České ICT chce do zahraničí

S cílem propagovat české ICT firmy mimo hranice naší země vznikla Národní exportní strategie českého IT v zahranič...


S cílem propagovat české ICT firmy mimo hranice naší země vznikla Národní
exportní strategie českého IT v zahraničí. Vypracovala ji Czech ICT Alliance,
oficiální exportní aliance agentury CzechTrade - a obě organizace ji společně
představily na letošním Invexu.
Strategie se podle svých autorů opírá o zjištění několika renomovaných
konzultačních firem, podle nichž je Česká republika pro outsourcing
nejvhodnější zemí v Evropě. I přesto se hodnota exportu všech služeb pohybuje
hluboko pod úrovní srovnatelných zemí EU, stejně jako podíl vývozu služeb na
celkovém vývozu ČR (za rok 2003 činí 12,8 %, průměr EU je 20,6 %, USA 48 %).
Proklamovaným cílem nové strategie je zvýšit export ČR a vývozní podíl ICT
služeb a softwaru prostřednictvím budování brandu Czech ICT v zahraničí,
nabídky služeb pro potenciální zahraniční zákazníky i pro tuzemské IT
exportéry, efektivního využití Evropských fondů na podporu IT a zvyšování
povědomí o přínosu IT pro ekonomiku ČR.
Tuzemské ICT firmy bude Alliance v zahraničí propagovat zejména prostřednictvím
zahraničních kanceláří CzechTrade, českých ambasád, připravovaného
internetového portálu, obchodních misí, aktivní přednáškové činnosti nebo PR.
Svým členům pak Alliance nabízí mimo jiné přehledy IT poptávek z veřejných
zakázek v zemích Evropské unie, přehledy dotací a fondů EU, pořádání
zahraničních obchodních misí, semináře, analýzy a propagaci.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.