České IT roku 2002

ve světle čísel Jaké informace jsou pro ředitele českých podniků rozhodující při nákupu IT? Podle jakých kritér...


ve světle čísel
Jaké informace jsou pro ředitele českých podniků rozhodující při nákupu IT?
Podle jakých kritérií vybírají představitelé managementu informační technologie
pro svou firmu? Kolik v loňském roce podniky investovaly do IT a jaké byly
neinvestiční náklady českých firem v souvislosti s informatikou?
A jaké investice plánují společnosti pro rok 2002? To vše jsou otázky, na které
odpovídal výzkum agentury Markent uskutečněný na přelomu roku 2001/2002.
Zadavatelem výzkumu bylo vydavatelství IDG a sponzorem společnost IBM. Výzkum
je součástí dlouhodobého projektu IT Trendy v ČR.
K výběru respondentů bylo použito tzv. kvótní techniky to znamená, že se
žádostí o rozhovor s vyškoleným tazatelem bylo osloveno 521 čtenářů časopisu
Computerworld, kteří odpovídali zadaným kvótám (konkrétně byli řediteli úseku
IT v některém z českých podniků). Odezva mezi oslovenými byla velmi vysoká
interview se uskutečnila s 337 respondenty a ke konečnému zpracování a analýze
bylo nakonec postoupeno 303 dotazníků. Všechny záznamy byly kontrolovány z
hlediska úplnosti a logické konzistence odpovědí.
Některé zajímavé výsledky jsme vám již přinesli v květnovém čísle Business
Worldu a také v Computerworldu č. 22/2002.
Dnes vám přineseme ucelenější přehled závěrů tohoto zajímavého výzkumu.

Jaké zdroje informací využíváme?
Následující graf jsme již přinesli v letošním v Business Worldu č. 5, pro
úplnost jej však zopakujme. Své loňské prvenství, pokud jde o to, jaký zdroj
respondenti využívají při získávání potřebných informací o informačních
technologiích, obhájil internet. Z loňských 83 % vzrostlo využívání internetu
na 89 % a dnes se zdá skoro neskutečné, že ještě před 5 lety využívala internet
k tomuto účelu jen necelá polovina organizací. Je skoro zbytečné dodávat, že
křivka využívání internetu trvale a bez výkyvů roste. Na druhém místě, v těsném
závěsu, se drží odborné časopisy, které se po mírném poklesu v roce 1998, opět
vracejí na výsluní. S relativně velkým odstupem následují veletrhy (66 %),
jejichž význam má klesající tendenci. Ostatní informační zdroje svým významem
nepřesahují 50 %.

Kritéria při nákupu IT
"Seeing is believing", tak by se daly shrnout odpovědi na otázku, co je pro vás
nejdůležitějším kritériem při nákupu IT. Na prvním místě se totiž s přehledem
umístila osobní zkušenost, která se na čelo pomyslné tabulky vyhoupla z
loňského třetího místa. O příčku níž, na druhé místo, naopak ve srovnání s
rokem 2001 klesla kvalita servisu šéfové české informatiky mají očividně jasno
v tom, že investice do IT zdaleka nepředstavují jen tu částku, kterou podnik
zaplatí za nový produkt. Na třetím místě se umístila kvalita záručních podmínek
a čtvrtou pozici si drží cena produktů, která je jistě důležitá, ale pro
většinu šéfů informatiky už nepředstavuje to hlavní kritérium.

Investice do IT
Samozřejmě, že tazatele zajímala celková výše investic do IT v uplynulém roce.
Náklady spojené s informačními technologiemi jsme rozdělili do dvou částí.
Jednak na investiční prostředky, jednak na tzv. neinvestiční část prostředků.
Sem patří náklady na mzdy pracovníků IT oddělení, náklady na provoz a údržbu IT.
Pokud jde o přímé investice do IT, vypadala jejich struktura v oslovených
podnicích v loňském roce takto:
Neinvestiční náklady vložené do IT v roce 2001 vidíme na grafu následujícím.
Poměrně velká část respondentů v tomto případě odpovídala "nevím", ať už z
důvodů toho, že ne zcela přesně pochopili, co vše patří do oblasti
neinvestičních nákladů, nebo proto, že výši této částky nebyli schopni
vykalkulovat.
Zajímavá je pochopitelně i výše plánovaných investic do IT v roce 2002.
Potěšitelné je, že alespoň na papíře se zatím zdá, že oslovené podniky plánují
téměř o 10 milionů vyšší investice do informačních technologií než v loňském
roce.
Stejně jako v případě přímých investic i v případě neinvestičních prostředků do
IT v roce 2002 lze očekávat mírný nárůst (celkem 24 100 mil. Kč). V daném
případě to však není až tak radostné zjištění, tato cifra hovoří spíše o
očekávaných vyšších provozních a mzdových nákladech. Pokud jde o časové
rozložení investic v letošním roce z připojeného grafu vyplývá, že každý další
kvartál znamená mírné zvýšení plánovaných investic.
Poměrně zajímavé jsou výsledky otázky na rozložení investic. Poněkud v rozporu
v celosvětovými trendy oproti roku 2001 stoupl podíl hardwaru (z 38 % na 46 %),
podíl softwaru zůstává zhruba stejný (32 %) a dosti výrazně poklesl podíl
služeb (z 30 % na 21 %).

Počítač na stole
Jaký podíl zaměstnanců v podniku pracuje s počítačem? Rozhodně můžeme říci, že
počet pracovníků, kteří mají na svém stole počítač, stoupá. Největší procento
"computeriazce" zaměstnanců najdeme nikoliv překvapivě v nejmenších firmách.
Ovšem hned na druhém místě pokud jde o procento počítačem vybavených pracovníků
jsou největší společnosti s více než tisícem zaměstnanců. Stále roste podíl
zaměstnanců s vlastní e-mailovou schránkou - opět nejrychleji ve společnostech
s méně než 250 zaměstnanci. Naopak počet zaměstnanců, kteří mohou komunikovat
se svou organizací z externího prostředí, je zatím nepříliš vysoký. A do
třetice počet zaměstnanců vybavených služebním mobilem opět nejvyšší procento
najdeme v nejmenších firmách do 250 lidí.
Samozřejmě, že průzkum přinesl řadu dalších zajímavých zjištění. S nimi vás
postupně seznámíme v některých z následujících čísel Computerworldu i Business
Worldu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.