Česká Sybase se chce orientovat na nové segmenty trhu

Sybase změnila k 1. dubnu svou organizační strukturu v České republice. Vedle stávajícího zastoupení pro střední a ...


Sybase změnila k 1. dubnu svou organizační strukturu v České republice. Vedle
stávajícího zastoupení pro střední a východ-ní Evropu Sybase CEE vznikla
samostatná pobočka Sybase ČR, která sídlí na stejné adrese jako Sybase CEE.
Výkonným ředitelem se stal Vlado Vavroch a obchodním ředitelem Martin Papež.
Ředitelem Sybase CEE zůstává Larry Wienszczak.
Sybase si od těchto změn slibuje především vět-ší pružnost v přístupu k českým
zákazníkům. Firma má v současnosti na českém trhu asi 350 zákazníků a 90
aplikačních a integračních partne-rů. Její průměrný meziroční nárust tržeb je
38 % v licencích a 110 % ve službách. Postupně se mění i struktura prodaných
produktů a vlastní produkty Sybase začínají převažovat nad produkty Powersoft.
Mezi největší zákazníky firmy patří Komerční banka, která používá vývojové
nástroje a databáze Sybase a od roku 1997 je jejím strategickým partnerem.
Dalšími klienty jsou např. Pojišťovna IPB s kompletní architekturou postavenou
na produktech Sybase, Union banka, Tatra Kopřivnice nebo Česká pošta.
Při příležitosti oznámení změn v českém zastoupení navštívil Prahu Guy Dubois,
evropský ředitel Sybase, který prezentoval strategii firmy. Jejím cílem pro rok
1998 je nadále upevňovat postavení v oblasti vývojových nástrojů a správy dat a
dodávat řešení do specifických segmentů trhu, jako je data warehouse a Web
computing. Nejbližším úkolem je ale softwarové zabezpečení světového šampionátu
ve fotbale Francie 98, kde Sybase dodává svá řešení společně s firmami
Hewlett-Packard (hardware) a EDS (systémový integrátor).
8 0764 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.