Černé díry, či gravastary?

Černá díra je bez jakýchkoliv pochyb jedním z nejznámějších a nejpopulárnějších astronomických pojmů. Z hledisk...


Černá díra je bez jakýchkoliv pochyb jedním z nejznámějších a nejpopulárnějších
astronomických pojmů. Z hlediska fyziky se ovšem jedná také o pojem stále
skrývající mnohá tajemství. Dvojice amerických vědců si nyní dokonce dovolila
existenci černých děr úplně zpochybnit a jako jejich alternativu navrhla tzv.
gravastary.
Emil Mottola z Los Alamos National Laboratory a Pawel Mazur z University of
South Carolina se uvedeným problémem zabývají už téměř deset let. Výsledkem
jejich výzkumu je alternativa k černým dírám. Touto alternativou jsou tzv.
gravastary, objekty vyhovující všem nepřímým důkazům pro černé díry. Podle
Mottolovy a Mazurovy hypotézy dojde při kolapsu hvězdy ke zhroucení kvantových
fluktuací prostoročasu a výsledkem může být jeho radikální změna. Jedná se v
podstatě o fázový přechod podobný přeměně vody v led. Vznikne kondenzovaná
bublina, obklopená tenkou sférickou obálkou tvořenou gravitační energií, která
se objeví v místě, kde by se měl nacházet horizont událostí. Podle Mottoly a
Mazura jsou jejich gravastary stabilním řešením Einsteinových rovnic a na
rozdíl od černých děr se nepotýkají s matematickými problémy. Entropie
gravastaru není tak obrovská, jako je v případě černé díry, neexistuje
singularita, kde neplatí fyzikální zákony, a ani horizont událostí, který
uvězní veškerou hmotu uvnitř.
Autoři uvádějí příklad gravastaru o hmotnosti 50 Sluncí. Jeho obálka má podobně
jako horizont událostí černé díry průměr 300 km. Její tloušťka je 10-35 metrů a
hustota tak obrovská, že čajová lžička této hmoty váží 100 milionů tun. Teplota
je přitom pouhých 10 miliardtin stupně nad absolutní nulou. Vše, co dopadá na
tuto obálku, je v okamžiku kontaktu přeměněno na čistou gravitační energii.
Postoje ostatních vědců k této teorii jsou velmi rozdílné. Zatímco někteří z
nich jsou nadšeni a považují ji za vynikající a brilantní, jiní pokládají
existenci gravastarů za velmi nepravděpodobnou.

text ON-LINE
Kompletní podobu tohoto článku najdete na serveru Science World s datem 8. 3.
2002.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.