Česká multimediální encyklopedie

[encyklopedie naučný slovník podávající souborně zpracované všechny vědní obory (obecná encyklopedie) nebo znalost...


[encyklopedie naučný slovník podávající souborně zpracované všechny vědní obory
(obecná encyklopedie) nebo znalosti pouze z některého oboru nebo skupiny oborů
(speciální, oborová encyklopedie) v abecedním nebo systematickém uspořádání.]
Česká multimediální
encyklopedie
Mít doma elektronickou encyklopedii je určitě dobré. A co takhle českou
encyklopedii českou, nikoli počeštěnou? S českým obsahem a ilustracemi? To
určitě stojí za úvahu a také za přečtění si o České multimediální encyklopedii.
Jakmile se řekne encyklopedie, většině lidí vyvstane před očima nějaká
konkrétní představa. Tu potom můžeme použít k jistému generačnímu roztřídění.
Jestliže má vaše představa podobu velmi tlusté, vícesvazkové knihy, patříte k
předpočítačové generaci, která se ještě současným děním nenechala příliš
ovlivnit. Nicméně stále je ještě dobré, že vás vůbec něco napadlo, protože
kompletní encyklopedická vydání byla u nás před rokem 1989 spíše bílou vránou,
protože informovanost o věcech možných či dostupných za hranicemi, se u nás
příliš nepěstovala. Druhá varianta představy je jeden či více multimediálních
CD-ROMů, ze kterých na nás po vsunutí do počítače vyskakují okna plná
multimediálních kreací a občas také nějaké ty užitečné informace. Ano, to je ta
správná představa, odpovídající dnešní realitě.
Jakkoli všichni oceníme, když si můžeme nějaký papírový skvost potěžkat v ruce
a chvíli s ním listovat, můžeme dnes tvrdit, že encyklopedie vydávané na papíru
jsou již ze hry. Během posledních století totiž obsah lidského vědění nesmírně
narostl a současně s tím se z encyklopedií staly mnohadílné obludy, které v
řadě domácností (při velikosti mého bytu nepřipadá 28 svazků Ottova slovníka
naučného v úvahu) slouží jako doplněk ke knihovně, vlastní vyhledávání je v
nich příliš pracné a pomalé. Nepříjemné je to potom u hesel, která obsahují
stromovité odkazy na další hesla.
Tady právě nastupují výhody elektronické formy skladování informací, pro které
je hyperlinkový odkaz "přirozenou formou života". Vyhledávání hesel je
okamžité, nemluvě o efektivní kompresi dat ze dvou metrů knih do jednoho
CD-ROMu. Je přitom pravda, že první elektronické encyklopedie představovaly jen
slabý odvar svých papírových předloh, s minimem doprovodných ilustrací a hlavně
mimo vyhledávání neposkytovaly žádný požitek z listování si exotickými
informacemi. Generace za generací ovšem tyto výhrady přestávaly platit s tím
ovšem většinou rostla velikost souborů a tyto báze dat začaly přetékat na další
disky (čistě textový telefonní seznam USA mimochodem zabírá 6 CD-ROMů). Tím se
poněkud ztrácí efektivita vyhledávání, nicméně situace nepochybně zase zvrátí
nástup kapacitnějších DVD-ROMů (připomínka: kompletní archiv čísel National
Geographics nedávno vyšel na čtyřech 4GB DVD-ROMech!). V každém případě to
můžeme uzavřít zjištěním, že v civilizovanějším světě se prodej papírových
encyklopedií již definitivně považuje za ztrátovou záležitost.
Na místním trhu je samozřejmě k dispozici celá řada více či méně
specializovaných elektronických encyklopedií. Vzhledem k omezenému rozsahu
CD-ROMů se většinou jedná o oborové encyklopedie. Navíc se většinou jedná o
zahraniční, v lepším případě do češtiny převedené zahraniční produkty.
Zahraniční znamená většinou americké a to je ekvivalentní americkému pohledu na
význam věcí. Kdo viděl např. amerického Robina Hooda, či Tři mušketýry, jistě
chápe, o čem je řeč.
Výsledkem ovšem je, že takto striktně definovaným sítem protlačíme zřejmě jen
jediný produkt, českou, obecně zaměřenou "Českou multimediální encyklopedii"
společnosti Leda. Vychází z trojdílné ilustrované encyklopedie vydané
nakladatelstvím Encyklopedický dům. V českém jazyce a především z českého
pohledu obsahuje zhruba 46 000 hesel ze všech oborů lidského poznání a
činností, přes 3 000 ilustrací, 300 tabulek, videozáznamy, zvukové záznamy.
Fulltextové vyhledávání je samozřejmostí, lze hledat i nepřesně či neúplně
zadaná slova, nebo dokonce výročí připadající na zadaný den, týden i jakékoli
jiné období. Encyklopedie nabízí také funkci "pochod" automatické postupné
promítání vybraných hesel a ilustrací, jinými slovy obdobu starého dobrého
listování papírovými encyklopediemi.
Vzhledem k tomu, že na požadavek české obecné encyklopedie nacházíme jedinou
odpověď, zřejmě není co kritizovat. Znalost cizích jazyků bude pro budoucí
české generace nikoliv povinná ale samozřejmá, pro tu současnou tomu tak však
není. To je ostatně důvod, proč Česká multimediální encyklopedie dnes patří k
nejúspěšnějším českým CD-ROM titulům na našem trhu.
Nicméně autory nemůžeme nechat spát na vavřínech. Pár výhrad naprosto typických
pro české výrobce softwaru (a dá se říci pro Ledu) podcenění beta-testování
většinou znamená drobné potíže v praxi. Zkoušená druhá verze encyklopedie
taktéž příliš ukazovala na své kořeny někde u Windows 3.1 to znamená slabiny
ovládacího rozhraní, nenávist k názvům složek obsahujícím mezery, žádné
standardní klávesové zkratky pro kopírování atd. To vše se ovšem snadno dá
změnit u dalších verzí prohlížecího programu.
Obsah každé multimediální encyklopedie vždy vyhovuje různým lidem různě. Na tom
je pozorovatelná chvalitebná snaha vytvořit něco specificky českého. A to
znamená držení se slovanských kořenů a odklon od anglosaské kultury až se někdy
chce říci, za každou cenu. A to vždy zavání jistým upravováním reality.
Během zběžného zkoušení obsahu brzy zjistíte, že většinu hesel, která
horkotěžko vymyslíte, najdete. Kvalita jejich zpracování je už věc jiná. Seznam
sovětských vědců tak např. naznačuje, co kdysi tvrdila jistá vysokoškolská
učebnice optiky jistého autora všechno bylo vynalezeno kdesi na východě, mezi
Ukrajinou a Čínou.
Tam, kde je i čtenářsky zábavnému Feynmannovi věnována řádka, jsou Kapicovi
věnovány hotové epopeje (nejsou strukturovány do odstavců, takže jsou těžko
čitelné). Podobně problematickou je třeba Těreškovová-Nikolajevová Valentina
Vladimirovna. My zasvěcenci samozřejmě její význam nesnižujeme (koneckonců
podle neoficiálních informací testovala první víte jaké spojení ve vesmíru),
ale její činnost v továrně na pneumatiky nás nechává chladnými. Velkým plusem
je naopak začlenění hesel s křestními jmény včetně původního významu slova.
(Jaroslav slovanské jméno, s významem slavný silou, bujností, nebo slavící
jaro.)
Všechny texty jsou napsány s viditelnou snahou o zábavnost a čitelnost i těm
menším určitě neuškodí. Tím spíše ale překvapuje naprostá nedostatečnost třeba
u českých herců, kde bychom v české encyklopedii u Lubomíra Lipského očekávali
hromadu odkazů na jeho filmy, s fotografií herce a filmovým šotem nějaké
scénky. Místo toho narážíme na věc typickou pro první generaci encyklopedií, na
CD-ROMu je plýtváno místem na šoty o lyžování (50 sekund jezdí lyžaři sem a
tam) apod.
V každém případě hodně bodů za snahu a první výsledky, pokud má ale taková
encyklopedie vydržet v knihovničce déle, je nutné ještě pracovat na obsahu (a
prohlížeči, pokud má přežít W98 a NT 5.0).
8 2083 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.