C++Builder 4

Nástroj C++Builder od firmy Inprise (dříve Borland) je českým uživatelům známý již dlouhou dobu. Začátkem tohoto r...


Nástroj C++Builder od firmy Inprise (dříve Borland) je českým uživatelům známý
již dlouhou dobu. Začátkem tohoto roku byla uvedena nová verze tohoto
vývojového nástroje, který je pokračovatelem Borlandu C++. C++Builder lze tedy
charakterizovat jako RAD vývojový nástroj, založený na C++.
Jak je známo, hlavním vývojovým nástrojem od Inprise je Delphi, které je v
současnosti dodáváno ve verzi 4 (ale již se mluví o verzi 5). Podobně jako tomu
bylo u minulých verzí, C++Builder svými vlastnostmi téměř přesně kopíruje
možnosti Delphi (ve stejné verzi). Již z toho lze odhadnout, jaké novinky tedy
verze 4 přináší. Obecně lze říci, že většina novinek se týká vývoje
celopodnikových aplikací a vývojového prostředí.
Balení a instalace
Tato verze C++Builderu je tradičně dodávána ve 3 baleních: Standard,
Professional a Enterprise. Nejmenší balení Standard obsahuje základní nástroje
pro vývoj aplikací. Balení Enterprise obsahuje navíc nástroje pro tvorbu
celopodnikových aplikací přímé ovladače k velkým databázovým serverům, podporu
CORBA, WebBroker a další nástroje. Zajímavé také je, že k balení Professional
se dodává JBuilder Standard a k balení Enterprise se dodává JBuilder
Professional (JBuilder Enterprise si však musíte koupit). K balením se také
dodává starý Borland C++ 5.02. Podle verze jsou ceny (vč. DPH) 5 280, 24 843,
resp. 116 781 korun.
Instalace probíhá stejným způsobem, jako u jiných nástrojů od Borlandu. Na
rozdíl od předchozích verzí tato vyžaduje také sériové číslo. Na místě firmy
Inprise bych však nedoufal, že přepalovači si jej zapomenou opsat... Mám ale
dojem, že si C++Builder může tímto číslem označovat všechny vytvořené aplikace.
Nároky na technické vybavení jsou poplatné době požadováno je Pentium 90 MHz,
32 MB paměti (lépe je 64 MB) a cca 300 MB na disku. Jak je u vývojových
nástrojů obvyklé, megabyty a megahertzy se šetřit nevyplácí.
Vývojové prostředí
Integrované prostředí vychází z koncepce jiných RAD nástrojů. Obsahuje paletu
komponent, seznam vlastností, vizuální editor formulářů a editor zdrojového
kódu.
Podobně jako v jiných prostředcích je možné do editovaných formulářů vkládat
vizuální i nevizuální komponenty. Jejich parametry je možné editovat v seznamu
vlastností. Vývojové prostředí rovněž umožňuje automaticky generovat kostry pro
ošetření různých událostí jednotlivých komponent.
Integrované prostředí nabízí mnoho pomocných oken. Většinu oken ve vývojovém
prostředí je nyní možné "ukotvovat". Editor kódu ještě podporuje barevné
zvýrazňování syntaxe a to v modulech v C++, v Pascalu a v editovaných IDL a SQL
skriptech. Běžné jsou víceúrovňové funkce "Undo" a "Redo". Podobně jako v
Delphi, lze již i v C++Builderu automaticky doplňovat psaný kód. Podobně jako
jiné prostředky, nabízí nyní C++Builder při psaní kódu seznam metod a atributů
a seznam parametrů volané funkce nebo metody. Právě tak je užitečná i funkce
"šablona kódu", kdy integrovaný editor umožňuje do kódu automaticky vložit
"kostru" obvyklých programových konstrukcí (například cyklů).
Editor byl v této verzi obohacen nově o tzv. "Class Explorer". Ten zobrazuje ve
stromové struktuře prvky otevřeného projektu tedy obsažené třídy, jejich
atributy, samostatné funkce apod. Přímo z tohoto stromu je možné najít ve
zdrojovém kódu místo, kde je daný prvek deklarován. K dispozici je také okno
"Class Hierarchy", které zobrazuje hierarchii tříd (tedy vztahy dědičnosti) v
otevřeném projektu. Velice užitečná je možnost automatického vyhledání definice
nějakého identifikátoru (na který stačí kliknout se stlačenou klávesou Ctrl).
Novou vlastností je také podpora více monitorů s Windows 98.
Důležitou součástí integrovaného prostředí je Debugger. Ten umožňuje klasické
krokování programů, včetně používání zarážek (i podmíněných). Krokovat je možné
programy v C/C++ i Pascalu (resp. Delphi), a to jak na úrovni zdrojového kódu
daného jazyka, tak i na úrovni assembleru. Při krokování můžete sledovat
hodnoty proměnných (ve speciálním okně i formou "bublinové nápovědy"), měnit
tyto hodnoty, sledovat stav registrů procesoru, stav jednotlivých threadů a
podobně C++Builder umožňuje též vzdálené ladění, které se hodí pro ladění
distribuovaných aplikací.
K C++Builderu se opět dodává InstallShield Express, který slouží k jednoduché
tvorbě instalačních programů, schopných instalovat aplikace včetně runtimových
souborů C++Builderu a BDE. Bohužel, pouze anglických...
Překladač a knihovny
Překladače C++ od firmy Inprise (dřívější Borland C++) se vyznačovaly velmi
progresivním přístupem k novým vlastnostem jazyka C++. C++Builder je ze všech
běžných vývojových prostředků pro C++ na trhu nejblíže současnému návrhu normy
ANSI/ISO C++, nicméně stále ještě nepodporuje tento standard zcela. Nejdále je
C++Builder např. v podpoře šablon, které se mohou stát složkou třídy nebo
parametrem jiných šablon.
Je nutno konstatovat, že Inprise si jazyk C++ rozšířila pro své potřeby. Na
rozdíl od různých rozšíření C++ od jiných výrobců jsou tato rozšíření nutná pro
běžnou práci v C++Builderu. Takovým příkladem klíčového slova může být
__published, které označuje vlastnosti, které by se měly objevit v seznamu
vlastností v integrovaném prostředí.
Podobně jako v předchozích verzích je součástí instalace C++Builder navíc
překladač z Delphi 4 (jen překladač nikoliv vývojové prostředí). Ten je
využíván C++Builderem pro překlad modulů z Delphi, které mohou být vloženy do
projektu v C++Builderu.
Mezi standardními knihovnami je nejdůležitější knihovna VCL (Visual Component
Library). Ta obsahuje téměř veškeré komponenty, se kterými se ve vývojovém
prostředí setkáváme. K mému velkému překvapení jsem zjistil, že knihovna VCL je
napsána v Pascalu! C++Builder4 umožňuje samozřejmě také využívat ActiveX prvky
od třetích dodavatelů.
Součástí knihovny VCL jsou také komponenty, které zapouzdřují práci s databází.
Inprise se velice pyšní komponentami TeeChart pro tvorbu grafů a Decision Cube
pro tvorbu křížových tabulek a multidimenzionální analýzu dat. Pro tvorbu
tiskových sestav jsou dodávány komponenty QuickReport. Jedná se však o
jednoduchý nástroj, který nemůže nahradit specializované reportovací nástroje.
Při přechodu na nástroj C++Builder 4 z nižších verzí můžete narazit na
problémy, které souvisejí s nastavením OldCreateOrder při importu projektů z
verze 3. V balíku C++Builder se dodávají také knihovny MFC (pravděpodobně z již
historického Visual C++ 5.0) a jejich obdoba OWL. Tyto knihovny je možné použít
pro vývoj aplikací bez možností RAD prostředí.
Přístup k databázím
Přístup k databázím je řešen velmi podobně jako u předchozích verzí C++Builderu
a jiných produktů Inprise. Verze 4.0 obsahuje nové jádro BDE 5.0.
Verze Professional je zaměřena pouze na podporu desktopových databází. Jako
tradičně jsou podporovány databáze Paradox, dBase, Access a FoxPro (všech-ny
možné verze). Též je možné připojení k databázím i prostřednictvím libovolného
ODBC ovladače.
Balení Enterprise obsahuje rovněž ovladače SQL Links pro připojení k InterBase
a k velkým databázovým serverům, jako jsou Oracle 8, Microsoft SQL Server 7,
Informix 9 a DB2.
Verze Enterprise obsahuje rovněž vývojovou licenci na server InterBase pro 5
uživatelů. U verze Professional se budete muset spokojit s lokálním
(jednouživatelským) serverem.
Pro snazší tvorbu SQL dotazů je určen SQL Builder. V porovnání s obdobnými
konkurenčními nástroji mi však přijde jako příliš těžkopádný ruční tvorba je
podle mne mnohem rychlejší.
Distribuované aplikace
Moderní vývojové prostředky se předhánějí v podpoře tvorby distribuovaných
aplikací.
Inprise si značně zakládá na technologii CORBA. C++Builder obsahuje VisiBroker
3.3 (včetně Naming Services a Event Services), což je implementace CORBA od
Inprise (resp. její divize Visigenic). Pro tvorbu klientů i serverů je možné
použít průvodce, kteří se mimo jiné postarají o generování spojek (IDL stubs) a
skeletů (IDL skeleton). C++Builder též využívá "Smart Agentů", kteří zajišťují
vyhledávání objektů v distribuovaném systému.
Jako snad všechny nástroje, i C++Builder podporuje tvorbu COM komponent a i zde
lze použít průvodce. K dispozici jsou také nástroje pro přípravu komponent pro
Microsoft Transaction Server.
Jednou z unikátních vlastností C++Builderu je možnost vytváření klientských
datových zdrojů. Ty pracují s lokálními daty uloženými v souboru a nepotřebují
dokonce ani BDE. Do datových zdrojů lze uložit data z běžných datových zdrojů,
která tak zůstanou k dispozici např. i po odpojení od sítě. Data také můžete
uložit zpět do běžného datového zdroje.
Pro rychlou tvorbu ActiveX prvků je určen nástroj ActiveXForms, který je
vytváří z formulářů. Připravte se však na to, že tyto prvky budou značně
objemné.
Pro tvorbu webovských aplikací v C++ je možné použít WebBroker. Ten dovoluje
vytvářet rozšíření webovských serverů přes rozhraní ISAPI (servery Microsoftu),
NSAPI (servery Netscapu) a CGI (všechny renomované servery). Je však otázkou,
jestli C++ je hodné pro programování aplikací pro Web...
Závěr
C++Builder je prostředek, který zaujímá významné místo v produktech firmy
Inprise. Vyznačuje se velkou otevřeností různým technologiím, obsahu-je
rozumnou podporu databází a distribuovaných aplikací. Bude zajímavé sledovat,
jakou oblibu si získá u uživatelů.
9 2230 / orn
SHRNUTÍ
Borland C++Builder 4 Enterprise
Vývojové prostředí pro tvorbu
náročných aplikací
lPlus: jednoduchost, podpora technologií, vývojové prostředí
lMinus: možná vyšší cena
lInprise-Borland, Praha
Tel.: 02/21 61 22 62
Fax: 02/21 61 28 11
www.inprise.cz
jkarpisek@inprise.cz
lCena (vč. DPH): 116 781 Kč
lPlatforma: Windows 95/98/NT 4.0

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.