Centra tísňového volání v ostrém provozu

Český Telecom nedávno dokončil testování projektu Telefonických center tísňového volání 112 (TCTV 112), který si ...


Český Telecom nedávno dokončil testování projektu Telefonických center
tísňového volání 112 (TCTV 112), který si u něho objednalo Ministerstvo vnitra.

V rámci tohoto projektu byla zprovozněna centra v téměř všech krajských městech
(ve dvanácti je již systém funkční a další dvě centra by měla zahájit provoz co
nejdříve). Jednotlivá centra byla propojena na základní složky Integrovaného
záchranného systému (IZS) a také mezi sebou. Koordinátorem celého projektu i
systémovým integrátorem přitom byla společnost Český Telecom, v jehož majetku
infrastruktura zůstane a stát za její využívání bude ročně platit okolo 100
milionů korun.
Způsob zavádění jednotného evropského čísla tísňového volání stanovila vláda už
v roce 2000. Cílem vytvoření jednotného systému tísňových linek bylo jednak
vyhovět požadavkům Evropské unie, která již dříve rozhodla o tom, že číslo 112
bude univerzální linkou pro naléhavé případy v celé EU, tak i sjednocení tohoto
typu volání v České republice. U nás totiž dosud fungovaly tři základní čísla
(150, 155 a 158) a ne vždy bylo volajícím zcela jasné, jaká linka odpovídá
konkrétní službě. Dosavadní číselný plán nouzového volání zůstane podle
ministerstva vnitra i nadále zachován a existující čísla budou preferována
číslo 112 má prý sloužit jen pro opravdový případ nouze.

Jak centra vznikala
Tísňové číslo 112 bylo ve všech telefonních sítích na území ČR zprovozněno na
začátku roku 2003. Již dříve však tuto možnost nabízeli mobilní operátoři, ale
určeno bylo spíše pro zahraniční účastníky, kteří nebyli schopni rozlišit česká
tísňová volání. V září 2002 pak byla podepsána smlouva s Českým Telecomem na
dodávku služby TCTV 112 a také na její propojitelnosti s okresními operačními
středisky základních složek IZS.
Do konce roku 2002 byla centra vybudována v Plzni, Praze a v Českých
Budějovicích, a byla také uvedena do zkušebního provozu. V průběhu roku 2003
pak byla postupně budována a předávána do zkušebního provozu další centra.
V průběhu června 2004 byl zahájen ostrý provoz linek TCTV 112 ve všech
ostatních krajích mimo krajů Královéhradeckého (tam by měl být ostrý provoz
zahájen od dubna tohoto roku) a Moravskoslezského (od května 2005).
Do center TCTV 112 byla na většině území napojena i tísňová volání na linku 150
z mobilních sítí z území celého kraje a pevných sítí z území okresu, kde
centrum TCTV 112 sídlí (do TCTV 112 není zatím napojeno tísňové volání na linku
150 v Praze, Karlovarském, Jihomoravském a Olomouckém kraji; ve Středočeském
kraji končí na TCTV 112 veškerá tísňová volání na čísla 112 a 150).

Technický background
Současně s budováním center TCTV 112 byly vybudovány i datové okruhy na
operační střediska zdravotnické záchranné služby (ZZS), policie a HZS. Pro
připojení k síti JTS jsou pro každou platformu využívány čtyři linky PRI (4 x
30 kanálů). Mezi centry jsou zprovozněny dvě plně zálohovaná spojení o kapacitě
2 Mb/s (mezi třemi základními uzly jsou navíc realizovány spoje postavené na
optické bázi STM-1). Jednotlivé lokality přitom využívají technologii sítí VPN
typu peer-to-peer, provozovanou pomocí techniky BGP/MPLS, která je využita i v
páteřních sítích Českého Telecomu. Jednotlivé technologie jsou navíc plně
zálohovány (hardwarově v režimu N+2) a díky jednotné infrastruktuře mohou být
spojení mezi operačními středisky realizována na základě technologie VoIP,
respektive IP.
Operátorská pracoviště jsou umístěna přímo u technologické platformy a k
telekomunikačních prostředkům jsou připojena pomocí sítí LAN. Informace si
střediska mezi sebou předávají pomocí takzvané datové věty, která obsahuje
základní informace o průběhu hovoru či o volajícím, takže další operátor už
nemusí složitě získávat potřebné informace, ale má je na obrazovce
bezprostředně poté, co je potřebuje.
V současnosti zbývá HZS (Hasičský záchranný sbor) dokončit instalaci nového
softwaru pro 15 operačních středisek, policie testuje prostup datové věty a
také se odstraňují vzniklé nedostatky. U ZZS bylo zatím zprovozněno pouze jedno
místo (Zlín), některá další místa zprovoznění připravují, u ostatních se jedná
o zprovoznění průchodu datové věty. Koordinátoři projektu předpokládají, že v
průběhu roku 2005 bude přenos datové věty umožněn na všechna operační střediska
HZS a policie.
Do pozic operátorů center TCTV 112 bylo přijato asi 116 osob s rozšířenými
jazykovými znalostmi. V jednom okamžiku může tísňové hovory přijímat až 102
operátorů. Hovory jsou podle zatížení operátorů dynamicky rozdělovány, takže
při takzvaném přelivu mezi centry může obsluhovat linku i operátor z jiného
centra (díky jednotnému řešení GIS je však jeho práce stejná jako v příslušném
kraji). V případě nouze nebo pro koordinaci více složek lze sestavovat i
konferenční hovory. S operátory je v tuto chvíli možné hovořit česky, německy a
anglicky, přičemž s využitím expertního systému je to možné i v některých
dalších jazycích). Tvůrci nového systému center nouzových volání si slibují
mnohé od takových funkcí, jako je identifikace čísla volajícího včetně plné
adresy pevné telefonní stanice nebo polohy mobilního telefonu. (To je důležité
pro rychlou lokalizaci volajícího, který někdy není schopen přesně určit svou
polohu. Zákon však zatím neřeší situaci, kdy je telefonní linka spravována
alternativním operátorem.) Software a částečně i hardware (například GIS
systémy nebo referenční databázové zdroje) dodala společnost Medium Soft a
řešení pro hlasovou a datovou komunikaci realizovala společnost NextiraOne, jež
pro něj využila zařízení Alcatel OmniPCX Enterprise a software Genesys. Celé
řešení TVTC 112 se tak díky tomu chová jako velké integrované kontaktní centrum.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.