České domény mizí v propadlišti dějin

CZ.NIC ruší domény, za které jejich majitelé nezaplatili. Podle serveru Lupa takto zmizelo přes 10 000 domén druhé úr...


CZ.NIC ruší domény, za které jejich majitelé nezaplatili. Podle serveru Lupa
takto zmizelo přes 10 000 domén druhé úrovně, tedy přibližně pětina všech domén
z TLD CZ.
Celý krok byl několikrát oddálen, ale nakonec k němu skutečně došlo. Poučná je
zejména diskuze, která se v této souvislosti na českém Internetu rozpoutala.
CZ.NIC jako správce domény CZ rozesílal výzvu k zaplacení (a upomínku)
e-mailem. Teprve po zaplacení částky bankovním převodem obdržel plátce
příslušný platební doklad. V této souvislosti se samozřejmě naskýtá otázka, zda
je to šťasné řešení e-mailové adresy jsou již mnohdy neplatné. To ovšem fyzické
adresy firem, uvedené několik let v jakémsi adresáři kontaktů, mohou být také.
Každopádně výlučně elektronická forma kontaktu je sporná a kriticky se k ní ve
svém prohlášení vyjádřil např. Cesnet.
Je otázka, nakolik je výzva k zaplacení zaslaná e-mailem bez papírové faktury
dnes právně relevantní. Role elektronických dokladů v účetnictví s tím však
přímo nesouvisí (třebaže některé účetní systémy nejsou bez papírové faktury
údajně ochotné povolit proplacení), protože CZ.NIC po uhrazení částky
samozřejmě zašle platební doklad. Na druhé straně pokud chcete využívat určitou
službu (tedy asi i doménu), musíte za ni zřejmě zaplatit i bez jakékoliv
faktury s tím, že doklad dostáváte až při/po zaplacení.
Lze spekulovat o tom, zda výběrové řízení skutečně zvolilo ideálního správce
domény CZ, kterým je CZ.NIC (technickým provozovatelem je EUnet, v CZ.NICu je
však většina větších českých poskytovatelů Internetu viz tabulka a je tedy
otázka, kdo by byl kompetentnější). Na serveru Lupa byly zmíněné i další možné
problémy: možné platby se špatným variabilním symbolem, které nemohou být
přiřazeny žádné konkrétní doméně. Faktem je, že ve zrušených doménách mohou být
nameservery pro další domény. Ty pak sice stále existují, ale jsou z vnějšku
(nebo alespoň z části vnějšího světa) nedostupné. Poslední bod je významný,
protože chyba jednoho pak postihuje někoho úplně jiného. Řada subjektů si také
stěžuje, že jako první výzvu k zaplacení dostaly až upomínku "pokud nezaplatíte
do data XY, bude vaše doména zrušena".
Zrušené domény jsou mnohdy příkladem spekulativních registrací a jejich tvůrci
je nechtěli skutečně využívat a tím méně za ně platit. Uživatelé ale také
mnohdy nevědí, že mají za doménu platit a přenechávají problém na tom subjektu,
který jim zajistil zřízení domény. Pokud pomineme téměř podvodné registrátory,
kteří od zákazníků vybrali peníze a o nic dalšího se nestarali, zůstává stejně
problémem, nakolik by v tomto ohledu měli jednotliví ISP pečovat o své
zákazníky.
Z toho vyplývá, že počet zrušených domén pod jednotlivými poskytovateli
Internetu vypovídá do jisté míry o tom, jak se starají o své klienty (přesnější
je samozřejmě říct, že záleží na tom, jaké procento domén u toho kterého
poskytovatele bylo zrušeno a i to platí jen velmi zhruba).
Samozřejmě, z hlediska zákazníka by bylo optimální, aby za něj vše vyřešil jeho
ISP. A stejně tak, pokud budu mít kdesi uvedenou špatnou e-mailovou adresu, byl
bych jistě rád, kdyby se správce ještě před zrušením domény pokusil mě nějak
kontaktovat (poté, co se mu e-mail vrátil jako nedoručitelný). Otázka však je,
zda by nedošlo ke zvýšení ročních doménových poplatků, pokud by správci bylo
něco takového opravdu uloženo. CZ.NIC si za doménu určuje 800 Kč ročně. Je
sporné, nakolik výše této částky zakládá nějakou povinnost snažit se
kontaktovat zákazníka všemi prostředky.
Jak se ukazuje, celá kauza přináší více otázek než odpovědí, které navíc
zasahují do oblastí, s nimiž nemá ani CZ.NIC, ani poškození (ať už skutečně či
domnělě) vlastníci domén nic společného. Čímž se oklikou můžeme dostat třeba
zase k zákonu o elektronickém podpisu.
Zakládající členové CZNiCu
CESNET, Telenor ČR, EUNET Czechia, GTS, PVT, IBM ČR, LUKO CZECH-NET, DATAC, SPT
Telecom, InWay, Czech On Line, Global One, Terminal Bar, Netforce, INEC
(poznámka: stav z roku 1998, na změnách se od té doby podílely minimálně
akvizice na českém Internetu)
0 0109 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.