Business intelligence imperativem moderních databází

Na konci minulého roku společnost Microsoft uvedla na trh SQL Server 2005. Novinku její tvůrci označili za vážného kon...


Na konci minulého roku společnost Microsoft uvedla na trh SQL Server 2005.
Novinku její tvůrci označili za vážného konkurenta velkých a tradičních
databázových produktů firem IBM či Oracle. O tom, kam SQL Server z Redmondu
směřuje, hovořil divizní ředitel Microsoftu Ondřej Novodvorský.

Pro připomenutí čtenářům nejprve uveďme, co nového přináší SQL Server 2005
oproti předchozím verzím?
Nejvíce pozornosti bylo při vývoji SQL Serveru 2005 věnováno inovaci jádra a
vývoji integrovaných nástrojů. Oproti předchozí verzi je tedy SQL Server 2005
obecně výkonnější a bezpečnější a nově obsahuje nástroje pro vysokou dostupnost
serveru a kontinuální dostupnost dat. Řada vylepšení úzce souvisí právě s
fenoménem integrace. Kromě propojení na vývojářský balík Visual Studio 2005
byla do jádra systému začleněna i technologická platforma .Net, což by mělo
výrazně urychlit a usnadnit vývoj aplikací nad databázovým serverem. Posledním
velkým integračním tématem se stala oblast podpory rozhodování neboli business
intelligence (BI). Součást serveru nově tvoří nástroje Integration Services pro
transformaci a integraci dat, Analysis Services pro pokročilou analýzu a
datamining, Notification Services, Service Broker a Reporting Services pro
integrovaný reporting.

Jak lze v praxi využít těchto vylepšení?
Pravděpodobně nejvýraznější přínos pro koncového zákazníka představují
integrované nástroje pro BI. Konkrétně jde o možnost provádět přímo v
databázích pokročilou analýzu a reporting se srozumitelným a jasně čitelným
výstupem.
Z pohledu profesí administrátora či vývojáře, jež s SQL Serverem pracují, by se
obdobně dalo označit i již zmiňované zviditelnění Visual Studia (jednotná
rozhraní pro vývoj a správu) a frameworku .Net (aplikační logika přímo v
databázi).

Za jakých okolností mají současní provozovatelé starších verzí SQL Serveru
uvažovat o upgradu?
Pokud máte na mysli, kdy je vhodné přemýšlet o přechodu na novou verzi SQL
Serveru, pak je to v situacích, kdy zákazník narazil na určité limity starší
verze. Limity mohou být například výkonnostní nebo bezpečnostní. Technická
komunita u předchozí verze připomínkovala výpadky SQL Serveru, kdy nebylo možné
s databází pracovat, ať už z důvodu nutnosti uzamčení dat při specifickém úkonu
nebo při údržbě či havárii serveru jako takového. Tyto nedostatky jsou ovšem v
SQL Serveru 2005 odstraněny. Také je potřeba zmínit, že s novým produktem se
cítíme velmi silní proti konkurenci. Není tedy třeba otázku omezovat pouze na
upgrade z předešlých verzí, ale můžeme ji rozšířit i na migraci z konkurenční
platformy.
Proč by tedy měli uživatelé databázovou novinku z vaší dílny preferovat před
konkurenčními produkty?
Co odlišuje naši novinku, jsou opět již zmíněné business intelligence nástroje.
Díky jejich technické pokročilosti, snadnosti použití a výši pořizovacích
nákladů (jsou standardní součástí produktu) podle mě nemají konkurenci.
Nabízíme zákazníkům databázovou platformu s parametry pro vysoce kritické
aplikace a zároveň jim k tomu přibalíme řešení pro BI.

SQL Server nebyl z důvodů bezpečnosti, výkonu a stability historicky vnímán
jako vhodné řešení pro podnikový segment. Nakolik platí toto tvrzení i nadále?
V oblasti hodnocení výkonu existují nezávislé benchmarky konsorcia TPC
(www.tpc.org), kde konkurenci (především Oracle a IBM) v mnoha konfiguracích
porážíme. Klíčový je výsledek benchmarku, který ukazuje, že SQL Server 2005
jako první a doposud jediný databázový stroj prolomil magickou hranici 1 dolaru
ceny za transakci. Z hlediska bezpečnosti myslím, že nám všichni konkurenti
závidí již 20 měsíců bez kritické chyby v platformě SQL Serveru (viz
Secunia.com). Navíc existují nezávislé studie ukazující, že kombinace Windows
Serveru a SQL Serveru má coby databázové řešení méně bezpečnostních problémů
než kombinace Oraclu či MySQL na Linuxu.

Poslední otázku zaměříme na operační systémy Windows Server 2003 a Windows XP a
bezpečnostní certifikaci úrovně EAL4, kterou před koncem minulého roku získaly.
Co to znamená pro vaše zákazníky a uživatele těchto produktů?
Získání certifikátu Common Criteria na úrovni EAL4 pro Windows Server 2003 se
Service Packem 1 a Windows XP se Service Packem 2 představuje významný pokrok v
uznání zabezpečení našich systémů. Některé organizace, mezi které patří
například národní bezpečnostní úřady, ministerstva a banky, nemohou používat
systémy, které nemají certifikát CC EAL4. Pro tyto klienty je certifikát
zárukou, že jim Windows platforma umožní dosáhnout požadované úrovně
zabezpečení jejich systémů a dat. Je potřeba si však uvědomit, že bezpečnost
prostředí není dána jen certifikací produktu, ale že je potřeba také jeho
správná implementace, nastavení a pravidelná údržba. Při výběru softwaru pro
tvorbu zabezpečeného prostředí je tedy nutno zvažovat nejen názor uznávané
třetí strany, ale současně zohlednit vlastní znalosti a zkušenosti v daném
prostředí.


Microsoft patří mezi největší
světové producenty softwaru. Jeho portfolio zahrnuje aplikace pro
spotřebitelský trh i pro korporátní oblast. V poslední době se zaměřuje
především na integraci a kooperaci svých produktů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.