Byznys na Invexu

I když stále více vystavovatelů i návštěvníků tvrdí, že Invex se pro ně stává především možností k osobním...


I když stále více vystavovatelů i návštěvníků tvrdí, že Invex se pro ně stává
především možností k osobnímu setkání s partnery i konkurenty, veletrh přesto
zůstává i nadále velkou příležitostí k obchodním jednáním, schůzkám i uzavírání
smluv. Z "byznysového" hlediska přinesl letošní Invex dvě novinky. Tou první
byl projekt E-ZONA situovaný v pavilonu F, který představoval řešení pro
elektronický obchod. Názory na úspěšnost E-ZONy se rozcházely. Jejím hlavním
problémem byla značná nevyváženost vystavovatelů. Své stánky tady měli ti,
kteří postrádali speciální pavilon pro systémové integrátory (mimochodem
výhrada k určité nomenklaturní neujasněnosti letošního Invexu byla asi
nejčastější výtkou na adresu jeho organizátorů), ale své expozice tu měly i
drobné internetové obchody či služby, a společnost Oscar si tu zřídila
náborovou kancelář pro potenciální nové zaměstnance. V zásadě je ovšem E-ZONA
dobrý projekt, který se dívá do budoucna a představuje určitě jeden ze směrů,
kterým by se měl veletrh ubírat.
Druhým novým projektem letošního Invexu byl pavilon B2B v pavilonu G2. Na první
pohled, zvláště ve srovnání se svým dvojčetem G1, kde duněly show mobilních
operátorů, působil tiše a chudě. Cílem tohoto pavilonu bylo připravit pro
vystavovatele a jejich hosty prostředí, kde by mohli v klidu jednat bez toho,
aby se kolem nich valily davy s igelitovými taškami. Ačkoliv první dojmy z
pavilonu vyznívaly poněkud rozpačitě, vystavovatelé nešetřili chválou. Podle
všeho něco podobného většina z nich na Invexu postrádala již delší dobu. Je již
obehraným evergreenem, že dnes se již na Invexu nevystavují v první řadě
produkty, ale řešení, a většina obchodníků hledá právě je. A právě pro
seznámení se s nabízeným řešením představuje tato varianta ideální platformu.
Na závěr ještě dvě poznámky. Své pevné místo na Invexu již našel doprovodný
program v podobě řady konferencí a seminářů, které mj. slouží k zasazení
vystavených exponátů do "byznysových" souvislostí. Druhá zmínka pak patří
politické reprezentaci, která letos poprvé navštívila Invex v masovém měřítku,
což lze charakterizovat i tak, že IT se stávají integrální a neopomenutelnou
součástí naší reality.
0 2810 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.