Češi neumějí s PC

Pouhá čtvrtina výdělečně činných obyvatel České republiky umí pracovat s počítačem na takové úrovni, kterou vy...


Pouhá čtvrtina výdělečně činných obyvatel České republiky umí pracovat s
počítačem na takové úrovni, kterou vyžaduje většina pracovních pozic. Vyplývá
to ze studie, kterou nedávno zveřejnila agentura TNS.
Průzkum prověřoval schopnost zpracovat jednoduchý strukturovaný text typu
obchodní nabídky a odeslat jej jako přílohu elektronickou poštou. Využívání
internetu jako informačního zdroje zahrnuto nebylo. Navíc nešlo o test, ale o
sebehodnocení respondentů, a bylo tedy těžké zajistit souměřitelnost odpovědí.
Výsledek studie podle zadávající firmy vyznívá až příliš negativně. Pouze 27 %
ekonomicky aktivní populace (tedy lidé starší patnácti let s vyloučením
důchodců, studentů a učňů) a 22 % všech lidí starších patnácti let prohlásilo,
že by také umělo vytvořit dokumenty, které nejsou formátovány jen mezerníkem,
ale alespoň tabulátorem (či v lepším případě vloženou tabulkou) a odeslat je v
příloze elektronické pošty.
Příliš pomalá informatizace české společnosti se často vykládá jako důsledek
malé dostupnosti počítačů a drahého připojení na internet. Také jde o strach
mnohých lidí z počítačů i o nekvalitní výuku práce s počítačem na školách (v
uvedeném průzkumu "propadlo" 63 % lidí mladších než 29 let).
Co se týče dalších výsledků průzkumu, s textovým editorem na úrovni považované
za dostatečnou umí pracovat pouze 31 % populace a 38 % pracovní síly. Zhruba 44
% respondentů prohlásilo, že s počítačem neumí pracovat vůbec, u lidí nad
šedesát let je to dokonce čtyři pětiny. S e-mailem neumí zacházet 48 %
ekonomicky aktivní populace a 56 % všech lidí starších patnácti let. Poštu s
elektronickou přílohou zvládne zpracovat 31 % lidí aktivních na trhu práce a 26
% z celé populace.
Počítačová gramotnost jde samozřejmě ruku v ruce s celkovou úrovní vzdělání.
Úspěšných bylo ale jen 55 % vysokoškoláků (29 % lidí se středoškolským
vzděláním s maturitou, 18 % se střední školou bez maturity, 8 % vyučených a 5 %
lidí se základním vzděláním). Ženy dopadly o něco hůře než muži 22 %
respondentů, kteří z průzkumu vyšli jako počítačově gramotní, je tvořen
průměrem 26 % mužů a 18 % žen.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.