CAD systém pro architekturu

Systém pro architekturu a stavebnictví SPIRIT, produkovaný firmou Softech, je určen nejen architektonicko-stavebním proje...


Systém pro architekturu a stavebnictví SPIRIT, produkovaný firmou Softech, je
určen nejen architektonicko-stavebním projekčním ateliérům, ale i dodavatelům
staveb, výrobcům stavebních prvků, a v neposlední řadě rovněž studentům.
Nedávno se objevil zatím v poslední, osmé verzi.
Historie CADu SPIRIT už je v těchto dnech dvanáctiletá a uživatelé od počátku
jeho vývoje v roce 1986 na něm oceňují především jednoduchost ovládání, váží si
toho, že se v dalších verzích bere ohled na jejich požadavky, oceňují ale i
cenovou politiku a podporu distributorů. SPIRIT nevnucuje uživateli svůj styl,
ale právě naopak, nabízí mu možnosti podle charakteru jeho práce.
Díky technologii ZAK nemusíte brát ohled na počet dimenzí
SPIRIT umožňuje moderní technologií ZAK (tzv. zónově
orientovaným architektonickým konstruováním) provázat přes databáze údaje o
stavebních dílech a konstrukcích. Díky tomu je uživatel oproštěn od dilematu,
zda by měl tvořit ve 2D nebo raději ve 3D. Jednoduše vytváří objekt a podle
stupně projektové dokumentace generuje půdorysy patřičného měřítka nebo
prostorové modely, a to vše z jednoho schématu objektu. Půdorysy může doplnit
výpisy a prostorové modely vizuálním zpracováním.
Parametrické chování elementů systému zahrnuje jak stavební díly stěny, okna,
dveře, prostupy, niky, stropy, sloupy, prostory, tak i tradiční stavební
konstrukce jako střechy a schodiště. Generace jednotlivých řezů a pohledů je
automatizována.
Vedle těchto funkcí SPIRIT nabízí obecné modelování v prostoru, jednoduché
architektonické kreslení-skicování, nebo běžné půdorysné kreslení. Protože
disponuje širokou nabídkou symbolů zahrnujících oblast architektury,
stavebnictví, interiéru a technického zařízení budov, může být ve svých
modifikacích použit v řadě dalších oborů navazujících na projekční praxi.
Veškeré databanky si může uživatel upravovat a rozšiřovat. SPIRIT je kompletně
lokalizován do češtiny. Distributor zajišťuje pravidelná školení uživatelů a
podporuje výuku na středních a vysokých školách.
Kterou variantu systému SPIRIT si vyberete?
Velký SPIRIT naplňuje veškerá hodnotící kritéria pro CAD systémy. Patří sem
provázanost 2D a 3D tvorby, modifikace prvků systému, jednoduchost a
srozumitelnost ovládání, vizualizace a možnost exportu/importu údajů s jinými
systémy. Jako jeden z mála specializovaných systémů nabízí SPIRIT širokou
paletu modifikací. Podívejme se na ně.
SPIRIT trainer je určen pro seznámení s prací s CAD. Má přístupné všechny
funkce stejně jako velký SPIRIT, omezení spočívá ve velikosti souboru na 256 kB
(tato velikost umožňuje pro velkou úspornost systému vytvořit prostorový model
dvoupodlažního mlýna, interiér bytu apod.). Je používán i jako konečný produkt
v prodejnách s nábytkem a v malých projekčních kancelářích.
SPIRIT student je určen studentům odborných škol. Umožňuje práci na ročníkových
projektech s využitím nejzajímavějších funkcí velkého SPIRITu, jako jsou ZAK a
vizualizace. Omezení spočívá ve velikosti souboru na 1 MB a menší škále modulů.
Program zůstane po skončení studia ve vlastnictví studenta.
SPIRIT minor je modifikace určená pro samostatné a profesní projektanty,
výrobce stavebních prvků. Zajišťuje filozofii práce projektanta, jednoduchost,
s možností dalšího využití vytvořených výkresů. Umožňuje pracovat jak ve 2D,
tak v obecném 3D do velikosti výkresu 2 MB. Velmi často slouží v počátcích
práce se SPIRITem, až do té doby, než uživatel za rozdíl ceny přejde na velkou
licenci systému.
SPIRIT werkplan je nové rozšíření palety systému. Je určen stavebním projekčním
kancelářím vytvářejícím rozsáhlé prováděcí výkresy. Obsahuje ZAK technologii v
modifikaci pro 2D
a vyhodnocování stavebních dílů a prostorů. Díky své ceně se stává velmi
zajímavou variantou pro rozsáhlé projekční kanceláře.
A konečně SPIRIT expert reprezentuje modifikaci systému, která je základem
aplikací pro speciální obory stavebnictví, grafické jádro odpovídá velkému
SPIRITu. Aplikace pro statiku, fotogrammetrii, urbanistiku, zahradní
architekturu využívají za základ SPIRIT expert.
Co zůstalo a co je nového ve SPIRITu verze 8
Novinky lze shrnout do několika bodů. Je dodržena plná kompatibilita s
předchozími verzemi. Uživatelské rozhraní se výrazně přibližuje Windows včetně
externích servisních programů. Objevila se funkce pro automatický převod
"obyčejné" kresby do inteligentních ZAK stavebních prvků.
A nyní podrobněji. Jak již jsme se zmínili, zůstala zachována kompatibilita se
staršími verzemi. To znamená, že zůstal zachován základní vzhled i ovládání.
Nezměnil se rovněž datový formát výkresů, symbolů atd. Zachovány jsou i horké
klávesy.
Nová je maska pracovní plochy. Horní pull-down menu je
nyní zcela v duchu Windows.
Klasická menu Spiritu a ostatní ovládací prvky jsou přemístitelné a
vypínatelné. Byla upravena tlačítka pro přepínání parametrů Spiritu, některá
jsou nová (například pro zapnutí/vypnutí zobrazování výplní, určení aktivní
fólie atd.). Některé rozsáhlejší funkce byly přemístěny do dialogových oken
(export/import fólií, práce s DXF, info projektu, otevření/uložení výkresu...).
Objevila se i řada zcela nových funkcí. Nový je například urychlovač
zobrazování pro grafické karty s čipem S3. Přibylo rovněž ukládání kresby do
rastrové a vektorové schránky Windows. Nyní je možný i převod elementů mezi
systémy ARCH2D a ZAK. Přepínání mezi ZAK a ARCH2D probíhá automaticky (podle
vybrané funkce se Spirit automaticky přepne do toho kterého režimu). K
dispozici je rovněž automatický převod "obyčejné" kresby do inteligentních
elementů ZAK systému. Spirit tak může z naskenovaného výkresu převedeného na
čáry nebo z DXF/DWG výkresu vytvořit inteligentní stavební prvky. Možné je
rovněž další doladění úprav při napojování, ukončování a zalomení stěn v ZAK
systému.
Na jakém hardwaru SPIRIT pracuje?
Minimální požadovanou hardwarovou konfiguraci tvoří procesor INTEL Pentium, 32
MB RAM, pevný disk 500 MB, CD-ROM, grafická karta kompatibilní s Windows 95/NT
(rozlišení 1 024 x 768), monitor 17" nebo 20", síťová karta (pro práci v síti),
třítlačítková myš a operační systém Windows 95/NT.(jam)
8 1557 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.