Česká účast na CeBITu získala podporu ministerstva

CeBIT nepředstavuje pro české firmy pouze bránu na německý trh, ale jako jedna z největších (a současně nejbližš


CeBIT nepředstavuje pro české firmy pouze bránu na německý trh, ale jako jedna
z největších (a současně nejbližších) počítačových výstav je obecně cestou k
zemím ležícím na západ od našich hranic. Letos, podobně jako v loňském roce,
byla česká účast na CeBITu přímo podporována Ministerstvem průmyslu a obchodu
České republiky.
Především spokojenost dávali najevo představitelé českých firem účastnících se
CeBITu. Příčina jejich prezentace zde byla přitom rozdílná: blíže
nespecifikovaná propagace společnosti, proniknutí do zahraničních distribučních
kanálů nebo přímo uzavření konkrétních dohod s partnery. Charakter prezentace
samozřejmě závisel na způsobu, jakým se produkty či služby dostávají ke
koncovým zákazníkům (přímý prodej, bundlování produktů apod.).
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky má podle slov jeho
představitelů ročně k dispozici přibližně 110 milionů Kč na prezentaci naší
republiky na podobných zahraničních akcích. Podpora je diferencována podle
toho, zda se jedná o samostatnou výstavu ČR, specializovanou výstavu nebo
všeobecný veletrh; z akcí oboru IT sem spadá právě (a pouze) CeBIT.
Českým firmám účastnícím se akce hradilo ministerstvo průmyslu a obchodu 1/2
poplatků za pronájem výstavní plochy (až do částky 100 000 Kč) i doprovodnou
propagaci (tiskové materiály, prostor k tiskovým konferencím v prostorách
ministerstva). Podpořena byla přirozeně pouze prezentace subjektů vystavujících
exponáty vyrobené v tuzemsku.
Konkrétní realizátorskou firmou, která zde fungovala v koordinaci s
ministerstvem, byly už druhý rok Brněnské výstavy a veletrhy. Společný stánek
českých firem získal finanční podporu i z německé strany (ze spolkového
ministerstva pro hospodářský rozvoj). Zájem českých firem o účast na CeBITu byl
přibližně stejný jako loni a návštěvníci zde měli možnost spatřit především
"známé tváře", tedy firmy prezentující se zde nikoliv poprvé. Zahájení veletrhu
se zúčastnil i ministr české vlády Karel Kühnl.
Co se zájmu o české vystavovatele týče, nejvíce zřejmě zaujala firma Zoner,
jejíž grafický editor Callisto byl nominován na ocenění v oblasti internetových
produktů. Jinak se expozice českých firem týkaly zejména problematiky
počítačové bezpečnosti, telekomunikací a informačních systémů.
Software602
Prezentace společnosti Software602 byla (zejména v kontextu aktivit této
společnosti např. na americkém trhu) poměrně skromná. Představovány byly
především 2 produkty: 602Pro Office Server (integrace faxu, šifrovaného e-mailu
a hlasové pošty do jediného komunikačního kanálu) a 602Pro Internet Server
(součástí je webový server, SMTP/POP3 server a firewall).
KMP
Ve Čkyni sídlící firma KMP se zabývá především výrobou barvicích pásek pro
jehličkové tiskárny a psací stroje a produkcí další kancelářské techniky. Tomu
dopovídala i její prezentace na CeBITu.
Alcor-Moravské přístroje, IBSMM
Zlínská společnost, vystupující na CeBITu jako Moravian Instruments,
představila své nástroje Control Panel a Control Web. Jedná se o nástroje
určené pro vývoj, vizualizaci a řízení průmyslových aplikací. Control Web je
přitom víceméně pokračováním Control Panelu v době 32bitových aplikací a
Internetu. Součástí produktu je tak např. vestavěný HTTP server, který umožňuje
vzdálené řízení aplikace prostřednictvím WWW klienta.
K partnerům firmy patří Industrieelelektronik Multimedia (německá firma s
pobočkou v Brně).
Micos
Prostějovská firma Micos zde vystavovala plastové rozvaděčové skříně (typy MIS,
SIS, MRK, MRS) pro telekomunikační firmy, její produkty používá např. i SPT
TELECOM. Sortimentem společnosti jsou 19" skříně pro instalace strukturované
kabeláže a výroba dalších pasivních telekomunikačních prvků.
AEC
Společnost AEC představovala své balíky z oblasti počítačové bezpečnosti, tedy
IronWare Encryption určený pro šifrování dat. Vazbu na Internet má IronWare
Communication, jehož jednotlivé části (IW Mail, IW Bridge, IW FTP) zabezpečují
elektronickou poštu, modemové spojení a protokol FTP. IronWare Antivirus je
zaměřen proti virům (mj. využívá i programů společnosti McAfee), komplexním
řešením je produkt IronWare Protection.
Compic
Pražská firma Compic zde nabízela především řešení pro rok 2000 na mainframech
IBM (v zahraničí, kde jsou ještě mnohde používány starší počítače, má
problematika roku 2000 větší význam než v ČR). Cílem prezentace firmy bylo také
získat partnery pro spolupráci na společných vývojových projektech.
Alwil Software
Firma Alwil Software se mohla pochlubit samozřejmě především antivirovým
programem Avast!. Balík v současnosti obsahuje 16 i 32bitové aplikace, pracuje
v lokálních sítích. Poslední verze programu má obsahovat řadu vylepšení, která
pomohou hlavně v boji s makroviry.
Lama Plus
Karvinská firma Lama prezentovala na CeBITu především doplňky pro výpočetní a
kancelářskou techniku (jednotné balení kancelářských potřeb apod.).
Triton
Pardubická firma Triton představovala svoji nabídku pasivních komponent pro
počítačové sítě LAN, konkrétně 19" rozvaděče Gremini (v několika typech),
systém strukturované kabeláže MillenniuM, dále např. propojovací kabely a
spojovací moduly pro optické trasy.
Strom telecom
Telekomunikacemi se zabývala i expozice firmy Strom Telecom. Mezi produkty
firmy patří např. systém časového účtování spojení (ATE Plus), systém
tarifikace telefonních hovorů (APPS), systém účtování telekomunikačních služeb
(TellBill) a systém monitoringu provozu pobočkových telekomunikačních ústředen
(PBX Plus).
Grisoft Software
Grisoft patřila k dalším firmám, prezentujícím se zejména na poli boje proti
virům. Na stánku byl k vidění antivirový systém AVG, nyní ve verzi 5.0. Produkt
je opět přizpůsoben jak 16, tak i 32bitovým operačním systémům. Na rozdíl od
řady konkurenčních programů stojí v základu AVG heuristická analýza.
Decros
Bezpečností problematikou se zabývala i expozice firmy Decros. Tentokrát se
však nejednalo o antivirové programy, ale o bezpečnostní karty pro počítače PC
(Security Card 2.0), bezpečnostní systém Protect (především šifrovací systém,
ale i ochrana na hardwarové úrovni ve spojení se Security Card), systém pro
vzdálenou správu TMadmin a SAPI (Secure API).
JBA
Na stánku německé JBA se spolupodílelo i české zastoupení firmy. Prezentován
zde byl především JBA System 21, což je IS určený pro oblast potravinářského
průmyslu.
Instar ITS
Ostravská společnost Instar ITS prezentovala především svůj systém Energis, což
je systém určený především pro management využití energie v průmyslových
podnicích. Umožňuje také řízení odběru elektrické energie, kontrolu celého
výrobního procesu (alarmy apod.), získávání informací o spotřebách surovin atd.
Racionalizace ve využívání energie je pro mnohé podniky jistě cestou ke snížení
výrobních nákladů, nehledě k dalším užitečným efektům (ekologie).
Emko
Expozice firmy Emko se zabývala hlavně hardwarem (počítačové skříně s
přepínanými zdroji napětí). Samotná společnost uvádí, že dnes ovládá cca 60 %
českého trhu s přepínanými zdroji napětí.
8 0683 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.