České firmy ve středoevropském regionu vedou

Úrovní využití WWW stránek pro elektronické obchodování v postkomunistických zemích střední Evropy se zabývala st...


Úrovní využití WWW stránek pro elektronické obchodování v postkomunistických
zemích střední Evropy se zabývala studie poradenské společnosti
PricewaterhouseCoopers. Vyplynul z ní pro nás potěšitelný závěr, že nejvyšší
úroveň připravenosti webových stránek pro e-business v regionu mají firmy v
České republice.
Těsně za ČR následuje Polsko, nižší úroveň pak vykazuje Maďarsko a s odstupem
čtvrtou příčku zaujímá Slovensko.
Průzkum vycházel z téměř 80 parametrů WWW stránek; pokud jde o e-business,
hodnotila se prezentace produktů a služeb, poskytování školení a servisu
prostřednictvím webových stránek, objednávání vzorků, zveřejnění ceníků,
možnost objednávky zboží a možnost finanční úhrady elektronickou cestou.
Studie vycházela ze srovnání Top 10 firem z České republiky, Maďarska, Polska a
Slovenska, které byly porovnávány s USA Top 10. Detailně se pak průzkum zaměřil
na žebříček Czech Top 150, který byl srovnán s vybranými zeměmi a vybranými
firmami z každého odvětví.
"Studie ukázala, že ČR v oblasti IT zastává vedoucí pozici ve střední Evropě.
Nelze však zapomenout, že všechny firmy tohoto regionu v průměru výrazně
zaostávají za USA," uvedl Robin Jowitt, partner PricewaterhouseCoopers
zodpovědný za poradenství v oblasti podnikových financí a investičního
bankovnictví v sektoru telekomunikačních a internetových firem ve
středoevropském regionu.
To potvrzuje řada údajů. Například servis a údržba jsou běžně nabízeny na WWW
stránkách USA Top 10 (89 %), oproti
37 % ve střední Evropě. Nabídka školení
je nejčastější v Czech a Hungary Top 10 (cca 25 %), za 80 % v USA však tato
cifra zřetelně pokulhává.
Zcela jednoznačná je situace pokud jde o objednávání vzorků. U sledovaných
středoevropských WWW stránek není možné objednat vzorky vůbec, zatímco v USA
Top 10 jej umožňuje třetina firem.
Zajímavé je, že pokud jde o prezentaci produktů, dosahuje lepšího průměru Czech
Top 150 než Czech Top 10. Příčinou je patrně vyšší zastoupení společností z
oblasti spotřebního průmyslu v Czech Top 150.
"Úroveň internetových prezentací společností působících ve středoevropském
regionu vzrůstá. Elektronické obchodování ještě zdaleka není v ČR rozvinuté. Z
našich výsledků je však zřejmé, že řada českých firem si význam elektronického
obchodu uvědomuje a postupně se na něj připravuje," uvedl Petr Šobotník,
vedoucí partner oddělení auditu a poradenských služeb v podnikání
PricewaterhouseCoopers. "Nejlépe celkově ohodnocené české WWW stránky jsou
stránky společností Škoda auto, Severočeská energetika, SPT Telecom, BVV a
Severočeská plynárenská. Nicméně pouze Škoda auto přesahuje průměr USA Top 10."
9 2165 / jafn

Úroveň elektronického obchodu
CZ Top 10CZ Top 100CZ Top 150CEE průměrHU Top 10PL Top 10SK Top 10USA Top 10
Existence WWW90 %73 %70 %75 %70 %90 %50 %90 %
Prezentace produktů70 %52 %51 %48 %40 %40 %40 %90 %
Školení, servis, údržba30 %11 %9 %18 %20 %20 %0 %80 %
Ceník nebo objednávání vzorků30 %18 %17 %25 %30 %40 %0 %60 %
Objednávání produktů10 %3 %3 %13 %20 %20 %0 %40 %
Elektronická platba0 %0 %0%0 %0%0%0 %40 %
Průměrná úroveň elektronického obchodu*2,41,71,61,91,92,30,94

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.