Cash Reform investuje do biotechnologií

Firma IQA hodlá působit v roli jakéhosi subvýzkumníka především na poli farmacie. Na straně akademické sféry spolup...


Firma IQA hodlá působit v roli jakéhosi subvýzkumníka především na poli
farmacie. Na straně akademické sféry spolupracuje například s Lékařskou
fakultou olomoucké Palackého univerzity, na druhé straně by k jejím zákazníkům
měly patřit velké farmaceutické firmy.
Konkrétněji: výsledky dosažené v rámci akademické sféry (a patentované pro
příslušné vědecké instituce) jsou licencovány dalšími subjekty. Firmy typu IQA
poté pokračují v aplikačním výzkumu obvykle až po úroveň klinických testů. V
rámci tohoto procesu jsou již vytipovány látky, které mají reálnou šanci, že se
je podaří dostat na trh (uvádí se, že z látek, které projdou do začátku
klinických testů, se již 10 % skutečně objeví na trhu).
Poslední, nejnákladnější část je pak realizována až velkými farmaceutickými
firmami, které také zajišťují vlastní výrobu látky a její uvedení na trh
spojené s propagací preparátu.
Menší firmy, které podnikají na poli biotechnologií, mohou obvykle nabídnout
to, co chybí velkým farmaceutickým koncernům především rychlost a pružnost.
Fungují v roli jakéhosi mostu mezi světem velkého byznysu a vědeckou sférou.
Nejde přitom pouze o farmacii v užším slova smyslu: kromě klasických léků jsou
předmětem výzkumu i léčiva veterinární, potravinové doplňky nebo třeba i určité
výrobní technologie jako takové (syntézy, extrakce apod.). Celá oblast se někdy
označuje jako produkty pro zkvalitnění lidského života. V prvním kole
financování získala IQA 5 milionů Kč. Pro srovnání: jde zhruba o letošní obrat
firmy. Investice mají směřovat především do nákupu nových technologií. Podle
dosažených výsledků bude následovat další kolo financování, podle představitelů
fondu Cash Reform se investice tohoto druhu obvykle pohybují v horizontu 5-8
let.
Vývoj nových léků je v tuto chvíli realizován kombinací tří základních metod:
Počítačovým modelováním, chemickou kombinatorikou (obě metody užívají hrubé
síly chemická kombinatorika znamená syntézu obrovského množství látek, jež se
pak dále testují) a subtilnější metodou, která v první fázi obnáší spíše
modelování v hlavě vědce a myšlenkový experiment.
(pah)
1 1781 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.