Čekání na Windows 2000

Uplynul další rok čekání na následníka Windows NT 4.0 a ještě alespoň rok si s největší pravděpodobností počk


Uplynul další rok čekání na následníka Windows NT 4.0 a ještě alespoň rok si s
největší pravděpodobností počkáme. Nejvýraznější událostí kolem tohoto produktu
byla loni kromě druhé beta-verze, která se objevila v srpnu, zpráva o jeho
přejmenování na Windows 2000.
Podle průzkumů provedených mezi 200 velkými uživateli IT ve Spojených státech
vzroste v následujících dvou letech počet aplikací provozovaných pod tímto
systémem téměř o 13 %, zatímco počet aplikací pro Unix se nezmění a počet
netwarových aplikací by měl o 10 % poklesnout.
Na základě dostupných beta-verzí lze očekávat, že největší přínosy Windows 2000
budou spočívat v systému Active Directory pro centrální správu všech síťových
informací a zařízení, v podpoře Plug and Play, v kompatibilitě s Windows 95/98,
v podpoře bezpečnostního systému Kerberos známého z unixových sítí, a v
jednotné administrátorské konzoli, která nahradí dosavadní řadu speciálních
utilit.
Podle specialisty IDC Dana Kusnetzkeho se první části systému Windows 2000
objeví na trhu pravděpodobně již koncem letošního roku. Bude se jednat o
Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server a Advanced Server (dříve NT
Workstation 5.0, NT Server a NT Server Enterprise edition). Data Center Server
bude k dispozici nejdříve v roce 2000.
8 3104 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.