Česká multimediální encyklopedie 97

Přibližně po roce se objevuje další verze encyklopedie, která si při svém prvním vydání našla poměrně mnoho uži...


Přibližně po roce se objevuje další verze encyklopedie, která si při svém
prvním vydání našla poměrně mnoho uživatelů. Základní parametry: přes 46 000
hesel; více jak 3 000 ilustrací, z toho cca 2 000 barevných; přes 300 tabulek;
počet zvukových záznamů se nepodařilo zjistit; 14 videosekvencí. V této verzi
jsou odstraněny jednak některé chyby, které se vyskytly u verze první, jednak
tato verze přináší některá nová rozšíření.
Novinky
Zcela nově je pojata funkce Hledání (viz obr. 1). Na rozdíl od minulé verze je
možné prohledávat výběrově záhlaví hesla nebo celý text encyklopedie (dříve jen
záhlaví hesel). Dalším zlepšením prohledávání je možnost volby, zda jako
parametr hledání se má brát přesné znění v zadávací řádce, nebo zda se mají
brát veškeré gramatické tvary zadaného slova či zda se mají brát i slova
podobná. Poslední uváděná možnost je obzvláště příhodná při hledání cizích
jmen, jejichž pravopisem si nejsme příliš jisti. Opačně, pokud z okna editoru
nebo prohlížeče přeneseme přes Clipboard slovo v jiném nežli prvním pádě,
encyklopedie jej pokud se v ní nachází najde. Tato funkce by si zasloužila
implementaci ve slovnících. Nově je pojata i nástrojová lišta (viz obr. 2). Do
nabídky Nastavení přibyla volba písmo. Její výběr se projeví přidáním
rozbalovacího seznamu s 5 velikostmi písma. Tato volba je v produktech
nakladatelství LEDA zatím výsadou encyklopedie. Čím dříve nalezne cestu i do
Slovníkové databáze, tím pro lépe uživatele.
Nově je uspořádána nabídka Okna (viz obr. 3). V seznamu otevřených oken je
přidána malá ikonka znázorňující druh hesla to je užitečné zejména při
rozlišování mezi různými typy multimédií. Podstatným zlepšením oproti verzi
minulé je přidání možnosti kopírovat obsah hesla. Funkce není doposud tak
rozsáhlá jako v jiných encyklopediích, kde lze kopírovat přímo po větách či
odstavcích. Zde tlačítko z lišty nebo položka z nabídky zkopírují do Clipboardu
celé heslo nebo obrázek. Pokud chceme podmnožinu z hesla, musíme provést na
dvakrát, např. přes pomocný dokument. Poněkud volněji funkce funguje při
kopírování obrazů (viz obr. 4) v okně encyklopedie je kromě reprodukce ještě
titulek v dolní části, který se kopírováním nepřenese.
Zcela nově je zařazena funkce Výročí (viz obr. 5). Jak vidno, umožňuje výběr
jednak podle letopočtu, podle části roku a podle toho, zda chceme narození,
úmrtí nebo obojí. Funkce však funguje pouze nad plnou množinou hesel. Omezit
výběr zařazením funkce Najdi (na příklad všechny malíře) před vyvolání Výročí
se nezdařilo (nesplněný cíl = všichni malíři narození v prosinci, od 1897 do
1997). Ale i tak je funkce příhodná pro tvorbu historických přehledů.
Připomínky
Tlačítko Citace, které se nachází na nástrojové liště a v nabídce Nápovědy, se
chová od minulé verze rozdílně, ale k dokonalosti stále něco chybí. Jednak u
řady hesel je šedé, tedy nefunkční. U jiných jeho stisknutí vyvolá univerzální
sdělení, že seznam pramenů je v nápovědě a zda si přejeme jeho vyvolání. Kladná
odpověď však zobrazí kompletní odkazy bez vyznačení daného zdroje. Ochota
citovat při použití autora např. fotografie nebo textu tak, aby bylo učiněno
zadost autorskému právu, je jen těžko realizovatelná.
Okno VOLBA MÉDIÍ obsahuje ještě polož-ku Interakce. Její zaškrtnutí je však
nemožné, neboť je šedé. Je zřejmě určena pro další ročníky.
Funkce Pochod, nacházející se jednak v nabídce A co dál?, a také jako třetí
klávesa na nástrojové liště, se chová podivně. Podle manuálu by měla procházet
posloupnost hesel z naposledy vybraného seznamu. V praxi z této poučky existuje
výjimka, jejíž algoritmus jsem neobjevil. Např. při odstartování na písmeni F
se najednou mezi hesly objeví jedno od B, později zase od K. (Způsobeno zřejmě
elektronickým ekvivalentem tištěného Viz...)
Trochu nelogicky se chová výběr z hlavního seznamu v případě fabulla paliata,
které se tváří jako hlavní heslo, poklepání nás přivede do hesla Antické
divadlo. Což o to, fabulla paliata je v tomto hesle zastoupeno, nicméně jeho
výskyt není zvýrazněn.
Výhrady k mapám, respektive obrazům souhvězdí zůstaly stejné jako u předešlé
verze.
Hodnocení
Přestože od minulé verze uplynul již více jak rok, postavením Multimediální
encyklopedie jako obecné referenční příručky nikdo příliš neotřásl. Objevila se
specializovaná CD (Evropané, Skladatelé, Panovníci), ale v oblasti generického
zdroje informací v češtině zůstává toto CD zatím stále na špici. Doufejme, že
programátoři nakladatelství Leda budou dále zlepšovat a rozšiřovat různé
pohledy na fakta v databázi a různé metody vytváření podmnožin (např. výběr
záznamů pouze hudebních, a to klasické hudby). Také orientační mapky by si
zasloužily alespoň drobné zlepšení (identifikace sousedních států, nebo moří
obklopujících daný stát).
7 3406 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.