Business intelligence v novém hávu

Řešení BI určená pro bankovnictví se zaměřují především na specifické oblasti, které jsou kriticky důležité p...


Řešení BI určená pro bankovnictví se zaměřují především na specifické oblasti,
které jsou kriticky důležité pro úspěšné bankovní podnikání, jako je
vyhodnocování rizik, segmentace klientů včetně jejich přínosu, sledování
loajality, fraud management, provize, geografické analýzy nebo tržní podíly.
Systémy BI také poskytují hluboké zákaznické analýzy nad velkými objemy dat.
Jeho dataminingové modely umožňují z historie chování klientů (na základě
analýz vzorků tisíců klientů, což je manuálním způsobem neproveditelné)
predikovat chování konkrétního klienta v dané situaci. "Například lze
identifikovat, kdy klient zvažuje odejít ke konkurenci, odhalit pokus o
bankovní podvod či precizovat cílovou skupinu pro nabídku konkrétního produktu
nebo služeb," dodává Železník ze SAPu.
Mnoho uživatelů ale není schopno i z pokročilých systémů BI získat požadované
výsledky. Proto některé firmy uveřejnily podstatně sofistikovanější nástroje,
které dokáží analytická data zpracovávat oproti existujícím systému BI
relevantněji, v reálném čase a také pro větší počet uživatelů. Tyto systémy
přitom představují kombinaci BI řešení a vyhledávacích služeb a na trh je
uvedly mimo jiné takové společnosti, jako je IBM nebo Google.
Vinod Baya ze společnosti PricewaterhouseCoopers je přesvědčen, že existují tři
základní problémy, jež činí získávání BI reportů obtížné. V první řadě si mnozí
uživatelé neuvědomují, že report, který dokáže vyřešit jejich požadavky,
existuje. Pokud vědí, že existuje, pak ho nedokáží nalézt. A konečně pokud ho
dokáží nalézt, pak často neobsahuje všechny údaje, které potřebují.
Ve většině dnešních BI systémů jsou reporty navrženy analytiky. Vytvořené
reporty jsou pak katalogizovány jako šablony a pravidelně generovány ve zvolený
čas (třeba na konci měsíce). Výsledky vzniklých reportů jsou pak distribuovány
ke stanoveným uživatelům. Pro lidi, kteří v tomto mail listu nejsou, pak je
problematické se k požadovaným datům dostat, a to hned ze dvou důvodů. Za prvé
vědí vůbec, že takový report existuje? A za druhé, pokud to vědí, znají i
způsob, jak se k němu dostat? Zvláště druhý bod je kritický, neboť reporty jsou
obvykle uloženy na souborovém serveru pod jménem, který zná BI software, ale
uživateli naprosto nic neřekne.
Pokud tito uživatelé nevyužijí podnikový vyhledávací stroj, pak mají jen
omezené možnosti toho, jak se k požadovaným informacím dostat. Uživatelé pak na
získání informací rezignují, anebo stráví spoustu času vyhledáváním dat a
jejich následným zpracováváním (čímž vlastně dublují činnost při vytváření
původního reportu). Toto zdvojování může mít i jiné následky v organizaci pak
mohou existovat různé reporty na stejné téma, které vykazují rozdílná data.
V případě, že uživatel najde míněný report, může být problémem i to, že mu tam
prezentované výsledky nemusí vyhovovat. Protože jsou ale tyto zprávy založeny
na bázi šablon, je obvykle obtížné výstupní data modifikovat.
Role vyhledávání
Řešením, jak ukazují nejnovější kroky významných dodavatelů BI řešení, je
doplnit BI o vyhledávací služby. Tento způsob přitom nepředstavuje pro
uživatele nijak zvlášť velké zatížení díky tomu, že princip vyhledávání
informací v podnikové datové infrastruktuře se podobá tomu, co uživatelé už
znají z prostředí webových vyhledávacích strojů, jako je třeba Google, je
zaškolení velmi triviální.
V pozadí podnikových vyhledávacích strojů však fungují zcela jiné principy, než
známe z veřejných search enginů, které se soustřeďují převážně na HTML stránky,
PDF soubory či prezentace PPT. Podniková strukturovaná data ale obvykle
takovouto kontextovou informaci nenabízejí například hodnota v databázi uvedená
pod jménem "Parametr 1" uživateli zpravidla sama o sobě nic neřekne. Jak
poukazuje Baya, tento problém lze částečně řešit využitím metadat, což třeba v
rámci XML databázi je už realitou. Ale ve většině současné datové báze to možné
není.
BI software to částečně řeší pomocí vytváření zmiňovaných šablon a stanovením
vztahů dat, které definují příslušní analytici. Řada dnešních vyhledávacích
strojů, jako třeba Google nebo X1, přehazují vyhledávání strukturovaných dat na
BI software a výsledky jeho vyhledávání pak kombinují se svými závěry.
Problém bezpečnosti
Řízení přístupu je jedním ze základních požadavků na systémy BI. Tento problém
lze postavit do dvou rovin v první řadě jde o způsob, jakým zaměstnanec
přistupuje ke všem datům nezbytným pro vytvoření požadovaného reportu, a za
druhé jakým způsobem je zabezpečeno, aby takový člověk neměl přístup k důvěrným
informacím. V dokonalém prostředí by první záležitost vyřešila autentizace
postavená na bázi jediného přihlášení (SSO, Single Sign-On), druhou pak přístup
k adresáři serveru LDAP. Zádrhel se však týká implementace: většina dat je
umístěna na systémech, u nichž není řízení přístupu úplně přesně stanoveno
korporátními pravidly.
To je mnohem horší situace, než by se mohlo na první dojem zdát. Pokud se totiž
firma rozhodne nasadit podnikový vyhledávací nástroj, pak její hlavní starostí
je, aby se k nepovolaným uživatelům nedostala důvěrná data, jež leží v podstatě
nechráněná na vnitřní síti. Proto se obvykle velmi zajímají o to, jakým
způsobem příslušný vyhledávací systém přístup reguluje. Mnohé produkty
vycházejí z akreditace spojené s BI řešením nebo jiným back-endovým systémem a
spoléhají na to, že omezení v odeslání odpovědí budou aplikovat samy tyto
aplikace.
Co se týče výhledů, mnozí odborníci jsou přesvědčeni, že v budoucnu k těsnější
spolupráci vyhledávání a BI dojde vyhledávací enginy budou lépe přistupovat k
datům BI a nová podoba BI systémů takový přístup usnadní. (pal) 6 1396Podnikové
vyhledávání spolupracuje s BI
Inovované produkty, které umožňují, aby BI a vyhledávací stroje těsně
spolupracovaly, v tomto roce uvedly na trh firmy Google, IBM a X1. Oracle tak
má učinit v nejbližší době. Přinášíme vám krátký výčet dostupných řešení.
Cognos8 Business Intelligence
Kombinace produktu ESP od firmy Fast Search and Transfer (FAST) a systému
Cognos8 BI ve spojení se službou Cognos Go! Search Services nabízí uživatelům
rychlé vyhledávání reportů, analýz, grafů a jiných BI prostředků uvnitř
podnikové sítě. Zároveň jsou podporovány i jiné strukturované i nestrukturované
obchodní informace. Produkty firmy FAST navíc umožňuje analyzovat data získaná
z Cognosu během procesu, kdy jsou získány odpovědí na dotazy při vyhledávání.
Google Search Appliance
Král internetového vyhledávání prodává podnikovou variantu svého řešení pouze s
optimalizovaným hardwarem. Poslední verze dokáže zpracovat až 30 milionů
dokumentů. Princip jeho činnosti spočívá v tom, že své dotazy předkládá
back-endovým aplikacím, jež pak provedou hledání ve vlastních dsatabázích a
výsledky pošlou zpět na zařízení Googlu. To tedy nikdy nepřistupuje k
dokumentům přímo (kromě případu, kdy jsou strukturovaná data uložena ve
standardních databázích). Google OneBox for Enterprise pak dokáže úzce
spolupracovat s BI systémy, které nabízejí například firmy Cognos, Employease,
Netsuite, Oracle, Salesforce.com či SAS.
IBM OmniFind
Oficiálním jménem řešení je WebSphere Information Integration OmniFind Edition
a představuje komponentu systému WebSphere Content Discovery for Business
Intelligence. Podle pozorovatelů jde o robustní řešení, které podporuje přístup
hned k několika aplikacím BI (to je mimo jiné zapřičiněno i soustavnými nákupy
společností, které se zabývají problematikou přístupu k datům zabývají třeba
firmy iPhrase). Na odkazy, které OmniFind vrátí uživateli, lze klikat, takže je
možné snadno získat podrobnější informace. Otázku oprávnění přístupu k datům
řeší OmniFind interně.
Oracle Secure Enterprise Search
Index vyhledávání je v tomto produktu zejména kvůli zvýšení ochrany uchováván v
zabezpečené databázi. K řízení přístupu jsou využívána řešení identity
managementu, které nabízí sám Oracle. Secure Enterprise Search dokáže
vyhledávat v systémech správy dokumentů, v BI aplikacích či v informačních
portálech. Vyhledávací úkony mohou být auditovány a zaznamenávány. V
současnosti prochází produkt komplexní přestavbou (zřejmě kvůli nedávným
akvizicím), přičemž nová verze se má na trhu objevit až na konci roku.
X1 Enterprise Platform
Produkt X1 Enterprise Platform od firmy X1 Technologies představuje podnikový
vyhledávací stroj, jenž dokáže spojit výsledky desktopových i korporátních
vyhledávačů nejen od X1, ale i od jiných výrobců, jako třeba Googlu. Desktopový
vyhledávač od X1 je navíc dostupný zdarma. Jako jediný ze všech zde zmíněných
produktů dokáže hledat informace i ve zprávách e-mailu a v dalších dokumentech
umístěných v osobním počítači uživatele a spojovat je s výsledky vyhledávání
přes back-endové aplikace. Vyhledávací stroj od X1 může být využíván v clusteru
a centralizován napříč mnoha lokalitami. Díky propojení s dalšími vyhledávacími
stroji je to v současnosti asi nejpropracovanější řešení svého druhu na trhu.
Deset tajných tipů pro úspěšnou BI
Přesně určete uživatele, kteří potřebují analytické informace.
Ujistěte se, že BI řešení, které jste si zvolili, je opravdu snadno použitelné,
že poskytuje odpovědi v přijatelném čase i v případě, že jsou informace
získávána z rozsáhlých databází, a konečně že dokáže pracovat se všemi
informačními zdroji, které požadujete.
Smiřte se s tím, že nastanou problémy jak s operačními, tak i s analytickými
daty. První krok: Připusťte, že je něco takového vůbec možné.
Zjednodušte BI infrastrukturu, a to včetně datové infrastruktury vaší
organizace.
Sjednoťte pravidla pro celou organizaci s centralizovanou správou, která může
tato pravidla generovat, udržovat a také aplikovat. Eliminujete tím duplikace a
někdy i konflikty vyvolané separátními pravidly, které si určila některá
oddělení.
Využijte pravidla i metadata, které již v různých BI řešeních či jiných
aplikacích využíváte.
Realizujte projekty napříč různými odděleními dostanete vyšší hodnotu než v
případě, že si to tato oddělení implementují sama.
Vytvořte si plán týkající se požadavků na IT prostředky (hardware, software,
bezpečnost) pro případ, že budete muset podporovat větší počet uživatele nebo
že uživatelé budou příliš odlišní.
Zvažte to, že byste vedení BI projektu outsourcovali na třetí, specializovanou
firmu.
Zdokumentuje celý projekt včetně použitých technologií, nástrojů a dat
stanovte, co je důležité, a co nikoliv.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.