CADKON 14.2 pomáhá při práci stavebním projektantům

CADKON, systém určený pro projektování ve stavebnictví a pro architekturu, pracující jako nadstavba nad AutoCADem, zaj...


CADKON, systém určený pro projektování ve stavebnictví a pro architekturu,
pracující jako nadstavba nad AutoCADem, zajisté není potřeba nijak zvlášť
představovat. CADKON je produktem firmy AB Studio Praha. V následujících
řádcích si představíme, co nového přináší CADKON 14.2.
Stavební projektování zahrnuje celou řadu profesí a ty se samozřejmě snaží
tvůrci CADKONu pokrýt. Na úvod považuji za užitečné shrnout jednotlivé moduly,
pokrývající příslušné profese. Např. pro stavební konstrukce je určen základní
modul CADKONu (CADKON-K). Architektům pomůže v navrhování budov modul označený
jako CADKON--A. Práci s dřevěnými konstrukcemi, jejich navrhování a editaci
umožňuje modul CADKON-H a zpracování betonových konstrukcí CADKON-B.
Střešní okna
Velkou změnu prodělala právě zmíněná střešní okna, která bylo dříve nutné
vytvářet na několik kroků a tvorba byla poměrně složitá. Pomocí nové podpory je
možné kreslit střešní okna i otvory do střech (i s požadovanou úpravou ostění),
společně i každé zvlášť, provádět jejich editace nebo okno vykreslit jen k
rovině zadané body. Umístění okna lze pohodlně určit v řezu a rozměr vybrat z
knihovny rámů. Okna lze označit bublinami a včetně pohledového schématu
vykreslit do tabulky, a to společně s ostatními výplněmi oken a dveří.
Při kreslení střešních oken je jednak vytvářen jednoduchý model rámu (3D) a
jednak otvor, který je součástí střechy a který má ve 2D zobrazení zahrnutu
značku střešního okna. Otvor i rám je možné nakreslit samostatně. Spolu s rámem
je navíc možné vykreslit zvláštní 2D značku rámu v pohledu pro výkres střechy a
umístit ho do samostatně zvoleného podlaží.
CADKON nabízí řadu střešních oken v připravené knihovně, kde výběrem
příslušného rámu provedete zadání patřičných rozměrů střešního okna. Lze
samozřejmě definovat i zcela nové střešní okno a to zařadit do knihovny.
Knihovna je rozdělena podle seznamu výrobců, který je standardně doplněn o rámy
vytvořené podle nabídky střešních oken firem VELUX a Roto. Tyto seznamy jsou
dále členěny podle vlastních oken. Seznamy jednotlivých výrobců nelze běžným
způsobem mazat ani editovat, jinak je možné vytvářet a měnit vlastní výrobce i
seznamy pomocí menu.
Pro umístění okna na střeše je k dispozici více možností, které přímo vyplývají
z konstrukčních potřeb uživatelů při práci s CADKONem. Práci zrychluje i
možnost načtení parametrů střešního okna (výrobce, typ, rozměry rámu i ostění a
výšku otvoru) podle již vykresleného okna do jiné střechy. Při editaci
střešního okna se po výběru okna načte dialogový panel, ve kterém je možné
editovat jednotlivé parametry, vymazat nebo zadat novou polohu okna.
Pro vlastní vyhodnocení střešních oken použijete v CADKONu stejný postup jako
pro jiné výplně. Doplnění dalších vlastností jednotlivých rámů je zajištěno
funkcí kreslení bublin. Následujícím krokem můžete všechny označené položky a
informace vyhodnotit do tabulky.
Obecná schodiště
Dvě nové funkce jsou připraveny pro návrh a editaci atypických tvarů obecných
schodišť. Vychází se z výstupní čáry a tzv. hranic křivek vymezujících obrysy
schodiště. Potom následuje návrh počtu stupňů, výšky a rozdělení schodiště na
jednotlivé sekce. Posledním krokem je "doladění" s možností dynamického náhledu.
CADKON-A 14.2
K zpříjemnění a zefektivnění práce při vizualizaci přispívá možnost prohlížení
materiálů v materiálové knihovně a je umožněno i jejich rozšiřování. jedná
se zejména o knihovny dlaždic Chlumčanských keramických závodů vztahujících se
k jejich prezentačnímu CD-ROMu BOHEMIAGRES.
Možnost prohlížení materiálové knihovny slouží pro získání představy o barvě a
textuře. Díky tomu, že obrázky mají definovanou velikost, a díky měřítku
mapování CADKONu lze získat i dobrou představu o měřítku materiálu.
V obecné knihovně maker byly rovněž provedeny drobné změny. Jedná se o úpravy
2D zobrazení skříní, nástavců, šatníků a kuchyňských skříněk podle ČSN, a
doplnění nové skupiny "značky (jen 2D)" do oboru Koupelny, obsahující značky
výtokového ventilu a mísících baterií, jako doplňku ke stávajícím blokům
umývadel a van.
Prohlížení výkresů CKViewEx
V nové verzi CADKONu 14.2 je zahrnuta nová funkce pro prohlížení výkresů
CKViewEx. Mimo výrazného zrychlení při načítání výkresu byly vylepšeny funkce
stínování objektu a nasvícení celé scény, která nyní vypadá mnohem
realističtěji. CKViewEx přináší rozšíření funkcí pro nastavení pohledu a
automaticky načítá nastavený pohled AutoCADu.
Zajímavé jsou funkce obsažené v dialogu nastavení prostředí. Tento dialog
umožňuje zapnutí mlhy, antialiasingu, průhlednosti, nastavení barvy světla,
ohniskové vzdálenosti a dalších vlastností, které umožňují vytvářet zajímavé
scény. Novou funkcí je také nastavení pohledu z CKViewEx do AutoCADu, a to jak
axonometrického, tak i perspektivního. Při otáčení, posouvání a zoomování scény
lze využít možnosti zapnutí a nastavení adaptivní degradace.
CKViewEx je aplikace plně využívající OpenGL a proto tuto skutečnost jistě
ocení majitelé grafických karet, které OpenGL hardwarově akcelerují. Výsledkem
je výrazné zrychlení.
CADKON-K 14.2
I v tomto modulu se objevila řada větších i drobnějších úprav. Jednou z nich je
(samozřejmě mimo již uvedených funkcí střešních oken a obecných schodišť) např.
ve funkci dvoukřídlých dveří volba šířky jednoho křídla dveří, čímž je možné
vykreslit nesymetrické dvoukřídlé dveře a podle umístění prvního křídla jsou
dveře rozlišovány na pravé a levé.
Pro usnadnění úprav tabulek generovaných CADKONem byla do verze 14.2 přidána
schopnost výstupu těchto tabulek (popisů místností, bublin apod.) do
tabulkového procesoru MS Excel. Zatímco tabulka, vložená do výkresu CADKONu, se
stává souborem entit AutoCADu a lze ji editovat pouze poměrně složitě pomocí
příkazů CADKONu, popřípadě AutoCADu, tabulka v MS Excelu zůstává souborem
jednotlivých prvků. V Excelu je již práce s příslušnými daty přece jen poněkud
pohodlnější a po provedených úpravách můžete tabulku vytisknout přímo z Excelu
nebo ji vložit jako OLE objekt zpět do výkresu CADKONu.
8 2087 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.