Byznys v P2P

Námětem pro toto zamyšlení není ani tak otázka konkrétních elektronických platebních kanálů, ale spíše problém ...


Námětem pro toto zamyšlení není ani tak otázka konkrétních elektronických
platebních kanálů, ale spíše problém obecnější: Za co platit, pokud bude
všechno přinejmenším v principu dostupné kdesi na internetu zadarmo? Kdo bude
platit a komu?
K závěru, že boj proti výměnným pirátským sítím bude velmi problematický,
dospěli i vědci z Microsoftu. O jejich koncepci budoucího P2P systému
pojmenovaného Darknet jsme referovali v CW 2002/44. Analýza vede k závěru, že
ve skutečnosti neexistuje příliš mnoho efektivních způsobů, jak mohou legální
distribuční kanály Darknetu konkurovat.
Pomiňme v tuto chvíli otázky etiky a legislativy. Faktická stránka věci bude za
pár let zřejmě taková, že de facto jakékoliv autorské dílo (hudba, text knihy,
film apod. otázkou je, nakolik to platí třeba pro software nebo genetickou
sekvenci) bude někde na internetu dostupné zadarmo. Jaký potom bude obchodní
model, dá-li se o něčem takovém vůbec hovořit?
Myslím, že zpoplatněna bude v první řadě orientace v nepřeberném množství
informací. Zřejmě vznikne nové povolání jakýchsi profesionálních recenzentů,
kteří budou pro svoji obživu číst tisíce textů a poslouchat jednu melodii za
druhou. Věci z jejich pohledu kvalitní pak označí příslušným "štemplem".
Potenciální čtenář či posluchač, tedy uživatel autorského díla, bude mít
předplacenou právě recenzní službu. Lze předpokládat, že mezi množstvím
profesionálních kritiků se vám nakonec podaří najít někoho, jehož vkus bude
alespoň rámcově totožný s vaším. Nakonec dostanete službu dokonale
personalizovanou, ušitou přesně na míru. Druhou otázkou jsou pak platby
autorům. Stávající zkušenosti ukazují, že dobrovolnost platby asi není schůdným
řešením. Taktéž představa, že vlastní text či melodie bude (podobně jako
software) zdarma a platit se bude za nadstavbové služby (koncerty, výstavy,
autorská čtení) se jeví být pro tvůrce poněkud demotivující, byť i k tomu možná
dojde. Profesionální díla ovšem nevznikají pouze z tvůrčí potřeby. Jejich
autoři mohou fungovat v zakázkovém režimu nové dílo vznikne, až za něj bude
dopředu zaplaceno, ať už se peníze dají dohromady jakkoliv. Následně se zřejmě
objeví pirátské kopie. Pokud coby zákazník budu něco skutečně chtít, zřejmě mi
nezbude, než se smířit s tím, že dopředu platím za něco, co později dostane
někdo jiný zdarma.
Další možností je vznik poměrně komplikovaných obchodních vztahů mezi autorem a
recenzentem. Recenzenti by se v takových případech stali obdobou současných
vydavatelů, tj. sami by vypláceli autorské odměny. Konec konců by obdobná byla
i jejich role právě jejich názor bude v konečném důsledku rozhodovat o tom, čí
dílo se dostane ke čtenářům. V opačném případě může být e-kniha, film či
skladba distribuována samozřejmě rovněž, ale s nulovým marketingovým bonusem;
potenciální čtenáři se o její existenci často vůbec nedozvědí.
Máme zde tedy konzumenta díla, jeho tvůrce a nějakou novou formu vydavatele. A
pak tedy ještě zbývá distributor a tiskárna/lisovna CD. Toto místo na řetězci
zaujmou majitelé síťové infrastruktury a tvůrci softwarových řešení pro
jednotlivé P2P sítě.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.