České radiokomunikace vstoupily na mezinárodní finanční trhy

Téměř šestinásobný převis poptávky zaznamenala globální nabídka akcií, s níž na světové finanční trhy vstou...


Téměř šestinásobný převis poptávky zaznamenala globální nabídka akcií, s níž na
světové
finanční trhy vstoupila společnost České radiokomunikace (ČRa). Zájem investorů
tak dosáhl objemu 800 milionů amerických dolarů, když nabízeny byly akcie v
celkové hodnotě zhruba 134 milionů dolarů.
Cena nově vydaných akcií byla 26. května letošního roku oficiálně stanovena na
525 korun za akcii, respektive na 16,33 dolaru za globální depozitní certifikát
(GDR) nabízený v rámci nabídky akcií Českých radiokomunikací. Celkově tak
navýšení základní-ho jmění v objemu 27 % přineslo společnosti finanční
prostředky ve výši 4,3 miliardy korun. Ještě před ukončením závěrečného
umisťování akcií odstartovalo na londýnské burze cenných papírů (London stock
exchange) podmíněné obchodování, kde během prvního dne cena globálních
depozitních certifikátů vzrostla z emisních 16,33 na 17,25 dolaru. Vstupem na
londýnskou burzu se společnost stala prvním poskytovatelem celoplošných
telekomunikačních služeb z regionu střední a východní Evropy, jehož akcie byly
kotovány na zdejším trhu.
Finanční prostředky, získané navýšením základního jmění společnosti, plánuje
vedení ČRa využít především na investice. Jejich cílem by mělo být zvýšení
kapacity a technické kvality stávající páteřní sítě. Společnost současně počítá
s investicemi v oblasti šíření televizního signálu, kde by mělo dojít zejména k
dokrytí území České republiky signálem soukromé televizní stanice Prima. Tyto
investiční záměry by si podle slov generálního ředitele společnosti Miroslava
Čuřína měly v horizontu tří let vyžádat finanční zdroje v objemu více než 3
miliardy korun.
Další část ze získaných finančních prostředků bude směřovat k úhradě
krátkodobých úvěrů, které ČRa používaly k financování svých potřeb. Společnost
také plánuje finanční investice na českém telekomunikačním trhu. Cílem by mělo
být získání majoritního podílu v některých menších společnostech, jejichž
nabídka služeb by vhodně doplnila portfolio aktivit Českých radiokomunikací.
Pro budoucí akvizice se tak podle slov představitelů ČRa nabízejí například
společnosti poskytující datové služby.
Nová emise akcií také zamíchala dosavadní strukturou akcionářů. Zatímco před
zvýšením základního jmění dosahoval podíl Fondu národního majetku 70 %, po
úpisu nových akcií, kterého se FNM v souladu s rozhodnutím vlády neúčastnil,
klesl tento podíl na 51 %. Významně naopak vzrostl podíl dánské společnosti
TeleDanmark, která byla před touto finanční operací držitelem 21procentního
balíku akcií ČRa a plně využila svého předkupního práva v rámci nabídky akcií.
Původní akcionáři přitom z nabídky 8 190 000 nových akcií získali téměř 2,4
milionu akcií, což představovalo 29 % z nabízené emise.
K umístění nových akcií na domácí kapitálový trh Burzu cenných papírů Praha,
kde je titul kotován, dojde letos během léta. Podmínkou je ovšem zápis navýšení
základního jmění do obchodního rejstříku. Současně s tímto krokem bude
stávající tisícikorunová emise, která je dnes na burze obchodována, rozdělena v
poměru jedna ku deseti, čímž dojde k sloučení nominálních hodnot akcií na
jednotných 100 korun.
Úpisu nové emise akcií a GDR předcházelo road-show, během něhož v průběhu
května představitelé společnosti představili svůj záměr zvýšit základní nabídku
v evropských finančních centrech (Ženeva, Curych, Amsterodam, Haag, Frankfurt,
Londýn) a také na americkém kontinentu (New York, Boston, New Jersey, San
Francisko) instituciálním investorům. Generální ředitel společnosti Miroslav
Čuřín k tomu uvedl, že na základě výběru podle předložených nabídek získala
společnost ČRa zhruba 40 nových, hlavně zahraničních akcionářů. Významnými
investory se podle jeho slov staly například britské a americké penzijní fondy,
reprezentující klasické instituciální investory.
Této cestě nakonec odpovídala i poptávka investorů, jelikož velká část
nabízeného objemu byla umístěna ve Velké Británii. Další investoři pak
pocházejí zejména ze USA, Švýcarska, Německa a Nizozemí. Z domácích investorů o
novou emisi projevilo zájem zhruba deset investorů, mezi nimiž dominovaly
investiční fondy velkých domácích bank, jako je například Investiční a Poštovní
banka či Živnostenská banka.
8 1604 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.