C++ jde cestou Kylixu

Společnost Borland uvedla na trh C++ BuilderX. Po Kylixu jde o další vývojové prostředí, které podporuje také platfor...


Společnost Borland uvedla na trh C++ BuilderX. Po Kylixu jde o další vývojové
prostředí, které podporuje také platformy Linux/Unix.
Borland uvádí, že program by měl být ideální pro migrace aplikací z
proprietárních Unixů na Linux. Vývojové prostředí by mělo umožnit další
využívání C++ k tvorbě výkonných a kritických aplikací (především vzhledem k
nízkoúrovňovému přístupu ke zdrojům), nově by se tento jazyk měl výrazněji
uplatnit při návrhu aplikací pro vestavěná a mobilní zařízení.
Spolu s C++BuilderemX bylo uvedeno také Enterprise Studio, které má zajistit
možnost údržby pro existující miliony řádků kódu v C++ a pomoci při řízení
cyklu vývoje aplikací. Borland tvrdí, že jeho produkty umožní efektivní práci s
kódem v C++ i v multiplatformních prostředích, kde se vedle sebe používají
různé verze překladačů a debuggerů.
IDE vývojového nástroje by mělo být jednotné pro všechny podporované platformy
dodavatel uvádí, že v tomto případě vychází ze zkušeností získaných několika
verzemi JBuilderu.
Společnost Borland současně oznámila, že licencuje vývojové balíky PalmSource
SDK a bude v rámci svého C++BuilderX integrovaného vývojového prostředí Borland
C++BuilderX podporovat vývoj pro operační systém Palm OS. Ukázka balíku Palm OS
SDK pro C++BuilderX je k dispozici na adrese
http://www.borland.com/products/downloads/mobile _sdks.html.
Ačkoliv se dnes budoucnost programování mnohdy redukuje na střet Java versus
Microsoft .Net, představitelé společnosti Borland v této souvislosti citují
analytiky IDC, podle nichž zůstanou minimálně do roku 2005 nejpočetnější
skupinou vývojářů profesionálové pracující v jazycích C a C++.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.