České portály dva roky poté - Reklama bude stále významná

Jak budou vypadat české internetové portály v roce 2003? Na jakých ekonomických modelech bude založeno jejich fungován...


Jak budou vypadat české internetové portály v roce 2003? Na jakých ekonomických
modelech bude založeno jejich fungování? Kolik hráčů se udrží na českém trhu?
Portál Centrum oslavil kulatých 555 dní své existence a na tiskové konferenci
došlo samozřejmě k diskuzi o všech výše nastíněných problémech. Třebaže se vše
logicky řešilo především z pohledu jednoho konkrétního provozovatele, tedy
společnosti NetCentrum, závěry mají dle mého názoru obecnější platnost a týkají
se všech subjektů působících na českém portálovém trhu. Odpovědi na následující
otázky jsou samozřejmě do určité míry spekulacemi či názory, které se mohou,
ale také nemusejí vyplnit.
První otázka se točí kolem reklamní budoucnosti portálů. Budou i nadále hrát
dominantní roli, nebo jim ji přeberou specializované servery či nějaké zcela
nové technologie typu peer-to-peer sítí?
Odpověď: Téměř polovina prostředků vynaložených na internetovou reklamu půjde
stále do kapsy provozovatelům několika nejnavštěvovanějších portálů. Tato
skutečnost vyplyne především z faktu, že čím dál více peněz do on-line reklamy
začnou investovat největší inzerenti, kteří dnes využívají především
televizních a rozhlasových stanic či celostátních deníků. Jak se Internet stane
podobně "širokopásmovým" médiem, získá peníze i od firem jako Danone či
Coca-Cola. Tito inzerenti se pak soustředí především na nespecializované
portály.
Další otázka: Mohou se provozovatelé portálů živit z bannerové reklamy? Je
proužkový systém skutečně v krizi a výhledově neperspektivní?
Odpověď podle představitelů firmy NetCentrum: Již dnes umožňuje dosáhnout
on-line reklama slušné míry ziskovosti. Pokud by nebylo nutné investovat stále
do rozvoje nových technologií, mohla by se ziskovost v tomto druhu podnikání
dokonce blížit až 40 %. S tím, jak poroste celková velikost českého on-line
reklamního trhu (v roce 2003 se očekává možná až miliarda Kč, za skromný odhad
je pokládána částka 600 milionů), se příjmy portálů budou ještě zvyšovat. Na
druhé straně: na trhu bude právě v důsledku jeho lukrativnosti podstatně větší
konkurence než dnes. Je třeba počítat ještě se vstupem velkých zahraničních
sítí.
Z hlediska všech stávajících hráčů na trhu bude proto úspěchem, pokud se jim
jejich stávající podíl na trhu podaří udržet. A jestliže opravdu dojde ke
vstupu nových subjektů, někteří z těch současných budou muset ztrácet.
Celková vize Centra, tedy obrat 380 milionů Kč v roce 2003, však nestojí pouze
na on-line reklamě. Jaké budou další zdroje příjmů pro české portály? Přímé
prodeje (na Centru dnes letenky), zprostředkování, platby za služby s přidanou
hodnotou od koncových uživatelů (e-mail bez reklamy apod.). Do stejné kategorie
pak mají patřit i přímo telekomunikační služby (provize od Telecomu pro
poskytovatele či přenos hlasu přes IP, který chce Centrum rovněž nabídnout).
Naše vložené texty ukazují, že poskytování infrastruktury má podle IDC celkem
slibné perspektivy a rostoucí penetrace českého trhu z hlediska platebních
karet umožní portálům také větší soustředění na přímý prodej.
Z hlediska portálů je důležité i vlastnictví technologií. Pokud si firmy
vyvíjejí tyto technologie samy a mají k nim přístup, mohou tato řešení
nabídnout třetím stranám. Portál je ideálním základem pro budování dalších
portálů, ať už firemních či oborově zaměřených. Zde hledá své příjmy např.
Yahoo. Samozřejmostí je také nabídka služeb typu ASP či vstup na pole B2B.
Je český trh pro portály příliš malý a firmy se musí rozhodnout buď pro
expanzi, nebo pro spojení se zahraničním partnerem? Těžká otázka. Podle
zakladatele a majoritního vlastníka Seznamu Ivo Lukačoviče je již na expanzi
pozdě (pokud pomineme např. Slovensko, kde už české portály působí). Centrum i
Atlas však naproti tomu dle svých slov další expanzi připravují.
Podle mého názoru je však dobré si uvědomit, že expanze na zahraniční trh
nemusí mít vůbec charakter budování nějakého německého portálu, který by si
kladl za cíl konkurovat třeba T-Online. Zahraničním partnerům je možné dodávat
např. vyvinuté technologie (software). Proto je představitelná i varianta, že
vlastní portály nebudou vůbec ziskové, ale budou sloužit spíše jako jakási
výkladní skříň technologie (Atlas má již dnes takovéto vazby k Microsoftu).
Fungující portál přece minimálně ukazuje, že jeho tvůrci dokáží nabídnout
řešení schopné odolávat obrovské zátěži a navíc pokrývající široké pole služeb
(např. realizace chatů a on-line her, publikační systémy na freewebech či u
zpravodajství, transakční systémy v obchodech, systémy pracující s rozsáhlými
objemy dat na mapových serverech atd.).

Poskytovatelé služeb bohatnou
Poskytovatelé aplikačních služeb (ASP) a dodavatelé síťových služeb (NSP) budou
mít v roce 2004 podle studie IDC obrat 400 mld. dolarů. V minulém roce jejich
obrat byl 115 mld. dolarů. Obrat společností, které prodávají infrastrukturu
xSP, poroste z 52 mld. dolarů v roce 2000 až na 130 mld. dolarů.

Jak dnes platíme?
Asociace Visa International zveřejnila odhad penetrace trhu s platebními
kartami pro střední Evropu. Visu používá dle těchto výsledků 16,5 % Čechů, 13,8
% Poláků a 14,5 % Maďarů. Celkové výdaje českých držitelů platebních karet Visa
dosáhly za loňský rok výše 2,3 miliardy dolarů. 88 % karet značky Visa, které
byly vydány v ČR, patří k typu Electron.

Centrum nabízí Internet zdarma
Poskytovatelé Internetu zdarma zpravidla doplňují svoji nabídku nějakým
portálem, je proto logické, aby obdobný krok učinily i ostatní portály. Z této
logiky zřejmě vycházeli i v Centru.
Společnost NetCentrum nabízí Internet zdarma na adrese
http://internet.centrum.cz. Služba zatím funguje jen pro Prahu, připravují se i
další regiony. Přístupové telefonní číslo je 0971 215 611. Jako dodavatel
konektivity funguje společnost Aliatel, vlastní servery Centrum jsou však i
nadále umístěny na páteřní síti Nextry.
Provozovatelé samozřejmě předpokládají, že svůj cenový model obohatí o příjmy z
provize, kterou platí poskytovatelům Internetu Český Telecom. Ředitel
společnosti NetCentrum Ondřej Tomek uvedl, že uživatelé tráví denně na Centru
asi 7 milionů minut (ne vše je ale samozřejmě přístup přes dial-up). Centrum
chce v budoucnu nabídnout i placený přístup k Internetu, v rámci kterého budou
nabízeny služby s přidanou hodnotou.
Na tiskové konferenci bylo také oznámeno, že dojde ke změně vlastnické
struktury firmy. Kromě zakladatelů firmy a investorů (Intel Capital, Baring
Communications Equity) v ní získají podíly i její zaměstnanci.
1 0468 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.