Češi už nejsou levní

Na situaci okolo ukončení výroby firmy Flextronics v České republice jsme se zeptali jejího zástupce Petra Prokše, nez...


Na situaci okolo ukončení výroby firmy Flextronics v České republice jsme se
zeptali jejího zástupce Petra Prokše, nezávislého investičního analytika firmy
Venture Investors Michala Rostocka a také Michala Henycha, zástupce zahraniční
společnosti FIC, která má u nás rovněž výrobní závod podobného typu jako
Flextronics.

Jaký je hlavní důvod odchodu Flextronicsu z České republiky?
Flextronics neodchází z ČR. Ukončuje tu pouze svoji výrobní činnost. Nadále
zůstává a bude rozvíjeno oddělení vývoje. Důvody k ukončení výrobní činnosti
jsou strukturální změny v rámci Flextronicsu Europe koncentrace výroby do méně
továren s cílem zvýšit jejich vytížení. Rozhodnutí nemá nic společného se
ziskovostí závodu v Brně (ten vždy byl a i v současné době je ziskový), ani s
podnikatelským klimatem v ČR a Brně. To hodnotíme nadále jako velmi příznivé.

Na čem pracuje a bude pracovat vývojový tým, který zůstává?
Vývojový tým má svoje vlastní vývojové zakázky, které nesouvisejí s vlastní
výrobou a budou nadále pokračovat. Vzhledem k dohodám o důvěrnosti bohužel
nemohu sdělovat podrobnosti.

Kdo byli u nás vaši hlavní zákazníci?
Firmy Pace a Thomson.
Výroba se přesouvá do Maďarska. V čem jsou konkrétně tamní podmínky lepší?
V ničem. Podmínky jsou prakticky shodné. Jak už bylo řečeno, důvodem rozhodnutí
jsou strukturální změny ve Flextronicsu, nikoliv podnikatelské prostředí v ČR.

Jaké jsou sankce za nesplnění slibu zaměstnání 3 000 lidí do konce roku 2005?
Sankce nastupují až v případě nesplnění podmínek celé smlouvy a neochoty najít
jiné, pro obě strany (Flextronics město Brno) přijatelné řešení. Ani jedno
zatím nenastalo a věříme, že ani nenastane. Spolu se zástupci města Brna
intenzivně jednáme o nejlepším možném řešení. Přitom naší společnou prioritou
bude řešení, které by umožnilo zachování nebo alespoň brzké obnovení větší
části pracovním míst v této lokalitě.

Jak byste z vašeho pohledu hodnotil situaci okolo odchodu firmy Flextronics z
našeho trhu?
Potvrzuje trend, že střední Evropa nemůže nabízet levnější pracovní sílu než
Vietnam, Thajsko nebo Mexiko. Už dnes lidé v Těšíně, Liberci a Brně potřebují
pracovat ve společnostech, které sázejí na vysokou přidanou hodnotu
prostřednictvím unikátních technologií, patentovatelných postupů a nápadů, po
kterých existuje globální poptávka. S tím souvisí nutnost zvýšení
konkurenceschopnosti českých firem prostřednictvím nepřímé podpory státu a
omezení podpory přímé, která neprospívá místnímu průmyslu.

Jaké hlavní důvody podle vás k tomu vedly?
Vysoké náklady, nízké marže.

Dostal FIC v České republice od státu nějaké výhody jako investor? Pokud ano,
jaké? Zatím ne, ale podali jsme u vládní agentury CzechInvest záměr získat
investiční pobídky v souvislosti s expanzí, kterou jsme loni začali a letos
bychom měli dokončit.

Můžete ze svého pohledu zhodnotit situaci, která nastala okolo Flextronicsu?
Samozřejmě nás to překvapilo. Ale na druhou stranu je Flextronix firmou
působící podobně jako FIC celosvětově, a tak jejich krok může znamenat pouze
snahu o optimalizaci výrobní základny v rámci jejich firmy a nemusí mít přímou
souvislost se ztrátou výrobních zakázek.

Jaký hlavní důvod, podle vás, vedl k takovému rozhodnutí Flextronicsu?
Celosvětová recese v IT oblasti a poslední dobou velmi dobře pozorovatelný
trend přesunu výrobních závodů do Asie, kde je lacinější pracovní síla a působí
zde většina výrobců součástek tedy odpadá drahá doprava do asemblážních firem.
Tento posun se ale netýká PC, našeho hlavního výrobního artiklu. Tam je trend
spíše opačný a to přesunout výrobu co nejblíže konečnému zákazníkovi.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.