Česká republika mezi irskem a indií?

Místními experty a politiky je poměrně široce rozebírán "ICT zázrak" v Irsku. Mezi jeho příčiny patří zejména vy...


Místními experty a politiky je poměrně široce rozebírán "ICT zázrak" v Irsku.
Mezi jeho příčiny patří zejména vysoké investice státu do vzdělání, dotace
Evropské unie, příznivé daňové prostředí a v neposlední řadě jazyková i
kulturní blízkost Spojeným státům. Jiným případem úspěšného průniku do světa
IT, který není u nás tak dobře znám, je Indie jedna z nejchudších zemí světa
jež se i navzdory tomuto hendikepu (nebo díky němu) v technologickém světě
úspěšně prosazuje.
Česká republika stojí někde mezi těmito dvěma světy. Podle penetrace osobních
počítačů, internetu a mobilních telefonů se udržuje na špici ve středoevropském
a východoevropském prostoru, nicméně ve srovnání se západní a severní Evropou
hraje stále druhé housle. To zjistíme, když se podíváme na výši investic do IT
na hlavu, která je stále výrazně nižší než ve vyspělých zemích (v České
republice to bylo v roce 2002 celkem 212 dolarů na hlavu, kdežto průměr západní
Evropy činil 700 dolarů na hlavu).
Přes tyto nevýhody je Česká republika zemí, která má vlastní vyspělý ICT trh a
je přitažlivá i pro zahraniční technologické firmy. Stejně jako Irsko disponuje
technicky vzdělanou populací, která se po třinácti letech od pádu železné opony
také naučila slušně anglicky a německy. Na základě srovnávací studie
společnosti Gartner a dalších statistik v Cover Story zhodnotíme, kde Česká
republika stojí v dnešním ICT světě.
Pro určení zralosti regionu je podstatná také situace jejího vnitřního trhu. V
Computerworldu jsme již několikrát přinesli analýzy celkového stavu ICT takže
tentokrát se ve druhé části Cover Story zaměříme detailněji na důležitý segment
business intelligence který pro nás zpracoval analytik z IDC CEMA.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.