie společnosti Cisco Systems, Nokia, Microsoft, MCI Worldcom a
další. Bylo však zřejmé, že se v tuto chvíli nejedná o hromadný panický nákup
akcií, vyvolaný velmi nízkým objemem obchodů, ale že jde skutečně o návrat do
obchodování.
Nový nákupní impulz dostaly i internetové společnosti spousta investorů si
uvědomila, že při tak nízkých cenách, za jaké byly tyto společnosti
obchodovány, se již vyplatí podstoupit riziko případného dalšího drobného
poklesu.
Předpokládáme, že zvlášť technologickým titulům obchodovaným na NYSE a NASDAQ
by mohlo pomoci nadcházející období ohlašování hospodářských výsledků za druhý
kvartál roku. V případě pozitivních zpráv tedy lze očekávat pěkný letní růst.
Akciový trh prošel mohutnou korekcí, která byla mnohdy označována jako
ozdravná. Pravděpodobný nárůst inflace byl snad protentokrát zažehnán, jelikož
růst cen komodit (hlavní důvod inflačního tlaku) byl zpomalen. Očekáváme tedy
zajímavé pohyby v cenách námi sledovaných titulů.

9 1726 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.