Česká republika: Trh IT v číslech

Rok 1999 je nyní již definitivně minulostí čeká ho podrobné zkoumání a různě cílené rozbory. Budou mu kladeny če...


Rok 1999 je nyní již definitivně minulostí čeká ho podrobné zkoumání a různě
cílené rozbory. Budou mu kladeny četné otázky, aby se potvrdily, poopravily či
úplně přepracovaly již vytyčené trendy nejrůznějších lidských činností.
V oblasti IT je jedním z nejznámějších analytiků společnost IDC v okamžiku, kdy
se chystá rozpitvat rok 1999, uveřejňuje výsledky za rok předcházející. Pojďme
se tedy podívat, jak si naše IT scéna vedla v roce 1998.
Celkově se dá říci, že po propadu v roce 1997 došlo k mírnému oživení, které se
nicméně netýkalo všech segmentů trhu. Podle IDC patří trh IT v České republice
mezi nejrozvinutější trhy ve střední a východní Evropě, a to zejména díky své
progresivní struktuře výdajů, jež se zřetelně posouvají směrem k sítím (HW i
SW) a ke službám. V ČR činily v roce 1998 výdaje IT "na hlavu" 141 dolarů, což
nás řadí na 2. místo v regionu (za Slovinsko). Hodnota trhu dosáhla 1,456
miliardy dolarů, přičemž pro rok 1999 předpovídá IDC nárůst na 1,57 miliardy
dolarů. Tahounem trhu se stal segment malých a středních firem, výdaje státní
správy i velkých podniků stále stagnují.
PC, servery a počítačové systémy
Prodej PC vcelku věrně kopíroval trendy v celém IT zatímco dodávky do oblasti
státní správy a velkých firem poklesly a poptávka ve školství stagnovala,
podstatně vzrostl zájem o PC v segmentu malých a středních firem. Zajímavá je
skladba prodejců PC: navzdory tlaku světových značek si většinu na trhu (53,8
%) stále drží lokální assembleři (AutoCont, ProCa, Comfor aj.). Růst podílu
(41,6 % dodaných PC) si společnosti jako Dell, Compaq a Hewlett-Packard
zajistily spíš na úkor dovážených neznačkových výrobků a méně známých domácích
assemblerů. Přestože počet dodávaných kusů PC meziročně vzrostl o 4,3 %, z 233
200 v roce 1997 na 243 165 v roce 1998, jejich finanční hodnota klesla o téměř
10 %.
Servery a počítačové systémy jsou oblastí, která přece jen přinesla trochu
optimismu meziroční nárůst ve výši téměř 15 % znamená v našich podmínkách téměř
explozi. Nicméně i zde platí, že ve více než v 90 % jde o prodej těch
levnějších variant (kategorie do 25 000 dolarů). Trh je u nás ovládán
intelovskou platformou (téměř 90 %), mezi dodavateli vedla společnost Compaq.
Software
Operační systémy pro desktopy i přenosná zařízení jsou v ČR téměř plně (97 %)
dílem společnosti Microsoft. To ovšem neplatí pro oblast integrovaných
podnikových aplikací, kde si 57% podíl drží Unix. I podíl Windows NT stále
roste, v roce 1998 je využilo 22,2 % ze všech licencovaných aplikací.
Opravdu dynamickým se jeví trh s podnikovými aplikacemi v roce 1998 dosáhl
hodnoty 37,52 milionu dolarů, což znamená 19% meziroční nárůst. Zájem je
především mezi výrobními podniky, jež si drží, pokud jde o výdaje na ERP
systémy, vedoucí postavení. Tato orientace napomohla společnosti SAP, která
zůstává s 52,3 % vedoucí firmou na trhu.
Tiskárny
Ve srovnání s trhem PC se trh s tiskárnami jeví značně živější. Podle IDC bylo
v ČR v roce 1998 prodáno 245 tisíc tiskáren všech druhů a kategorií svým počtem
tedy převýšily počet prodaných PC. Celkové dodávky vzrostly o 12,6 %, přičemž
jejich struktura byla poznamenána jednak impozantním nástupem (+40,7 %) prodeje
inkoustových tiskáren, a jednak tím vyvolaným ústupem tiskáren jehličkových
(-36,3 %). Celkem stabilní růst si udržují laserové tiskárny (+16 %). Vedoucí
postavení na trhu si udržela společnost Hewlett-Packard, následována
společnostmi Epson a Canon.
Služby
O situaci na trhu služeb jsme již psali, takže jen shrnutí: podíl služeb na
celkovém trhu IT stále stoupá, v roce 1998 dosáhl již 37 %. Jeho hodnota
meziročně (97/98) vzrostla o 7,9 %, což odpovídá růstu z 502,62 milionu dolarů
v roce 1997 na 542,56 milionu v roce 1998. Co do struktury služeb stále vede
hardwarová podpora následovaná systémovou integrací. Vedoucí firmou na trhu
byla společnost IBM.
Sítě a Internet
Segment sítí, a to jak hardwaru tak softwaru, se vytrvale drží mezi zdravě
rostoucími oblastmi trhu IT. Bez ohledu na současnou ekonomickou situaci v ČR
IDC předpokládá, že růst pokračoval i v roce 1999. Speciálně pro trh LAN je
růst odhadován na 8 %, když v roce 1998 dosáhl hodnoty 95,7 milionu dolarů. Je
to pochopitelné a v souladu s trendy vývoje vždyť podle IDC by do konce roku
1999 mělo být v ČR zapojeno v lokálních sítích 57 % všech PC a tento podíl by
měl do roku 2003 vzrůst na 86 %.
O počtu uživatelů na českém Webu se sice vedou spory, nicméně IDC trvá na svém
odhadu 292 tisíc uživatelů (k 1. 7. 1999). Firemní prezentaci mělo na Internetu
v roce 1998 vytvořeno 61 % firem, přičemž do konce roku 1999 jich mělo přibýt
dalších 21 %. Podle stejného průzkumu má dnes ve firmách přístup na Internet
jen asi třetina zaměstnanců pracujících s počítačem. Přesto se u nás probouzí
elektronické obchodování v oblasti business-to-business je do konce roku 1999
očekávána hodnota trhu zhruba na úrovni 1,2 milionu dolarů.
Telekomunikace
Opravdu dynamický růst je zaznamenán i očekáván v oblasti telekomunikací. Pokud
jde o služby poskytované na pevných linkách, tak je očekáván růst z 1,07
miliardy dolarů v roce 1998 na 1,85 miliardy dolarů v roce 2003, což odpovídá
zhruba 12% meziročnímu nárůstu. Ještě větší skok (17 % meziročně) je
předpokládán u služeb mobilních operátorů, jejichž hodnota by se měla vyšplhat
z 636 milionů dolarů v roce 1998 na úctyhodných 1,4 miliardy dolarů v roce 2003.
9 3670 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.