C#: s křížkem pro Javu?

Microsoft C# můžete vyslovovat C s křížkem tak jako název hudební noty. Nejde však o hudební program, ale o nejnověj...


Microsoft C# můžete vyslovovat C s křížkem tak jako název hudební noty. Nejde
však o hudební program, ale o nejnovější programovací jazyk z Redmondu
postavený na oblíbeném C++.
Programátoři by v C# měli najít výkon a funkce programovacích jazyků C a C++ a
jednoduchost Visual Basicu. C# současně míří na Web, jazyk se stal součástí
nastupující strategie .NET, v jejímž rámci Microsoft vyvíjí nové nástroje,
služby a produkty pro snadnější tvorbu internetových aplikací v XML (eXtensible
Markup Language) a SOAP (Simple Object Acces Protocol). C# najde využití jak u
serverových, tak i klientských aplikací nezávislých na operačním systému a
konkrétním zařízení.
Průvodní znaky jazyka původ v C++ (při zlepšení bezpečnosti a správy paměti),
zaměření na Web, platformová nezávislost připodobňují C# k Javě. Nicméně je zde
podstatný rozdíl. Java, propagovaná sloganem "napiš jednou, spusť kdekoliv", je
přenositelná mezi hardwarem i operačními systémy. Programy psané v C# naopak
běží pod MS Windows, ale díky technologiím XML a SOAP propojují programy běžící
na libovolném hardwaru. Jeden z manažerů Microsoftu, Bill Dunlap, to popsal
následovně: "Jazyky řeší odlišné problémy. Java stejný kód spouští na odlišných
systémech. My nejdeme tímto směrem. Propojujeme současné systémy, používáme již
existující kód a spojujeme jej pomocí C#."
Přestože již existuje ukázková verze C#, která bude distribuována v balíku
vývojářských nástrojů Visual Studio 7 mezi návštěvníky červencové vývojářské
konference konané na Floridě, komerční vydání plnohodnotného elegantního
programovacího jazyka a prostředí je ještě několik měsíců vzdáleno.
Microsoft se snaží získat pro C# podporu u ECMA (European Computer
Manufacturers Association), a tak vytvořit vhodný základ ke standardizaci
jazyka u International Standards Oraganization (ISO). Takovou standardizací by
se jazyku otevřela cesta ke všem hardwarovým i softwarovým platformám, na něž
by mohl být portován třetími firmami. Podobnou cestou se chtěl dát svého času i
Sun s Javou, nicméně loni (7. 12. 1999) vzdal standardizační proces přes ECMA s
odůvodněním, že by tím vznikla nová verze jazyka pracující odlišně, než byl
původní záměr firmy.(hav)
0 1860 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.