Češi dostávají nejvíce e-mailů

Amazon bude prodávat software, Centrum letenky, oblíbený prohledávač Google vzal pod svá křídla neméně populární a...


Amazon bude prodávat software, Centrum letenky, oblíbený prohledávač Google
vzal pod svá křídla neméně populární archiv Deja News, Napster nabízí hudebním
společnostem miliardu dolarů a na dohled jsou možná domény s českou
diakritikou. Některé z těchto událostí rozebíráme na jiných místech tohoto
Computerworldu, pojďme se tedy nyní podrobněji podívat na kauzy, na které se
jinde nedostalo.Napster poněkud překvapivě nabídl žalujícím hudebním
společnostem miliardu dolarů, kterou by jim vyplatil v průběhu příštích pěti
let jako náhradu za porušování autorských práv ve své síti. Velké nahrávací
společnosti by měly dostávat kolem 150 milionů dolarů ročně. Mluvčí žalujících
organizací RIAA a IFPI však návrh Napsteru označili spíše za trik sloužící k
získání času a za public relations cílené na ovlidnění veřejnosti i médií. Bez
ohledu na celou mezihru se však spolu s Bertelsmannem pilně pracuje na přípravě
placeného hudebního kanálu. Když nic jiného kde by jinak v případě změněného
postoje hudebních společností Napster tu miliardu vzal?
Ve chvíli, kdy čtete tento Computerworld, by již teoreticky mělo být možné
registrovat i domény obsahující českou diakritiku. Podrobnosti hledejte na
stránkách http://www.speednames.com, protože právě firma SpeedNames je za
registrace těchto nových domén zodpovědná. Jedna věc je registrace jako taková,
něco jiného je však zprovoznění domény, tedy rozpoznání na úrovni DNS a
otevření stránek po zapsání jména s diakritikou do adresní řádky prohlížeče.
Není ještě známo, jak bude vyřešen problém s více kódováními, pro nás je pak
toto řešení zajímavé samozřejmě speciálně vzhledem k češtině.
Známý internetový prohledávač Google koupil Deja.com, což je služba pro
fulltextové prohledávání diskuzních skupin existujících v rámci protokolu News
(Usenetu). Deja.com fungoval již prakticky od "starých dobrých časů" Internetu;
v polovině 90. let byl spolu s AltaVistou a Yahoo zřejmě i absolutně
nejpoužívanější službou.
Co se dělo u nás doma? Na pole, které není mezi tuzemskými portály zatím
obvyklé, vstoupilo Centrum. Firma totiž začala prodávat přes Internet letenky.
Aplikaci najdete samozřejmě na adrese http://le tenky.centrum.cz. Centrum také
otevřelo kamennou pobočku, která bude sloužit právě pro kontakt se zákazníky
této služby. Atlas naproti tomu zdokonaluje spíše aplikaci sloužící k hostování
obchodů třetích stran a funguje sám raději jako zprostředkovatel.
Jen stručně dvě další události: V inkubátoru E-konom došlo ke spuštění dalšího
projektu. Aplikace, kterou na adrese http://www.cetinfo.com provozuje
společnost Neternity Czec, je zaměřena především na problematiku zahraničního
obchodu. V rámci mikroplatebního systému I Like You byla uvedena elektronická
peněženka a účet na I Like You lze nyní nabíjet platebním příkazem z libovolné
české banky. K poslední zprávě odkazuje i titulek tohoto komentáře. Rozsáhlý
průzkum vnímání Internetu a mobilních komunikací v evropských malých a
středních firmách zorganizovala společnost Nextra. Obor zájmu byl definován
jako podnik do 1 000 zaměstnanců, oblast podnikání nebyla blíže určena jednalo
se každopádně o subjekty působící v komerční sféře, ne o akademické instituce
ani o státní správu. Podrobnější komentář celé studie přineseme v některém z
příštích čísel Computerworldu, zatím uvedeme jen několik výsledků lehce
vytržených z kontextu: Za lídra v oblasti e-commerce je pokládáno Německo,
Internet je vnímán spíše jako komunikační prostředí než jako přímá platforma
pro e-business, který bude v segmentu zkoumaných firem ještě v roce 2003
zanedbatelným zdrojem příjmů. Nevalná je rovněž důvěra v bezprostřednější
přínosy mobilní komerce. Většina respondentů se navíc domnívá, že Internet není
v tuto chvíli bezpečným médiem pro finanční transakce, firmy naproti tomu velmi
ochotně využívají hlasové služby nad IP. Češi dosáhli v rámci průzkumu
zajímavého prvenství: Pokládáme se za nejvíce přehlcené informacemi. Značná
část respondentů v ČR uvedla, že dostává i více než 150 e-mailů denně
(celoevropský průměr byl mezi 11 a 50 zprávami). Z hlediska preferovaných
komunikačních kanálů pro obchodní styk jasně vyhrála klasická telefonní linka
(i před osobním jednáním). Určitou kuriozitou je, že v Británii je za
rozhodující komunikační kanál považován fax. Česká republika spolu se
Slovenskem, Maďarskem a skandinávskými zeměmi řadí vysoko také kontakt
realizovaný prostřednictvím mobilních telefonů.
Závěr pro ČR: Ve firmách by zřejmě měly být vypracovány interní směrnice pro
využívání e-mailu, aby se elektronická pošta vnímala jako pomocník a ne naopak
jako rušivý faktor, který v plnění pracovních povinností spíše brání.
1 0377 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.