Česká unixová aféra

V časopise Computerworld 13/2002 byl otištěn článek pod názvem "Bitva neskončila, velký Unix žije dál", který se t


V časopise Computerworld 13/2002 byl otištěn článek pod názvem "Bitva
neskončila, velký Unix žije dál", který se týkal nabízených unixových řešení
velkých firem jako Compaq, HP, Sun, IBM či SGI. Vzhledem k populárnosti tématu
jsme sice očekávali mnohé reakce, ale že si článek přečtou až na ostrově Svatý
Kryštof a Nevis, to jsme opravdu ani ve snu netušili.
Dne 31. 5. 2002 přišel do našeho vydavatelství dopis pražské advokátní
kanceláře, zastupující společnost Diana Trading Limited (DTL) se skutečně
pozoruhodným sídlem: P.O.BOX 556, Main Street, Charlestown na již zmíněném
ostrově. Jeho obsah byl skutečně více než zaznamenáníhodný.
Uvedená firma se domáhala uveřejnění následující reakce: "Pro území České
republiky je majitelem slovní ochranné známky UNIX společnost Diana Trading
Limited. Slovní ochranná známka UNIX je zapsána v rejstříku ochranných známek u
Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 173805 s právem přednosti ode dne 29.
5. 1992." Jak vidno, na svatém Kryštofu byli zřejmě uraženi naší nevědomostí o
nezanedbatelném příspěvku DTL na poli unixových řešení. Zapátrali jsme proto po
podrobnostech.

Je to naše ochranná známka
Z vyjádření advokátky JUDr. Fraňkové plyne, že jejich klient brojí proti
používání slova Unix jakožto druhového označení operačního systému, což prý
"objektivně pro území České republiky není pravdou". O samotné společnosti DTL
jsme se bohužel nedozvěděli nic, byli jsme pouze odkázáni na povinnost
mlčenlivosti. Utajené jsou tak podle paní doktorky i informace o činnosti,
kterou se DTL zabývá, nedozvěděli jsme se ani webovou adresu, kde bychom mohli
něco zjistit. Ani při pátrání přes velké internetové vyhledávače jsme nebyli o
nic úspěšnější. V IT branži je absence dohledatelného webu opravdu na pováženou.
Úspěch se ale dostavil, když jsme se ze Svatého Kryštofa přenesli do českých
vod. V obchodním rejstříku jsme zjistili, že DTL má 100% majetkovou účast ve
dvou firmách Diana Trading Limited, s. r. o., a Diana Software Limited, s. r.
o., obě momentálně se sídlem v Praze. V obou firmách odkoupila DTL podíl v roce
1998 a jednatelem obou společností je jistý Martin Koubík. V telefonním seznamu
ani jedna z firem není, neuspěli jsme přes opakované telefonáty ani na
soukromém čísle jednatele. To ale možná proto, že byl velmi zaneprázdněn má
totiž již od roku 1990 živnostenské oprávnění na lakýrnické práce a koupi a
prodej zboží, což asi není žádné peříčko. Bývalá jednatelka první jmenované
firmy, která v této funkci působila až do onoho roku 1998, má pro změnu již osm
let živnostenský list na nákup a prodej zboží, přičemž podle evidence
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je jejím místem podnikání autokemp Jestřábí
v Černé v Pošumaví a Český statistický úřad u ní jako odvětví činnosti vede
maloobchod s ovocem, zeleninou a bramborami.

IT firmy budou platit
To ale stále nic neříká o tom, proč se vlastně náš článek stal trnem v oku DTL.
To jsme se dozvěděli až ze šokujícího sdělení advokátní kanceláře, totiž že DTL
se hodlá v ČR domáhat toho, aby dodavatelé unixových řešení mohli označení Unix
používat pouze na základě licenční smlouvy, kterou s DTL momentálně uzavřenu
nemají, a proto jej používají neoprávněně. Jako perličku uveďme, že DTL by byla
nejraději, kdyby se jimi navrhovaný a výše citovaný text objevoval v každém
článku, který o problematice Unixu otiskneme, což jsme samozřejmě odmítli
jakožto zcela nehorázný požadavek.
Kontaktovali jsme rovněž firmy Sun a HP, podle kterých je dosud právní zástupci
DTL nekontaktovali. Pokud se tak stane, bude například Sun záležitost řešit na
úrovni svého corporate právního oddělení. V každém případě nám bylo přislíbeno,
že o eventuálním dalším vývoji budeme z jejich strany informováni, takže se
můžete těšit na další pikantní informace. Závěrem podotkněme, že většina
soudných lidí si seriózní podnikání v IT branži představuje opravdu jinak než
tato firma s poštovní schránkou na Svatém Kryštofu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.