CeBIT 98 očima redaktorů Computerworldu

Cesta do počítačové budoucnosti Před dvěma týdny se uzavřely brány hannoverského výstaviště za veletrhem CeBIT 9...


Cesta do počítačové budoucnosti
Před dvěma týdny se uzavřely brány hannoverského výstaviště za veletrhem CeBIT
98. Toto Téma týdne je mozaikou, složenou z postřehů jednotlivých redaktorů
Computerworldu, kteří měli to štěstí či smůlu (záleží na úhlu pohledu), že byli
na několik dní vytrženi z klidu domácího prostředí a uvrženi do víru
veletržního šílenství.
Ačkoli byla letos naše účast na tomto svátku informačních technologií, jak je
CeBIT někdy nazýván, hojná, rozhodně nebylo možné navštívit jednotlivé expozice
na více než pár minut. Na následujících stranách vám proto nabídneme letmý
pohled na zajímavé trendy a technologie, které nás v jednotlivých oblastech IT
(Kancelář, Síťové technologie, Informační systémy, Internet a Multimédia)
nejvíce zaujaly.
V průběhu příštích měsíců se jistě mnoho z vystavovaných produktů a
technologií, na které se v dnešním Tématu týdne nedostalo, objeví i na našem
trhu, proto se nemusíte bát, že vám něco z nastupujících trendů unikne.
8 0744 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.