Cena za molekulární elektroniku

Česká hlava zná vítěze Soutěž Česká hlava, jejíž organizátoři chtěli přispět ke zvýšení reputace domácí ...


Česká hlava zná vítěze
Soutěž Česká hlava, jejíž organizátoři chtěli přispět ke zvýšení reputace
domácí vědecké a technické inteligence, zná vítěze.
Odborná porota vybírala výherce z řady nominací v několika dopředu stanovených
kategoriích. Z hlediska tematické náplně Computerworldu je zajímavé, že cenu za
nejvýznamnější studentský počin Prix Academia získal doktorand Přírodovědecké
fakulty UK Praha Mgr. Filip Teplý za práci "Komponenty pro molekulární
elektroniku odvozené od helicenů" (organické molekuly). Jeho práci se budeme ve
vědecké sekci CW ještě věnovat podrobněji.
Do "záběru" CW jistě spadá i fakt, že cenu Prix Patria ("za objev nebo činnost,
jejichž význam překročil hranice České republiky a našel uplatnění i v
zahraničí") si odnesl současný viceprezident Microsoftu Jan Mühlfeit.
V kategorii Profesionál ("publicista, který nejvíce přispěl k popularizaci
vědy") vyhrál současný šéfredaktor Technického týdeníku Jan Baltus. Ocenění
Guru 2002 ("pro tuzemskou či zahraniční firmu nebo osobnost, která nejvíce
přispěla k rozvoji lidských zdrojů v ČR") získala společnost Škoda auto. Na
závěr hlavní, tzv. Národní cena. Ta byla udělována za "nejvýznamnější počin či
objev z oblasti technického pokroku", a to s ohledem na jeho ekonomický přínos
organizátoři se obecně snažili prezentovat vědu a techniku nikoliv jako luxus,
ale jako obor, jehož úroveň má bezprostřední vztah k ekonomické prosperitě země.
Národní cenu získali doc. MUDr. Karel Smetana, DrSc., z Anatomického ústavu 1.
lékařské fakulty UK a ing. Jiří Labský, PhD., z Ústavu makromolekulární chemie
Akademie věd ČR za společné řešení problému syntézy biopolymerů. Konkrétně šlo
o práci popisující "využití polymerních nosičů keratinocytů pro krytí kožních
defektů". V praxi jde o následující objev: pacientovi postiženému např.
popáleninami bývá odebrán malý vzorek kůže, příslušné buňky se namnoží, izolují
se z nich keratinocyty a nanesou se na poraněnou kůži, kde přispívají k
regeneraci. Práce Labského a Smetany přitom umožňuje, aby se keratinocyty
nanášely účinnějším způsobem než dosud vázány na speciální polymerní nosič,
který slouží zároveň jako krytí poranění.
Podrobnosti o projektu, organizátorech, zaštiťujících institucích a členech
poroty najdete na stránkách http:// www.ceskahlava.cz.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.