Céčko určitě není mrtvé

Přestože jazyk C je některými současnými programátory považován spíše za tvůrčí prostředek pro "alchymisty", ex...


Přestože jazyk C je některými současnými programátory považován spíše za tvůrčí
prostředek pro "alchymisty", existuje jistě řada nových zájemců, kteří se
chtějí dobrat zvládnutí tohoto silného nástroje. Na neutuchající zájem mladých
adeptů opravdového programování spoléhal vydavatel i v tomto případě, když
zhruba před půlrokem uvedl na trh překlad moderní učebnice z vydavatelství
Osborne.
Kniha je jednoznačně zaměřena na začátečníky, hledáte-li referenční příručku či
učebnici velmi pokročilých programátorských technik, sáhněte rovnou po jiné
publikaci. Autor totiž skutečně začíná od píky a žádné zkušenosti s céčkem u
čtenáře nepředpokládá. První část knihy zahrnuje základní prvky jazyka, některé
řídící příkazy, úvod do datových typů a dále pole a řetězce. Další, již trochu
náročnější studium uvozují ukazatele, následuje důkladnější pojednání o
funkcích a problematika vstupně-výstupních operací. Zhruba v poslední třetině
je pak řeč o složitějších datových typech, strukturách či preprocesoru. Je
třeba upozornit, že kniha není učebnicí programování grafických aplikací ve
Windows tato záležitost je pouze stručně popsána v jedné z příloh. Výklad
jazyka C je podáván podle normy ANSI, tedy do značné míry nezávisle na budoucí
platformě.
Za velkou přednost považuji pedagogickou hodnotu knihy. Autor používá řadu
krátkých, snadno srozumitelných příkladů, vše názorně vysvětluje a nutí zájemce
si vědomosti upevňovat a důkladně zvládat před dalším postupem. Budete-li
důslední a nevynecháte spoustu zdařilých cvičení, máte velkou šanci základy
céčka zvládnout skutečně dobře. Záleží samozřejmě jen na vás, zda se domníváte,
že tuto znalost později využijete.

(Herbert Schildt: Nauč se sám C, SoftPress, Praha, 2001, 620 stran, 595 Kč)









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.