Čekání na změnu - Noví telekomunikační operátoři rozhýbou trh

Čtvrtý ročník odborné konference Elektronický Business Budoucnost v síťové ekonomice, který se již tradičně konal...


Čtvrtý ročník odborné konference Elektronický Business Budoucnost v síťové
ekonomice, který se již tradičně konal jako doprovodná akce veletrhu ComNet
Prague 2001, je za námi. Dnes se k této události vracíme, abychom prezentovali
nejzajímavější výsledky průzkumu provedeného mezi 140 platícími účastníky,
kteří se na konferenci zaregistrovali. Pro úplnost se ještě sluší dodat, že
sponzorem ankety byla společnost World Online. Pravděpodobně nejzajímavější
odpověď se týká odhodlání respondentů změnit v době, kdy dojde k plné
liberalizaci telekomunikačního trhu, svého telekomunikačního operátora. Z
připojeného grafu vyplývá, že se noví operátoři nezájmu o své služby bát
rozhodně nemusí. Naopak 82 % respondentů je nyní spokojeno se službami svých
současných poskytovatelů Internetu. Celkem 72 % účastníků průzkumu má svůj
vlastní internetový obchod nebo vážně plánuje jeho založení. 52 % účastníků si
myslí, že by ve své firmě dokázali smysluplně využít živé přenosy
prostřednictvím Internetu. O využívání internetové reklamy vážně uvažuje 54 %
respondentů. Další okruh otázek se týkal obecně nabídky a úrovně konferencí
zaměřených na problematiku informačních technologií v České republice. Celkem
59 % respondentů o sobě tvrdí, že se takových konferencí účastní pravidelně. 58
% účastníků ankety si myslí, že počet konferencí, které se u nás v současné
době konají, je optimální. 29 % respondentů se domnívá, že úroveň IT konferencí
postupně vzrůstá, zatímco 35 % je toho názoru, že jejich úroveň stagnuje. Pro
příští rok projevilo nejvíce respondentů celkem 39 % zájem zúčastnit se opět
konference s tematikou e-businessu. Na druhém místě v žebříčku zájmu skončila
problematika bezpečnosti (14 % respondentů), těsně následovaná telekomunikacemi.
Podle názoru účastníků konference tedy čeká elektronický business slibná
budoucnost. Kvalitní, bezpečné a cenově dostupné telekomunikační služby jsou
však pro tento vývoj nezbytným předpokladem. Bude proto určitě velmi zajímavé
sledovat, do jaké míry se liberalizace telekomunikačního trhu stane významným
katalyzátorem rozvoje elektronického podnikání.
zdroj: konference Elektronický Business, Budoucnost v síťové ekonomice; květen
2001
1 0916 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.