Byznys levně a efektivně s architekturou SOA

Analytici společnosti ZapThink pokládají současnou scénu SOA řešení za natolik vyspělou, že ji podle nich již brzy ...


Analytici společnosti ZapThink pokládají současnou scénu SOA řešení za natolik
vyspělou, že ji podle nich již brzy masově přijmou jednotlivé podniky.
Vyjádřili se tak u příležitosti uvedení nových SOA produktů firem Software AG a
Sonic Software.

O co jde?
Termín SOA označuje softwarovou architekturu, která podporuje požadavky
uživatelů prostřednictvím služeb, a představuje tak alternativu k dosud
tradičním point-to--point architekturám.
Díky SOA se veškeré zdroje v síti stávají přístupné všem uživatelům. Děje se
tak formou nezávislých služeb, k nimž je přistupováno přes webové služby nebo
SOAP (Simple Object Access Protocol).

Technologie vs. byznys
Architektura SOA je nezávislá na vývojové platformě (například Java nebo .Net).
Softwarové komponenty mohou být využívány opakovaně, neboť jejich rozhraní má
standardizovanou podobu. Příkladem tedy může být nasazení služby C# v javové
aplikaci.
Zástupci softwarového průmyslu se shodují, že z pohledu podnikového nasazení je
lépe na aspekty plynoucí ze SOA nahlížet z perspektivy byznysu než z čistě
technologického zájmu.
Architektura orientovaná na služby je v tomto duchu definována jako
optimalizace podnikových procesů, která využívá standardních technologií. Práce
s aplikacemi projde proměnou, která přinese nárůst efektivity i funkcionality a
současně zapojí aplikace ve formě služeb. Emma Murrayová, manažerka
integrovaných řešení v Software AG o SOA říká: "SOA je kombinací technologií a
metodologií, které umožňují vybudovat standardizovanou architekturu napříč
podniky. Současně maximalizuje znovuzapojení již existujících aktiv a
infrastruktury."
Úlohy byznysu jsou s pomocí SOA vykonávány jako souslednost služeb, jež mají
standardně definovanou metodologii a komunikují s ostatními službami. Podle
softwarových manažerů IBM tento přístup odpovídá potřebám, jež na vlastní
zpracování vznášejí podnikové procesy v reálném tržním prostředí.

Virtualizace a sdílení
Danny de Beer a Rui Oliveira, manažeři Fujitsu Siemens Computers,
předpokládají, že by se politika SOA dala s úspěchem praktikovat ve
virtualizovaném prostředí, konkrétně v datových centrech podniků. Úspěch v
tomto případě souvisí s pochopením přínosů SOA managementy firem.
Specialista Herman van Heerden ze společnosti Starship Systems rovněž věří, že
SOA představuje technologii budoucnosti. Za problematické ovšem považuje obavy
mnoha menších společností, jež nepovažují sdílení dat a služeb v SOA za
dostatečně bezpečné.
Také ve firmě Citrix mají se SOA velké plány. Její hlavní přínos vidí Chris
Norton, manažer Citrixu, ve funkčním upřednostnění obsahu před technologií. To
je praktikováno formou určení konkrétních informačních potřeb (kdo vyžaduje
přístup k jakým datům) a následného uspokojení vzešlých požadavků "nějakou"
aplikací.

Blíže k zákazníkům
Jak z technického pojetí SOA vyplývá, představuje její vzájemné nasazení více
spolupracujícími podniky cestu k zefektivnění jejich obchodní komunikace,
respektive datových výměn. To platí pro organizace kooperující v průmyslových
vertikálách i horizontálách. Herman Singh, ředitel Architecture and Technology
Engineering v Standard Bank, poznamenává, že jedním ze závažných protiargumentů
nasazení SOA může být ohrožení činnosti mnoha subjektů, jež se na sdílených
službách a datech podílejí. To by mohlo nastat v případě, že služba, již
využívá řada dalších partnerů společnosti, selže a ohrozí tak chod jejich
návazných aktivit. Z tohoto důvodu je podle Singha důležité budování vyspělých
správních systémů této architektury. Souvisí s tím i problematika centralizace
a decentralizace zdrojů jednotlivých služeb. Centralizovanou formu ohrožují
důsledky jejího selhání a decentralizovanou zase její případná problematická
dostupnost.

Náklady
Ve schematickém vyjádření funguje SOA jako nástroj snižování nákladů
prostřednictvím využití existujících aplikací, respektive funkcionalit a
současně jako prvek odstraňující jejich duplicitu v IT prostředí firem. Již
vytvořené, funkční a vyhovující kódy se tak stávají předmětem sdílení v
podnicích i mezi podniky. Toto sdílení je tedy výchozím principem služeb v SOA.
Architektura SOA se postupně stává sofistikovanější a všeobecně přístupnější.
Tvrdí to alespoň Lionel Moyal, CTO firmy Intervate, a dodává, že nákladová
efektivita nasazení SOA může narazit na náklady jejího interního vývoje. Podle
jeho informací jde o 30 až 40procentní navýšení výdajů na zprovoznění
standardních a znovupoužitelných řešení.
Moyal věří, že jednoduchost webových služeb a standardizace protokolů přinesou
SOA úspěch. Zcela konkrétně jde o technologické standardy XML a specifikaci Web
Services Description Language. Pozorovatelé softwarového průmyslu označují
přechod podniků na SOA za více evoluční než revoluční. "Zdá se, že je trh již
připraven pro přijetí vyspělých SOA produktů," říká Ron Schmelzer, analytik
společnosti ZapThink, a dodává: "Mezi uživateli je dnes SOA považována za méně
riskantní technologii, než tomu bylo před několika lety. Zjišťujeme, že řada
společností začíná hledat způsoby, jak se SOA začít."HP směřuje k SOA s OpenView
Cestou SOA se chystá se svou architekturou OpenView vydat i firma
Hewlett-Packard. Veřejnosti to nedávno sdělil generální ředitel divize OpenView
Todd DeLaughter. Druhá generace OpenView, podle jeho slov, pomůže podnikům
udržet provoz systémů a identifikovat možné dopady jejich selhání. Dohledovou
službu OpenView považuje DeLaughter za unikátní řešení, které ze všech možných
úhlů přibližuje a vizualizuje chod IT v organizaci. Důležitou roli zde sehraje
Active Configuration Management Database (CMDB), s jejíž pomocí jsou řízeny
veškeré změny prvků informačního systému a jejich správy. Ta má sloužit jako
zázemí pro integraci aplikací při přechodu na SOA a při jejím následném provozu.

Novinky na trhu
Dvě firmy zabývající se vývojem řešení pro architekturu SOA představily
počátkem března nové produkty, Jde o společnosti Software AG a Sonic Software.
Sada Crossvision od Software AG má pomoci organizacím při zavádění a správě
aplikačních služeb. Produkt kombinuje správní prvky s nástroji pro integraci
aplikací, stavbu kompozitních programů a modelování podnikových procesů.
Inovaci správní SOA platformy Actional ohlásila rovněž společnost Sonic
Software. Verze 6.0 představuje první upgrade produktu od převzetí jeho
původního tvůrce Actional firmou Progress Software. Ta ji zařadila do portfolia
své dceřiné společnosti Sonic.
Nově se tedy v Actionalu objeví funkce Business Process Visibility (BPV), která
nabídne uživatelům i IT zaměstnancům vhled do služební infrastruktury, která
zabezpečuje chod podnikových procesů. Nástroj umožní oprávněným uživatelům
definovat, upravovat a aplikovat pravidla použití jednotlivých služeb. Celý
komplex (BPV) potom slouží k vytvoření mapy, s jejíž pomocí by se usnadnila
detekce problematických míst.
Další přidané nástroje rovněž monitorují aktivity zapojených jednotek, jejich
datové výměny a dodávají IT administrátorům údaje o rychlostech provádění
jednotlivých operací.

Umění a SOA
Jako součást komplexního přechodu na open source rozdělila firma DreamWorks
Animation své stávající aplikační portfolio na části, jež znovu využije, a na
ty, jež zavrhne. Její přechod ve finále obsáhne 12 jádrových procesů
provozovaných jako služby architektury SOA. Standardizaci přechodu a následného
provozu zajistí open source Linux Reference Architecture.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.