Centrála informací pro stavaře

Největším problémem dnešních konstruktérů již není potřeba novějších či lepších konstrukčních nástrojů, a...


Největším problémem dnešních konstruktérů již není potřeba novějších či lepších
konstrukčních nástrojů, ale spíše přenos informací mezi investorem, stavitelem,
konstruktérem a dalšími lidmi ze stavařského odvětví. V následujícím textu
přinášíme pohled na jeden projekt stavařského portálu, který se uvedený problém
snaží řešit.
Společnost Autodesk nabízí internetové řešeni, resp. portál určený ke sdílení
projektů. Jedná se o stavařsky zaměřený portál Buzzsaw.com, který vznikl
přibližně před rokem jako samostatná dceřiná společnost Autodesku. Portál je
určen pro vedení a hostování projektů přístupných uživatelům odkudkoli.
Správnost této myšlenky potvrzuje skutečnost, že portál dosáhl za necelý rok
svého působení velmi slušného úspěchu, když nedávno ohlásil dosažení 20 000
hostujících projektů. Využívají ho mj. společnosti jako Bank of America,
Ellerbe Becket, DuPont, Lockwood Greene, The Walt Disney Company a řada
dalších. Buzzsaw.com funguje jako neutrální stránka, kde mohou uživatelé
kupovat a prodávat produkty a služby, stejně jako měnit, resp. předávat návrhy,
konstrukce a další data pro zkrácení produkčního času. Předností portálu je, že
díky centrálnímu místu uložení souborů může na projektech bez omezení nebo jen
s patřičným oprávněním pracovat řada zaměstnanců firmy a další uživatelé z řad
dodavatelů i zákazníků. Mohou tak sdílet dokumenty, výkresy a komunikovat
pomocí Internetu.
Pokud budete chtít využít nabízených služeb a přihlásíte se na uvedenou webovou
adresu, tak se na váš počítač při prvním přístupu nainstaluje klientská část
aplikace. Hned po spuštění má uživatel možnost zobrazení hierarchie dostupných
souborů. Tento přehled dovoluje procházet buď soubory jednoho projektu, nebo
procházet všechny projekty a soubory, ke kterým máte na tomto portálu přístup
resp. oprávnění. Mezi samotnými soubory se pohybujete obdobně jako v Exploreru.

Manipulace s daty
Podle toho, jaké máte oprávnění k manipulaci s daty, můžete soubory zobrazovat,
přepisovat nebo např. provádět jejich update. Po provedení aktualizace můžete
ve stejný okamžik oznámit provedení změny ostatním pracovníkům podílejícím se
na projektu pomocí e-mailu. V průběhu práce lze nejen měnit příslušné datové
soubory, ale i přidávat nové členy pracující na projektu a specifikovat jejich
přístupová práva.
V současné době naleznete na portálu i řadu dalších informací týkajících se
hlavně AEC konstrukce. Naleznete zde například elektronický obchod označený
jako AEC Books and References, který vyvinul Autodesk Point A ve spolupráci s
Amazon.com. Ten obsahuje několik tisíc knih a studijních materiálů určených pro
AEC. Více než 2 600 on-line kurzů se skrývá v položce Online Classes. Kurzy
jsou určeny k výuce a seznámení se s konstrukčními nástroji, metodikou
konstruování a řízení projektů.
Položka Project Workspace obsahuje nástroje pro zrychlení práce, snížení ceny a
zlepšení komunikace. Díky flexibilitě a konstrukčním řídicím nástrojům můžete
řídit váš projekt tzv. on-line. Na portálu dále naleznete nástroje pro ukládání
(skladování) vašich výkresů a dokumentace k projektu v "centrále" a připravit
tak data pro použití kdykoliv a kdekoliv.
Samostatná část je věnována stavebním materiálům. Zde naleznete informace o
produktech více než 10 000 výrobců můžete se rovněž připojit do obchodu a
prodávat či kupovat on-line. Katalogy výrobců se neustále rozrůstají a nové
informace se objevují každý den. Výčet nabízených služeb a možností portálu
není (a ani nemůže být) zdaleka úplný. Tento Web slouží jako dobrý příklad
toho, jaké služby může poskytovat kvalitně vytvořený profesní portál.
0 3361 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.