Caché 2007

Caché 2007 dále obsahuje softwarový modul Jalapen~o, který umožňuje přidat klasickým javovým objektům perzistenci (j...


Caché 2007 dále obsahuje softwarový modul Jalapen~o, který umožňuje přidat
klasickým javovým objektům perzistenci (jeden datový objekt můžete později
implementovat kdekoli), aniž by bylo nutné provádět objektově-relační mapování.
Jalapen~o umožňuje javovým vývojářům pracovat v jimi preferovaném vývojovém
prostředí Javy a zároveň automaticky uchovávat jejich objekty v Caché.

(pat) 6 1557

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.