Česká republika si v oblasti BI povede dobře

Na správném místě ve správný čas Řešení SAS jsou po dlouhá léta celosvětově uznávána jako standard v oblasti ...


Na správném místě ve správný čas

Řešení SAS jsou po dlouhá léta celosvětově uznávána jako standard v oblasti
analýzy dat, která firmám poskytují jistotu správných rozhodnutí. Podle řady
průzkumů je trh s BI řešeními navíc stále nenasycený a bude vykazovat růst i
nadále. Zeptali jsme se proto Petra Zavorala, generálního ředitele českého
zastoupení společnosti SAS, jak vidí budoucnost technologií business
intelligence a jaké kroky hodlá učinit k udržení pozice na trhu těchto řešení.

V závěru loňského roku jste byl jmenován generálním ředitelem české pobočky SAS
Institute. Plánujete z titulu své funkce uskutečnit nějaké změny či přinést
nějaká vylepšení?
Určitě ano. Významně akcelerujeme naše obchodní aktivity na lokálním trhu. A to
ve smyslu jasné a přímočaré komunikace se zákazníkem a zaměření se na jeho
konkrétní potřeby a přínosy našeho angažmá na jeho straně. Ve skutečnosti to
znamená, že rozšiřujeme náš prodejní a marketingový tým a vytváříme oddělení
zodpovědné za design špičkových zákaznických řešení. V oblasti služeb budeme
naše projekty dodávat společně s vybranými partnery pro dedikované segmenty. Z
pohledu partnerské strategie rozšiřujeme spolupráci se zavedenými
implementačními konzultačními firmami a společnostmi poskytujícími byznys a
management poradenství. SAS má obrovskou výhodu v tom, že se jedná o privátní
firmu, která není kótována na burze. To nám umožňuje více se orientovat na
zákazníka a na maximální kvalitu dodávaných řešení.

Vaše společnost je již tradičně spojována s analýzou dat a business
intelligence (BI). Většina lidí si však pod BI představuje jakýsi všelék na
veškeré problémy firmy. Jak byste stručně vysvětlil podstatu BI?
Jednoduše jde o to mít správné informace pro strategické rozhodování ve
správném čase na správném místě. Neméně důležité je však také je náležitě
využít. Znalosti jsou dnes jednoznačnou konkurenční výhodou více než cokoliv
jiného. To platí stejnou měrou jak pro jednotlivce, tak pro firmy. U očekávání
od BI si je ale třeba uvědomit, že ať už jde o sebevíc propracované řešení, je
to pouze nástroj na ulehčení rozhodování, jehož úkolem není rozhodovat za nás,
ale vést nás při výběru optimálního řešení.

Podle nedávného průzkumu IDC v příštích pěti letech poroste trh s BI řešeními o
téměř 5 %. Myslíte, že Česká republika předběhne tento trend, nebo za ním
zaostane?
Český trh je "přeERPován" v dobrém i ve špatném slova smyslu. Spoustě firem
zavedení ERP systémů dobře posloužilo. Když už nic jiného, tak si vyčistily a
utřídily data, zprůhlednily procesy a zautomatizovaly oběh dokumentů. To není
málo. Naopak jde o dobrý výchozí bod pro organizaci začít nad těmito daty a
systémy, a nejedná se pouze o ERP, stavět BI řešení. Rozšířením mohou být
například Performance Management, Risk Management, Activity-Based Management a
celá řada jiných aplikací zaměřená na strategické řízení organizace. Právě zde
se projevuje slabé místo onoho přesycení ERP řešeními na našem trhu. Dodavatelé
těchto systémů se snaží své zákazníky přesvědčit, že nabízejí prostě vše, co
organizace potřebuje, včetně BI. Ale jejich BI se v podstatě orientuje na
jejich vlastní ERP aplikace, a to je velmi silné zúžení významu BI. Často toto
BI označují jako jakési "nadstavby". Konkrétním příkladem takové nadstavby může
být zobrazení celkového množství materiálu "A" ve všech deseti skladech.
Následně ještě dokáží roztřídit, zda byl materiál "A" do skladů přijat před
určitým datem, nebo po něm. To je však strašně málo. Nicméně, na základě
řečeného, odpověď na otázku zní český trh určitě předběhne tento 5% trend.

V minulosti zažila řešení CRM a ERP "boom", který byl nejednou charakteristický
nerealizovatelnými očekáváními a také zklamáním. Nehrozí něco podobné i řešením
BI?
Myslím, že ne. Existuje několik významných faktorů, kterými se liší zavádění
ERP systémů od BI. Hlavní je ten, že zavádění ERP systému má dopad na celou
firmu. Čím více integrovaný balíček, tím delší implementace, tudíž větší
riziko, že nedojdeme k cíli. BI zaměřená na strategické řízení se týká úzkého
okruhu členů managementu. Implementace většinou sestává z několika kratších
fází, které obvykle trvají několik týdnů. Říkáme tomu Fast Time to
Intelligence.

V poslední době většina softwarových společností nabízí komplexní firemní
řešení. Lze opravdu nabízet řešení pro celý chod firmy, nebo je to jen
marketingový tah?
Ano, dodavatelé jsou soustavně tlačeni burzou k větším a větším obratům. A tak
se za posledních pár let na trhu IT vyprofilovalo několik dodavatelů softwaru,
kteří tvrdí, že nabízejí vše, co podnik potřebuje. Odhlédneme-li od toho, co
tyto firmy říkají svými marketingovými ústy a nahlédneme do seriozních analýz,
přijdeme na to, že více než 80 % jejich dnešních obratů stále tvoří prodeje
produktů, které je proslavily před více než patnácti lety. Upřímně, umíte si
představit člověka, který přichází do optiky, aby si obstaral nové brýle, a
pojednou ho vidíte, jak vybíhá z krámu obtěžkán pytlem cementu, sporákem,
nafukovacím člunem a přitom radostně výská? To by mohl být příští uživatel
takových řešení.

Jaká je cílová skupina vašich řešení?
Z hlediska odvětví se budeme lokálně nadále soustředit na finanční sektor,
telekomunikační společnosti a akcelerujeme naše úsilí v oblasti státní a
veřejné správy. Z pohledu produktů máme celou řadu vyzkoušených a ověřených
aplikací a branžových řešení pro uvedené oblasti. Naším záměrem je také
rozšířit spolupráci s vybranými partnery pro konkrétní aplikace nebo segmenty
trhu.

Jak se v době, kdy si firmy musí pečlivě hlídat výdaje na IT, daří vaší
společnosti prodávat řešení BI?
Výhodou BI řešení je, že například proti již zmiňovaným systémům vykazují
častokrát mnohem rychlejší a průhlednější návratnost investice. Kromě
případových studií, propočtů návratnosti investic nebo přesné kalkulace ceny
řešení promítnuté do celkové doby životnosti (TCO) dokážeme také zákazníkovi
konkrétně vyčíslit přínosy řešení a podílet se na jejich naplnění.

Jaké jsou vaše plány do budoucna? Chystá SAS pro své zákazníky v tomto roce
nějaké nové produkty?
Plánujeme uvést lokalizované verze naší BI platformy SAS 9. V některých
společnostech již běží pilotní projekty a jsem přesvědčen, že je brzy budou
následovat další. Z řady dnes velmi aktuálních témat bych rád zmínil naše
řešení v oblasti odhalování finančních nebo pojišťovacích podvodů, praní
špinavých peněz a řízení rizik. Pro telekomunikační trh je to zejména
specializované branžové řešení TIS, jehož jednou z komponent je například
management odlivu zákazníků, jeho predikce a řízené snižování. Řešení public
intelligence se soustřeďuje zase do oblastí státní a veřejné správy. Zde
nabízíme řadu témat, která jsou opřená o úspěšné projekty v západních zemích EU
a jistě osloví i naše instituce.


Před nástupem do společnosti SAS působil Petr Zavoral jako obchodní ředitel pro
prodej řešení ve firmě Oracle. Předtím pracoval ve společnosti KPMG v Kanadě a
v České republice v oblasti management consultingu, aby se následně stal
výkonným ředitelem KPMG Systems pro ČR. Před působením v KPMG Systems zastával
pozici obchodního ředitele ve společnosti SAP ČR. Petr Zavoral je absolventem
Vysoké školy dopravní v Žilině. Je ženatý a má tři děti. Mezi jeho koníčky
patří studium díla J. L. Borgese a V. Nabokova.
Soukromě vlastněná společnost SAS je světovým dodavatelem softwaru a služeb v
oblasti business intelligence. Integruje technologie pro vytváření datových
skladů, analytické nástroje a aplikace business inteligence s cílem získat
znalosti z velkých objemů dat. V České republice působí od roku 1995.









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.