Čas velkých očekávání

Svět informačních technologií se probudil ze zimního spánku. Začala doba konferencí, prognóz, hledání nových trend...


Svět informačních technologií se probudil ze zimního spánku. Začala doba
konferencí, prognóz, hledání nových trendů a velkých očekávání. Gordon Moore
připouští, že jeho slavný zákon, formulovaný v dubnu 1965, pomalu pozbývá
platnosti, Michail Gorbačov vyzývá IT komunitu, aby si vzala příklad z papeže
Jana Pavla II., a na technologickém výsluní se pomalu zabydluje software v
podobě služby poskytované po internetu.
Po čtyřiceti letech od formulování zákona, který hovoří o pravidelném
zdvojnásobení hustoty tranzistorů na čipu každé dva roky, říká jeho autor a
legendami opředený veterán z firmy Intel Gordon Moore, že konec jeho platnosti
je v dohledu. Jde o to, že se velikost tranzistorů přibližuje velikosti atomu,
která představuje mezní hranici pro další miniaturizaci. Než bude této hranice
dosaženo, zbývá nám podle Moora nějakých deset až dvacet let. Na vzdálenější
dobu tedy nemá smysl používat tento zákon jako kritérium pro predikci vývoje v
IT. Jinou osobností, která vyslala v uplynulých dnech jasný vzkaz směrem k IT
komunitě, je bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov. Ten ve svém projevu na
konferenci Massachusetts Software Council v Bostonu vyzval představitele IT
průmyslu, aby šli ve stopách papeže Jana Pavla II. a přispěli k tomu, aby se IT
technologie staly nástrojem pro boj s chudobou, pro úsporu materiálních i
lidských zdrojů a pro vývoj planety správným směrem. Daleko větší vliv na další
vývoj IT průmyslu než slova Michaila Gorbačova však bude zřejmě mít rostoucí
síla ruského IT průmyslu, o níž se hovořilo na Ruském ekonomickém fóru v
Londýně. Ruský ministr informatiky Leonid Reiman při této příležitosti
prohlásil, že IT považuje za nový přírodní zdroj, který má jeho země k
dispozici. Zatím má Rusko stále problémy s rozvojem infrastruktury, omezenými
možnostmi financování a vysokou mírou kriminality. Ministerstvo však připravuje
ambiciózní program e-Russia, v jehož rámci má být investováno 650 milionů
dolarů do telekomunikační infrastruktury, široké dostupnosti intrnetového
připojení, e-governmentu a veřejných služeb typu elektronické zdravotní
dokumentace. Obrovským soustem pro IT byznys je v současné době ruský mobilní
trh. Počet uživatelů mobilních telefonů zde raketově vzrostl ze 3,4 milionu v
roce 2000 na současných 82 milionů, což představuje 57 % populace. IT průmysl
zažívá v Rusku skutečný boom a svým ročním růstem mezi 20 a 25 % překonává
všechna ostatní odvětví.
Hlavním tahounem ruského IT je přitom tvorba softwaru. Export programů rychle
roste v roce 2010 by podle prognózy ministerstva měl tvořit přibližně 7 %
celosvětového expertu softwaru a generovat obrat v řádu 40 miliard dolarů. Svůj
nemalý podíl na tom bude mít i řada zahraničních firem, které se dnes usazují v
rychle rostoucích ruských technologických parcích.
Významná část výše zmiňovaného softwaru už by tou dobou mohla být realizována
cestou poskytování softwarových služeb prostřednictvím internetu. I když dnes
ještě taková řešení nedokážou bezezbytku splnit náročné požadavky na výkon,
spolehlivost a bezpečnost aplikací, postupně nacházejí své místo na trhu. Podle
nedávno zveřejněné prognózy IDC má v roce 2009 dosáhnout celosvětový obrat
generovaný tímto segmentem 10,7 miliardy dolarů. Pro výrobce softwaru a
hardwaru to vše přináší nové výzvy, současně však i nové příležitosti. A to je
pro uživatele jednoznačně dobrá zpráva.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.