CallNET GSM Office Suite 2.21 SMS server pro osobní počítače

To, že po síti mobilních telefonů GSM lze přenášet nejen hlas, ale také data a krátké textové zprávy, je věc pom


To, že po síti mobilních telefonů GSM lze přenášet nejen hlas, ale také data a
krátké textové zprávy, je věc poměrně známá. Méně jsou však známá řešení pro
spojení osobního počítače se službou SMS ať už pro vysílání či pro příjem
krátkých textových zpráv. A pravě takovým zařízením se zabýval náš test.

Funkce SMS serveru
SMS brána CallNET GSM má několik základních funkcí. Předně jde o prosté
posílání či příjímání SMS zpráv z komfortního prostředí programu, které je
neporovnatelné s bojem s několika tlačítky na miniaturní klávesnici mobilního
telefonu. Další funkcí je otevřené aplikační rozhraní služby GSM SMS,
použitelné pro vývoj dalších aplikací. A konečně stěžejním použitím verze
Office Suite je SMS server pro zpracovávání databázových dotazů.
Vedle těchto funkcí nabící CallNET také rozesílání a příjem faxových zpráv a
možnost úprav telefonního seznamu na SIM-kartě. Zajímavostí je též integrované
HTML stránky umožňující zjednodušený přístup ke službám Paegas Info.

Databázový SMS server
Tato část aplikace slouží k provádění a odesílání odpovědí na dotazy CQL
(Column Query Language), přijaté pomocí služby SMS. S využitím několika
základních příkazů lze skládat dotazy do databází telefonních čísel, ceníků,
skladových karet a nebo jakékoliv jiné aplikace, poskytující svá data
prostřednictvím DDE ve formátech Text, dBase nebo MS Excel.
Na databázovém serveru je však nejzajímavější to, že odpovědi nemusí být
poslány zpátky na mobilní telefon prostřednictvím SMS, ale je možné také
odeslat faxovou zprávu na udané faxové číslo. V této zprávě mohou být odpovědi
s rozsáhlejším počtem výsledků.

Ovládání programu
Program CallNET je 16bitová aplikace a tudíž jej lze provozovat na všech
verzích Windows. Bohužel, i uživatelské rozhraní je velmi poznamenáno staršími
Windows a to především ve vzhledu různých dialogů. Stejně tak stabilita je,
díky vnitřnímu uspořádání Windows 95 a 98, nižší, než by byla u odpovídající
32bitové aplikace.
Program se ovládá pomocí grafických konfiguračních obrazovek, z nichž se
vyvolávají tabulky s nastavováním různých parametrů. Ovládání je sice poměrně
logické, ale velmi nezvyklé. Zkušenější uživatel klasických kancelářských
produktů firem Lotus, Microsoft či Corel bude zřejmě velmi překvapen strukturou
ovládání, zvláštním použitím některých ovládacích komponent a nejspíš také
nápovědou.

Nápověda a jiné problémy
Nápověda není vygenerována jako klasický HLP soubor, který doprovází každý
program, ale jako dodatečná aplikace, do jisté míry podobná Web browseru se
dvěma rámci. To by samozřejmě nevadilo, pokud by byla rozsáhlá a především
kontextově senzitivní, tedy reagující na aktuální stav programu. To se bohužel
neděje a proto je nalezení odpovědi na konkrétní problém složité. Naštěstí není
nápověda ani příliš obšírná a detailní, takže si uživatel za chvíli používání
programu zvykne a hledané kapitoly najde rychleji.
Posledním problémem je popírání zažitého českého názvosloví na tlačítkách a v
nabídkách. To, že mobilní telefon, případně GSM modem je tvrdošíjně označován
jako "telefonek", je více méně věc osobního vkusu, ale potvrzovací tlačítko se
v drtivé většině počeštělých programů na platformě Wintel označuje "OK" a ne
"Budiž", jako je tomu právě v CallNETu.

Cena a použití produktu
CallNET GSM je nabízen v několika úrovních podporovaných funkcí od
nejjednoduššího klienta za 987 Kč s DPH až po nejvyšší verzi pro odesílání
zpráv v podnikových LAN sítích s podporou SQL dotazů za bezmála 18 000 Kč.
Jednotlivé verze se liší podporovanými funkcemi od prostého posílání SMS zpráv,
až po rozsáhlé datové a GSM servery. Popisovaná verze, tedy Office Suite, je k
dispozici za 13 545 Kč s DPH, což je, s ohledem na nabízené služby a zvlášť
jejich implementaci, cena poněkud vyšší. Navíc je ke každému řešení nutné
započítat ještě GSM modem či telefon s datovými službami, jehož cena bývá mezi
10 000 a 25 000 Kč s DPH.
Program se rozhodně nehodí pro soukromého uživatele mobilního telefonu, který
chce mít přístup ke svému telefonnímu seznamu na počítači. Také výrobce směruje
CallNET GSM Office Suite jako bránu k firemním ceníkům, obchodním databázím
apod. Přesto však je, podle mého názoru, cena vyšší, než jsou nabízené služby.
CallNET je tak vhodný pro tvorbu rozsáhlejších bran, zvlášť pro komerční
využití na způsob informačních systémů SMS. Právě v takovém systému, tedy
Paegas Info, již jedna ze speciálních verzí CallNETu, spravuje 4 informační
kanály.

Jaká konektivita? Žádná!
U CallNETu je bohužel zanedbána konektivita s okolním softwarem program
neposkytuje spojení s poštovními servery, resp. groupwarovými systémy, jako je
Lotus Notes nebo MS Exchange.
Ani k velmi nadějnému otevřenému aplikačnímu rozhraní COMI, vyvinutému pro
spojení s dalším softwarem, se nedodává zdarma třeba modul pro SMTP, tedy
přeposílání přijatých krátkých textových zpráv na e-mailové adresy.
9 0400 / orn

SHRNUTÍ

CallNET GSM Office Suite 2.21
Brána pro GSM SMS
+Plus: funkce, otevřené rozhraní COMI, odpovědi na fax
- Minus: žádné spojení s groupwarem, 16bitová aplikace, ovládání, názvosloví,
nápověda, cena
lDS&T, Praha
Tel.: 0603/874 496
Fax: 02/625 10 29 dst@telecom.cz
Cena (vč. DPH): 13 545 Kč

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.