Celá kopa monitorů

Monitor zůstává i dnes jednou z nejdůležitějších částí počítačové sestavy. To platilo sice i dříve, ale jeho ...


Monitor zůstává i dnes jednou z nejdůležitějších částí počítačové sestavy. To
platilo sice i dříve, ale jeho význam roste obzvláště dnes, protože nároky
kladené grafickými rozhraními stoupají. Většina uživatelů ale kupuje monitor
pravděpodobně spolu s počítačem a věnuje mu jen poměrně malou pozornost. Často
se tak stává, že monitor je pouze "napasován" do celkové uvažované sumy peněz a
nezkušený zákazník věnuje pozornost maximálně jeho úhlopříčce. Situace by však
měla být zcela opačná, neboť pomalý počítač sice může v některých případech
zdržovat, ale nevhodný monitor má vliv na náš zrak, a to mnohdy s trvalými
následky.


Dnešní rozsáhlý test dokázal shromáždit celkem 60 různých monitorů, které by
měly dát široký obraz o nabídce na našem trhu. Rovněž by se mohl stát základním
vodítkem pro výběr vhodného typu, a to nejen z hlediska cenové dostupnosti, ale
hlavně technických parametrů a vhodnosti nasazení.
Ačkoli bylo terčem pozornosti velké množství modelů v různých kategoriích,
základní způsob hodnocení je ve všech případech shodný. Hodnocení je
realizováno prostřednictvím váženého součtu (koeficientů vlivu) a vlastnosti
jsou postupně členěny na detailnější a detailnější popis až na úroveň, kdy lze
odpovídat na otázku Ano/Ne, zadat konkrétní číselnou hodnotu nebo vybrat z dané
množiny výrazů. Tato metoda poskytuje velmi objektivní výsledky a v podstatě
záleží jen na volbě váhových koeficientů. Proto jsou také uvedeny základní
hodnoty v tabulce výsledků a v případě jiného názoru stačí pouze pozměnit
hodnoty. Obecně byly koeficienty voleny s ohledem na možné použití monitorů,
tedy u menších úhlopříček má vyšší význam cena, protože technika míří do
běžných kanceláří a domácností. Naopak, čím vyšší je úhlopříčka, tím více klesá
vliv ceny a stoupá význam kvality obrazu. To platí především pro klasické
monitory v kategoriích 15, 17 a 19 ". V případě nastupujících monitorů LCD,
které jsou zatím určeny spíše pouze pro znalce a náročnější uživatele, má
samozřejmě vyšší vliv kvalita cena je až druhořadou záležitostí.
Pro snazší orientaci při výběru monitorů lze méně zkušeným uživatelům
napovědět, že v rámci svých finančních možností by měli sledovat co možná
nejvyšší hodnotu horizontální frekvence, zajišťující stabilní obraz i ve
vyšších rozlišeních. Neméně důležitou vlastností je pak následně i maximální
ergonomické rozlišení (frekvencí obrazu alespoň 75 Hz) a dle budoucího určení
monitoru i typ a úhlopříčka obrazovky. Další parametry jako je např. vybavení
reproduktory, by měly být až na dalším místě.
Ponechejme však již teoretických úvah a pojďme se podívat na konkrétní
účastníky testu. S ohledem na omezený prostor jsou u každého monitoru uvedeny
pouze zajímavosti a všechny srovnatelné technické parametry lze nalézt v
přiložených přehledných tabulkách.
8 2910 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.