CATIA-CADAM Solutions Verze 4.2.0

Pro profesionální nasazení při modelování z oblasti leteckého, automobilového a loďařského průmyslu je určen jede...


Pro profesionální nasazení při modelování z oblasti leteckého, automobilového a
loďařského průmyslu je určen jeden z tzv. velkých CAD systémů Catia od firmy
Dassault Systemes. Marketing a podporu pro zákazníky zajišťuje již od počátku
IBM v rámci divize Enginering Technology Solutions. Catia má všechny rysy
velkého systému a konstruktéři mohou plynule postupovat od prvotního návrhu,
přes konkrétní modelování detailu a řešení konstrukčních problémů, až k
pevnostní analýze nebo k obrábění na NC strojích.
CATIA je modulární balík programů, které pokrývají velký rozsah konstrukční
činnosti, zasahující do oblasti analýzy a CAM, do oblasti plánování a řízení
nebo do oblasti technických systémů.
Mechanical Design Solutions
Mechanical Design Solutions je modul, který provede konstruktéra od základního
konceptu, přes model, až po výkresovou dokumentaci. 3D parametrický modelář
dovolí vytvořit velmi složitá tělesa a vytvářet sestavy. Využití Catii je
především v leteckém a automobilovém průmyslu, kde je vyžadována práce se
složitými plochami, schopnost modelovat matematicky velmi složité plochy,
přechod mezi plochami a možnost různé uživatelské definice plochy. Z modelu
samozřejmě vygenerujete výkresy a provedete kótování. 3D i 2D kreslení je
podpořeno velkým množstvím konstrukčních a editačních funkcí a lze např.
zpracovávat ocelové plechy nebo kompozity.
Shape Design and Styling Solutions
Toto řešení nabízí nástroje pro návrh částí, kde inovace formy nebo celkového
tvaru je klíčovým faktorem. Zahrnuty jsou funkce pro snadnou tvorbu, import,
modifikaci, analýzu a řízení ploch. Tyto nástroje pomáhají v návrhářské práci,
tam kde je třeba, aby tvar byl estetický, aerodynamický nebo splňoval jiný
požadavek.
Catia poskytuje analytické řešení pro konstruktéry a pro výpočtáře. Plochy,
tělesa a nově sestavy mohou být analyzovány přes automatické síťování, výpočet
a vizualizační nástroje. Specialisté mohou použít nástroj Catii pro statickou a
dynamickou strukturní analýzu, napěťovou, vibrační nebo jinou analýzu a možné
je analyzovat i vnitřní strukturu.
Modul pro obrábění poskytuje nástroje pro vrtání, 3 a 5osé obrábění.
Automatická řešení jsou poskytována pro NC programátory stejně jako pro NC
specialisty. Tyto aplikace dovolují podílet se na znalosti nástrojů, techniky a
obráběcích parametrů. Další nástroje jsou poskytovány pro kompozity,
soustružení, definování a programování robotů.
Catia také obsahuje modul pro řešení základního návrhu, editaci a analýzu
elektrických a potrubních systémů. Návrh elektrického systému je veden dráty a
kabely spojujícími definiční objekty. Tato řešení zahrnují také trubky a roury,
schémata, elektrické vybavení apod.
Plant Design a Shipbuilding Solutions
Jde o aplikace, využívající technická a konstrukční data napříč přes celý
podnik a přes celý "životní" cyklus dílny nebo strojního zařízení.
Catia dokáže zpracovávat data odkudkoliv pomocí běžné počítačové sítě. Klienti
potřebují pouze browser podporující Javu, jako Netscape Navigator nebo
Microsoft Internet Explorer. Uživatel může rychle vidět modely, výsledky
analýzy a obrázky pomocí HTML stránek.
Novinky ve verzi 2.0
Na začátku tohoto článku jsme se zmínili o tom, že vám představíme některé
novinky ve verzí i 2.0. Jedním rozšířením je uvedení nového produktu Lathe
Machining Programmer, což je podpora pro programování soustruhu. Tato
komponenta zajišťuje programování pro takové operace, jako je zdrsňování,
drážkování, řezání závitů a jemné obrábění.
Novinky zasáhly i do oblasti analýzy. Nyní je možné analyzovat nejen jednotlivé
díly, ale i velice rozsáhlé sestavy. Připraveny jsou jednoúčelové funkce pro
vytvoření sítě automobilové karoserie, pro přípravu simulace havárie, hluku a
vibrací. Je zde i nová funkce generování datového modelu pro plechové nebo
plastové díly přímo z pevného tělesa.
Pro stavitele lodí je v CATIA-CADAM připraveno integrované komplexní řešení s
rozšířenými možnostmi modelování, standardní průmyslovou podporou a nové
generativní schopnosti pro skořepiny lodí. Po celou dobu vývoje je zajištěna
vzájemná spolupráce mezi jednotlivými disciplínami. Konstruktéři a stavitelé
mají společný základ pro návrh, správu konfigurace, výrobu, údržbu a provoz.
Současná konstrukční praxe vyžaduje nejen samotný návrh produktu, ale také
řešení jeho zavedení na trh. CATIA-CADAM Plant Design Solutions ve verzi 2.0
usnadňuje digitálními prostředky výrobnímu závodu vytváření modelu a provádění
revizních postupů.
Z problematiky, která je pokrytá produktem CATIA-CADAM, jsme vám ukázali jen
pár střípků a i z nich je zřejmý rozsah tohoto produktu. Schopnost zvládat
složité konstrukční postupy a procesy zavádění do výroby, umožňuje
konstruktérům a projektantům efektivně zaměřit svou pozornost na řešení
konstrukčních problémů.
8 2245 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.