CallManager vylepšen

Podpora pro SIP poskytuje netušené možnosti. Inovaci CallManageru, svého klíčového produktu pro IP telefonii, oznámila ...


Podpora pro SIP poskytuje netušené možnosti.
Inovaci CallManageru, svého klíčového produktu pro IP telefonii, oznámila firma
Cisco Systems. Nejvýznamnější změnou je posílení bezpečnosti a zlepšení
interoperability se standardními zařízeními pro přenos hlasu přes protokol IP a
také výraznější podpora pro realizaci videokonferencí.
Popularita systému VoIP ve světě po určitém váhání, způsobeném zejména vysoko
nastavenou cenovou politikou, začala výrazně stoupat. Společnost Synergy
Research ve své studii z listopadu 2003 ukazuje, že zatímco v roce 2002 ve
světě se na prodeji hlasových systémů IP telefonie podílela přibližně 13 %
(zbytek patřil tradiční přepínané telefonii), o rok později byl podíl již 30 %.
A vliv IP telefonie bude podle zmiňované studie i nadále růst, přičemž k
překonání tradičních systému by mělo dojít někdy v letech 2004 a 2005. V roce
2007 by měl být dokonce jen každý pátý prodaný systém postaven na bázi klasické
PBX.
Firma Cisco si nechalo vypracovat podobnou studii i pro oblast EMEA, ze které
vyplývá, že poměr mezi prodanými IP systémy a PBX by se měl vyrovnat v roce
2006. Cisco je podle nedávné analýzy společnosti DellOro nejvýznamnějším
prodejcem podnikové infrastruktury VoIP a její podíl údajně roste nejvíce.

CallManager 4.0
Vraťme se však k softwarové IP ústředně CallManager 4.0. Ta má nabídnout
především podporu videokonference a firma Cisco v této oblasti uzavřela
spolupráci s některými významnými dodavateli videokonferenčního hardwaru, jako
jsou společnosti Polycom nebo Tandberg.
Cisco však nabízí i svá vlastní řešení. Takovým je kromě jiných software Cisco
VT Advantage, od kterého si výrobce slibuje především významné omezení
složitosti při navazování videokonferenčního spojení. Díky integraci IP
telefonu Cisco s osobním počítačem totiž uživatel při sestavování videospojení
vykoná pouze jednu operaci (vytočí telefonní číslo buď prostřednictvím IP
telefonu, nebo příslušného softwaru na PC), a systém veškeré další udělá za
něj. Cisco VT Advantage je dodáván spolu s IP kamerou připojitelnou k PC pomocí
rozhraní USB.
Spojení je možné realizovat rovněž s profesionálními systémy. Například
produkty od firmy Tandberg byly přizpůsobeny právě systému Call Manager 4.0.
Uživatel se ale může připojit i k jakémukoliv jinému videosystému, který je
založen na bázi protokolu H.323.
Součástí představení CallManageru 4.0 byl také nový produkt MeetingPlace 8106
Rich-Media Conferencing Server. Ten je navržen tak, aby jej mohli využít
provozovatelé současných telekonferenčních služeb nový systém klientům dovoluje
naplánovat jednotlivé hlasové i multimediální konference a ty pak realizovat
prostřednictvím telefonů nebo PC. MeetingPlace je produktem, který firma Cisco
získala nedávnou akvizicí společnosti Latitude.

Bezpečné hovory
Bezpečnost je při videokonferencích nesmírně důležitá, a proto jsou veškerá
spojení spravovaná CallManagerem nově šifrována prostřednictvím 128bitové
technologie RTP. Firma Cisco také aktualizovala svého softwarového agenta CSA
(Cisco Security Agent). Ten nabízí proaktivní ochranu IP telefonů a serverů a
přináší i víceúrovňovou ochranu realizovanou pomocí autentizace a ochrany
hostitelských systémů (ke CallManageru se tak připojí pouze schválená zařízení).
CallManager 4.0 podporuje rovněž protokol SIP (Session Initiation Protocol).
Díky této podpoře bude moci uvedená IP ústředna komunikovat s dalšími
aplikacemi, servery a bránami, jež jsou založeny na protokolu SIP a které jsou
dodávány jinými výrobci. Aplikací firmy Cisco, která SIP podporuje, je výše
zmiňovaný MeetingPlace.
Díky SIPu mohou uživatelé CallManageru také realizovat spojení do softwarových
IP ústředen, které provozují operátoři sítí VoIP, a tím se zcela vyhnout
tradiční analogové telefonní síti. Cisco však tvrdí, že současná verze
nepodporuje koncová zařízení SIP, jako jsou SIP telefony nebo softwaroví SIP
klienti. V budoucnu to však možné bude.
Další signalizač-ní standard zahrnutý v CallManageru 4.0 Q.SIG slouží především
pro komunikaci se staršími systémy pobočkových ústředen. Uživatelé IP telefonie
díky němu budou moci využít některé funkce tradičních PBX, jako jsou
konferenční hovory nebo identifikace volajícího. Minulá verze CallManage-ru
podporovala PBX minimálně, a to pouze prostřednictvím ISDN linek.
CallManager 4.0 spolu s hardwarem Media Convergence Server je zájemcům k
dispozici za necelých šest tisíc dolarů. Software Cisco VT Advantage spolu s
USB kamerou by se měl na trhu objevit až v dubnu tohoto roku a cena má být
údajně nižší než 200 dolarů. Server MeetingPlace spolu s příslušným softwarem
přijde zájemce na asi 70 tisíc dolarů.

Přesedlejte na IP
Pokud dosud nevyužíváte IP telefonii, pak ji zřejmě brzy užívat budete muset.
Tak lze shrnout závěry nedávné studie, kterou uveřejnila firma ABI Research.
Současné firmy se zatím s tradičními přepínanými pobočkovými ústřednami loučí
nerady. Avšak doba, kdy většina ústředen PBX bude paketových, není podle firmy
ABI příliš daleko.
Počet celosvětově prodaných portů IP PBX údajně vzroste z loňských 3,2 milionu
na 26 milionů v roce 2006. Základem zvýšení zájmu budou vylepšení v
softwarových ústřednách a v IP telefonních přístrojích a zvýšená stabilita
spojení. Zvedne se prý i zájem jednotlivých společností integrovat datové a
hlasové aplikace do jediného prostředí.
Firma ABI Research rovněž tvrdí, že firmy budou stále méně nasazovat hybridní
hlasové systémy, tedy produkty, které jsou založeny na IP bránách nebo IP
ústředny s integrovanou ústřednou PBX. Podle studie bude v roce 2006 90 % všech
prodaných hlasových systémů postaveno plně na protokolu IP. Zbytek budou
systémy hybridní.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.