Business na Internetu

Konference Business na Internetu se zúčastnilo více než 100 zájemců. Návštěvnící konference (konané v Parkhotelu n...


Konference Business na Internetu se zúčastnilo více než 100 zájemců.
Návštěvnící konference (konané v Parkhotelu nedaleko vlastního holešovického
Výstaviště) měli příležitost vyslechnout přednášky řady zajímavých lidí
angažujících se v oboru Internetu a komunikačních technologií.
O čem se hovořilo
Konference trvala celkem 2 dny; první den byl program
společný, ve druhém dni se zájemci rozdělili na sekce Business a Technology. V
průběhu konference byli její účastníci provedeni využitím Internetu v
podnikání: od vymezení právních aspektů elektronického obchodu a záležitostí
domén po elektronickou mikrokomerci, od postupující komercializace Internetu až
po budoucnost komunikací obecně. Jedna z přednášek se týkala zásad, podle
kterých má být připravena efektivní firemní prezentace na Webu, jiná budování
virtuálních privátních sítí. Zmíněna byla řada alternativních a progresivních
metod přístupu k Internetu, diskuse se samozřejmě nevyhnula ani "oblíbeným"
tématům: možnosti regulace obsahu a otázek danění transakcí probíhajících přes
Internet. Elektronický obchod je spojen s webovou reklamou, SETem, propojením
standardu EDI s internetovými technologiemi, virtuálními obchodními domy... Nic
z toho zde nechybělo.
Kromě vlastních přednášek se v rámci konference uskutečnila i moderovaná
diskuze o mobilní komunikaci, které se zúčastnili představitelé Radiomobilu,
EuroTelu i Mobil Serveru.
Průběh konference
Aniž bych chtěl vypočítávat jednotlivé přednášející a jejich příspěvky, zmíním
několik nejzajímavějších bodů.
Přednáška Jiřího Orsága z EUnetu se zabývala vývojem organizační struktury
Internetu v souvislosti s jeho překotným růstem a dopadem těchto změn na provoz
Internetu. Autor hovořil o vzniku nového průmyslu registračních služeb a zmínil
se i o probíhajícím boji o trh registrací.
Zdeněk Loebl se zamýšlel nad legislativním rámcem, v němž se nyní Internet
nachází: potřebuje např. firma poskytující prostřednictvím Internetu televizní
či rozhlasové vysílání patřičnou licenci? Je internetová telefonie porušením
zákonem stanoveného monopolu Telecomu? A jak je tomu v případě bran mezi
Internetem a "normání" telefonní sítí? Z přednášky mj. vyplynulo, že není jisté
ani právní postavení on-line banky: zda potřebuje licenci, zda podléhá
mezibankovnímu dozoru, zda musí mít povinné rezervy... Stávající legislativa
sice údajně rozvoji elektronického obchodu vysloveně nebrání, ale ani ho nijak
zvlášť nepodporuje. Různě interpretovatelné jsou v této souvislosti i celní a
daňové předpisy.
Zaujala i přednáška Jiřího Dastycha z Policie České republiky, která se
zabývala (mnohdy zřejmě nedostatečnými) možnosti české policie při potírání
softwarového pirátství a bojem s hackery.
Vrchol: Henri Gouraud&MilliCent
Vrcholem konference byla podle mého názoru přednáška Henriho Gourauda, který se
u firmy Digital v současnosti podílí na vývoji programu MilliCent. Tomuto
programu se budeme věnovat i v Tématu týdne o elektronické komerci (v čísle
27). V některém z příštích vydání Computerworldu přineseme také rozhovor s
panem Gouraudem.
O stoupajícím významu mikrokomerce přitom svědčí i fakt, že se této
problematice věnoval ve svém příspěvku i představitel společnosti IBM.
Celkové hodnocení
I přes poněkud kolísavou úroveň jednotlivých přednášek si myslím, že návštěvník
se zde měl možnost dozvědět mnoho zajímavých a prakticky použitelných
informací. Řadu z těchto informací by přitom jiným způsobem získat mohl pouze
obtížně. Navíc zde byla příležitost potkat zajímavé lidi působící v oboru,
získat užitečné kontakty... Většina návštěvníků vyjadřovala přitom s úrovní
konference spokojenost.
Samozřejmě: těžko se ubránit tomu, aby libovolná přednáška opakovala buď věci,
které jsou posluchači již známé, anebo z nějakého důvodu přesahovala úroveň
jeho současných vědomostí. Ne všechy otazníky lze také přirozeně vyjasnit v
poměrně krátké závěrečné diskuzi.
Míra odbornosti jednotlivých příspěvků se přitom přirozeně lišila. Obecně lze
říci, že, jak už název konference vypovídá, byla celá akce prospěšná spíše
manažerům než vývojářům. Silnou vazbu na obchodní problematiku měla totiž i
sekce Technology.
Nejen Business na Internetu
U příležitosti konání veletrhu ComNet se uskutečnily i další doprovodné akce:
šachové simultánky hrané po Internetu (akce "Telekomunikační šachové dny"),
sympozium o využití telekomunikací ve vzdělávacím procesu, videokonference
EUnetu (respektive Internet Servisu), v níž se politici a politilogové věnovali
úloze IT ve společnosti...
8 1356 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.