CD-ROM a Internet se doplňují

Elektronickým publikováním se začala zabývat Agentura Modré stránky již v roce 1993, kdy jako doprovodný titul dobře...


Elektronickým publikováním se začala zabývat Agentura Modré stránky již v roce
1993, kdy jako doprovodný titul dobře známého stejnojmenného katalogu z oboru
informačních technologií vydala jeho elektronickou verzi na CD-ROM v tehdy
neuvěřitelném nákladu 5 000 ks. V roce 1994 spatřil světlo světa pod hlavičkou
CD-ROM Centra multimediální výukový titul LANGMaster. Na jaře 1995 začala
Agentura vydávat druhý katalog s názvem WWW stránky (přehled českých WWW adres)
a prezentovat oba katalogy v elektronické on-line verzi na Internetu. V roce
1997 se stal jejich další, tentokráte elektronický katalog "Web stránky" jedním
z několika desítek "kanálů" optimalizovaných pro Microsoft IE v České
republice. Dnešní bilance CD-ROM Centra je téměř 60 vydaných knih na CD-ROM a
první výukový DVD-ROM na světě. Ředitelky vydavatelství Ivany Gorgolové, která
je současně jeho jednatelkou, jsme se zeptali:
V úvodu byl zmíněn velký počet vámi vydaných CD-ROM titulů, tedy elektronických
knih. Jaký je podle vás vztah klasických tištěných knížek a jejich verzí na
CD-ROM?
CD-ROM, jak se mnozí domnívají, nemá ambice nahradit tištěnou knihu. Nicméně
multimediální tituly na CD-ROM mají dnes díky možnostem média obrovskou
vypovídací schopnost (videa, zvukové nahrávky a interaktivní cvičení), která se
nedá třeba ani vytisknout. CD-ROM vás umí zkoušet z nabytých vědomostí,
reagovat na vaše podněty aj., což klasická kniha neumožňuje. Většinou této
interaktivitě každý podlehne. Je to podobné, jako to bylo s televizí. I když
paradoxně zobrazuje v nižší kvalitě, než se tisknou knihy, oslovila tu část
lidí, pro které bylo zajímavější vizuální vnímání a velmi úspěšně se prosadila.
A dnes tráví např. průměrný dospělý Američan u televize více než 30 hodin týdně.
Jaké vidíte současné perspektivy publikování CD-ROM a jeho vztahu k razantnímu
nástupu Internetu?
Obě zmíněné technologie mají mnoho společného a navzájem se doplňují.
Elektronické informace, aniž si to většina lidí uvědomuje, se stávají
každodenní součástí našeho života. Jelikož na naše smysly z obrazovky počítače
působí více vjemů více médií je jednoznačné, že se přijímání informací stává
méně namáhavé, přirozenější a efektivnější. Proč nás tyto elektronické
stimulace přitahují (dnes už dokonce více než televize), zatím nedokázalo
vysvětlit žádné podrobné zkoumání mozku ani biochemické studie. Faktem zůstává,
že lidé dnes vyžadují rychle se pohybující obrázky a kratší rozpětí pozornosti.
Žijeme v době, kdy je největším hříchem se nudit. I tyto obě zmíněné
technologie jsou tady proto, aby nám usnadnily a zpestřily život tak, jak to v
minulosti udělal rozhlas, film, televize a video. V naší činnosti se CD-ROM a
Internet už dnes prolínají a je běžným požadavkem našich zákazníků duální
zpracování dat současně pro CD-ROM i internet.
Těžko se asi však dočkáme doby, kdy se budou číst romány z CD-ROM nebo
Internetu.
Možná vás to překvapí, ale i o něco podobného se už v USA pokoušejí. Na
Brownově univerzitě se vyučuje seminář hypertextové beletrie. Studenti se tam
učí o "hypertextovém románu", ve kterém děj nemá určený začátek, střed ani
konec. Čtenáři si vybírají mezi cestičkami zápletek a procházejí skrze prostor
svým vlastním způsobem. Něco na způsob her nebo českého Kinoautomatu
představovaného na výstavě EXPO v Montrealu. Ale tyto knížky asi nebudou ty,
které budou lidé nejčastěji hledat v elektronické podobě. K "vítězství"
elektronických knih dochází v těch oborech, kde převažuje hodnota informační
nad hodnotou estetickou. Jde o nejrůznější výukové tituly, multimediální
prezentace firem, velké rozsáhlé katalogy, databáze a samozřejmě především
encyklopedie. Prodej elektronických encyklopedií už několik let převyšuje
prodej tištěných.
Jakými kritérii se řídíte při výběru vydávaných titulů?
Výběr ovlivňuje několik faktorů. V první řadě musí mít vydavatel chuť
publikovat, což prozatím není v českém prostředí pravidlem. Nyní však s
rozvojem Internetu zájem výrazně stoupl oproti poněkud vlažnějšímu přístupu
vydavatelů k publikování jen na CD-ROM. Ale i záměr těch, kteří chtějí
publikovat v elektronické formě, leckdy ztroskotá na tom, že nemají svá textová
data v digitální podobě. Jejich převod by ovšem znamenal takové náklady, které
by český trh potenciálně velmi malý nedokázal prodejem pokrýt (ve srovnání s
anglosaským či německým). Někdy také oslovujeme vydavatele, kteří sice zájem
neprojevili, ale jejichž data slibují z obchodního hlediska zajímavý CD-ROM.
Byli bychom třeba velice rádi, kdyby na "cédéčkách" vyšly brzy všechny české
deníky. Je to sen všech novinářů, politiků, specializovaných agentur aj. Není
to móda, ale důsledek pokroku a informační revoluce, které nikoho z nás neminou.
Takový titul by nám novinářům asi ušetřil dost času. Obecně platí, že čas jsou
peníze. Přináší práce s CD-ROM opravdu velké úspory času?
Jednoznačně. Víme, že objem informací narůstá závratným tempem. Odhaduje se, že
každých 10 až 15 let se zdvojnásobuje tedy např. od roku 1980 vzniklo více
informací, než za celou dobu předtím od vzniku lidstva. Problémem dneška tedy
není nedostatek informací, ale to, že je neumíme efektivně využívat pro svou
práci a studium. Přitom každý může zažít ten pocit nadvlády nad informacemi a
tento pokrok buď pasivně sledovat, nebo se ho účastnit. Teprve až se ale lidé,
používající elektronické knížky, stanou úspěšnějšími v práci, začnou si ti
druzí klást otázku, zdali nové technologie nebudou přece jen k něčemu dobré.
Se kterými vydavateli a na
jakých projektech nyní pracujete?
Na Internetu byl otevřen začátkem dubna ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR
bilingvální obchodní on-line systém interSEIF. 1. května jsme pak spustli také
tzv. Český Amazon, obchod s téměř 20 000 knihami, CD-ROM a DVD tituly a
počítačovými hrami. Z dalších připravovaných projektů je to specializovaný
katalog informačních technologií Modré stránky, který v nejbližší době bude
také zprostředkovávat nabídku a poptávku firem a katalog WWW stránky, jehož
tištěná podoba je jediným přehledem domovských stránek českých firem a
organizací u nás. Stejní vývojáři, kteří připravili interSEIF, pod vedením
RNDr. Pavla Ziky, vytváří další zajímavé tituly edice LANGMaster (TOEFL,
English in Action, Business English aj.).
Poslední novinkou jsou encyklopedie z oblasti kinematografie: Lexikon českého
filmu a Filmoví herci současnosti. Ve spolupráci s Lidovými novinami vychází
již třetí aktualizované vydání tohoto deníku a ve spolupráci s HK ČR také již
vyšlo druhé vydání CD-ROM Česká republika 1998. Na veletrhu Svět knihy 98 byl
také k dispozici poprvé všem návštěvníkům námi zpracovávaný dvojjazyčný katalog
výstavy na CD-ROM včetně tzv. Rights on ROM, nabídky autorských práv českých
knih.
Našimi dalšími partnery, s nimiž již řadu let spolupracujeme na elektronických
publikacích na CD-ROM, jsou vydavatelství AutoMedia, Economia, Ringier, Vogel
Publishing a mnoho dalších.
Zaujala mě zmínka o internetovém obchodu, můžete uvést podrobnosti?
Na adrese http://obchod.stra nky.cz jsme právě otevřeli nový český on-line
virtuální obchod s téměř 20 000 položkami, který vykazuje překvapivě vysokou
návštěvnost a mnohem více objednávek, než se očekávalo. Systém je velmi
jednoduchý a v nabídce se vyzná každý díky možnostem vyhledávání podle textu i
podle zaměření titulu, autora, ISBN a dalších. Zajímavostí je, že systém nabízí
všem kupujícím sledovat neustále pomocí zvláštní vlastní stránky stav své
objednávky. Může tak sám kontrolovat, jak rychle a operativně mu jsme schopni
zboží dodat. Samozřejmostí je pak minimálně 5% sleva pro všechny koncové
zákazníky na celý sortiment zboží v obchodě.
Zmínila jste také systém interSEIF. Naši čtenáři jsou často lidé z
nejvýznamnějších českých podniků. Jak jim systém interSEIF může pomoci?
Systém běží ve zkušebním provozu na adrese http://www.interseif.cz a má několik
rovin použití. Jednak je interSEIF podrobnou informační databází více než 9 000
nejvýznamnějších českých podniků, která je dostupná jak v české, tak i v
anglické verzi. S minimálními náklady jsou zde podrobné firemní údaje (včetně
obratu, počtu zaměstnanců, popisu činnosti apod.) dostupné statisícům českých i
zahraničních uživatelů. Kromě toho se můžete probírat nabídkami a nebo vytvořit
i nabídku vlastní, která je během několika minut dostupná všem, kteří mají
přístup k Internetu. Pokud např. hledáte odběratele pro své speciální zboží,
prostě stačí si sednout k počítači a napsat to na http://www.intersif.cz.Tento
systém funguje ve třech směrech nabídka českých firem pro české firmy, nabídka
českých firem pro zahraniční firmy a nabídka zahraničních firem pro české
firmy. I přes mnoho možností využití je ovládání systému jednoduché a bezpečné.
Veškeré hledání je fulltextové zadávání dotazů zvládne proto i úplný laik.
Poslední otázka: Jak podle vás ovlivní tyto technologie naši budoucnost?
Předvídat co nás čeká, jaké to bude mít následky pro náš život, pro naše
povolání, pro naši další existenci, je velmi obtížné. Informační technologie i
přes veškerou pozornost, kterou dostávají, pokulhávají, ale stále za silou
lidského mozku. Historie ukazuje, že většinou týž nápad dostane současně na
Zemi několik lidí a je opravdu sázkou do loterie, snažit se odhadnout, která
technologie zvítězí a jaké to bude mít důsledky pro naši civilizaci.
Rozhodující roli navíc nehrají vždy jen faktory kvality.
Děkuji za rozhovor.
8 1253 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.