Česká pošta začne vydávat e-podpisy

Zvýší se tím konkurence, a tedy i dostupnost a kvalita nabízených služeb. Nastane i snížení cen. Akreditace Ministe...


Zvýší se tím konkurence, a tedy i dostupnost a kvalita nabízených služeb.
Nastane i snížení cen.
Akreditace Ministerstva informatiky opravňuje Českou poštu k vydávání
kvalifikovaných certifikátů, které slouží k vytváření elektronického podpisu, a
kvalifikovaných systémových certifikátů, které umožňují používat takzvané
elektronické značky. Na rozdíl od elektronického podpisu označují elektronické
značky zprávu automaticky (bez zásahu označující osoby) a zatímco elektronický
podpis může vytvářet pouze konkrétní fyzická osoba, elektronické značky slouží
i osobám právnickým nebo úřadům. Používání elektronických značek je užitečné
tam, kde je nezbytné důvěryhodným způsobem označovat velké objemy zpráv v
krátkém časovém období a kde by používání elektronického podpisu bylo z
hlediska časového, personálního i finančního zbytečně náročné. Budou proto
využívány při vydávání ověřených výpisů z úředních registrů nebo při
potvrzování přijetí velkého objemu zpráv elektronickými podatelnami. Česká
pošta je prvním poskytovatelem, který bude elektronické značky nabízet.
Certifikační služby České pošty bude od 1. září zajišťovat prozatím sedm jejích
poboček, a to v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem,
Pardubicích, Ostravě a Brně. Do konce roku chce pošta podpisy vydávat na 70
místech. Cena, za kterou bude možné od České pošty získat elektronický podpis,
by neměla překročit hranici 200 Kč.
Dosud jediným subjektem, oprávněným vydávat certifikáty pro elektronické
podpisy, byla První certifikační autorita, která je vydávala za zhruba 700 Kč.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.