Cebit a Internet

Na základě zpráv přicházejících od organizátorů letošního CeBITu by mohli lidé připravující náš Březen měs


Na základě zpráv přicházejících od organizátorů letošního CeBITu by mohli lidé
připravující náš Březen měsíc Internetu tento největší počítačový veletrh na
světě bez rozpaků označit za jeden z vrcholů své akce. Z předběžných průzkumů
totiž vyplývá, že návštěvníky bude v Hannoveru nejvíce zajímat právě Internet,
v těsném závěsu za ním jsou bezdrátové telekomunikační technologie.
Mezi preferencemi potenciálních návštěvníků CeBITu dominovaly na prvním místě
technologie pro vysokorychlostní přístup k Internetu (zajímá se o ně 61 %
dotázaných), které byly následovány on-line bezpečností (59 %), UMTS (54 %),
mobilními komunikacemi (49 %) a bezdrátovými sítěmi (40 %).
Z oblasti internetových technologií přicházejí i další zajímavé zprávy.
Například pokud máte ještě někde po ruce červenomodré brýle původně určené pro
sledování 3D televizních pořadů, můžete je nyní využít i před počítačovým
monitorem. Americké firma Dinamic Digital Depth totiž nabízí na svém webovém
serveru ke stažení prohlížečový plug-in s názvem OpticBoom 3D, který dokáže
převést videosekvnce ve formátu Quicktime do třírozměrné podoby. Firma již
vyvinula také zobrazovací technologii, která umožní sledovat 3D efekty bez 3D
brýlí. Speciální optický filtr umístěný před běžným monitorem umí modifikovat
barvy jednotlivých pixelů takovým způsobem, že každé oko uživatele vidí svůj
vlastní obraz.
Firma Sun Microsystems zase nabízí svou vizi budoucnosti internetové ekonomiky
v podobě společností poskytujících služby. Sun dokonce v této souvislosti
hovoří o 2. generaci dot.com firem, které přinesou jakési uklidnění do světa
e-businessu. Zatímco v první vlně dot.comů chtěli všichni na Internetu rychle
zbohatnout a dívali se na Síť jako na jakési gigantické kasino, v němž je třeba
vsadit na štěstí, nyní přichází éra trpělivého profitabilního podnikání. Z
webových stránek postupně vymizí ceníky a ceny se budou měnit daleko
dynamičtěji než dnes. Pro úspěch jednotlivých poskytovatelů bude rozhodující,
jakou přidanou hodnotu dokáží přibalit k informacím požadovaným zákazníky.
Rozvoj Internetu má však i svou odvrácenou tvář. Již v minulém čísle jste si na
tomto místě mohli přečíst o starostech, které působí zejména východoevropští
hackeři specialistům z FBI. Vzrůstající počítačová kriminalita je problémem i
podle studie amerického SCI (Computer Security Institute), která odhaduje škody
způsobené hackery americkým podnikům, vládním úřadům, bankám a univerzitám v
loňském roce celkem na 377 milionů dolarů, což je o 41 % více, než v roce
předchozím. Lze ovšem předpokládat, že enormní nárůst odhadovaných ztrát není
jen důsledkem zvýšené aktivity hackerů, ale i postupně se zvyšující
důvěryhodnosti tohoto průzkumu a ochoty respondentů poskytovat pravdivé
informace o svých finančních ztrátách. Z dalších výsledků zmiňovaného průzkumu
vyplývá, že většina respondentů považuje za nejzranitelnější místo svého
počítačového systému internetové připojení (70 %), menší část pak vlastní
interní systém (30 %). K nejčastějším typům útoků patří počítačové viry
(setkalo se s nimi 94 % respondentů), zneužití internetových přístupových práv
ze strany zaměstnanců (91 %), průniky zvenčí (40 %) a útoky způsobující
odepření služeb (38 %). 30 % respondentů ohlásilo krádež informací a 8 %
respondentů způsobili hackeři přímé finanční škody. V "reálném" světě
kreditních karet se již delší dobu používají bezpečnostní technologie v podobě
neuronových sítí, které jsou schopny odhalit neobvyklé aktivity s těmito
kartami. Vzhledem k tomu, že manipulace s ukradenými čísly kreditních karet
patří k nejčastějším zločinům na Internetu, dostávají se nyní podobné utility i
na Web. Odborníci se nicméně shodují v názoru, že obchodníci mohou nejlépe
zajistit bezpečnost svou i svých zákazníků především důslednou aktualizací
softwarových záplat. Kdo v tomto směru nevyvíjí dostatečnou aktivitu, se zlou
se potáže a rozhodně to neplatí jen pro provozovatele webových serverů ve
Spojených státech.
1 0412 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.