ČESKO JIŽ SNESE SROVNÁNÍ SE ZÁPADEM

Téměř pět set stran má každoročně studie EITO vydávaná u příležitosti veletrhu CeBIT, která mapuje informační ...


Téměř pět set stran má každoročně studie EITO vydávaná u příležitosti veletrhu
CeBIT, která mapuje informační a telekomunikační technologie v Evropě. Jedná se
o bohatý zdroj s jehož nejzajímavějšími daty, týkající se naší republiky a nám
blízkých států, vás seznámíme.
Ve srovnání různých kritérií IT s ostatními zeměmi střední a východní Evropy
nedopadá Česká republika vůbec špatně. Dokonce v některých oblastech se může
směle měřit s vyspělými západními státy. Jistě, stále je co zlepšovat, ale
výsledky a prognózy do budoucna nejsou špatné. Podle organizace EITO (European
Information Technology Observatory) je Česká republika nejdynamičtějším ICT
trhem ve střední a východní Evropě s nejvyšším poměrem výdajů na ICT vzhledem k
hrubému národnímu produktu (3,8 %). Číslo je srovnatelné s mnoha zeměmi západní
Evropy. Trochu problematická je oblast telekomunikací a především jejich plné
liberalizace. Středoevropský region je v průzkumu zmiňován jako velmi
perspektivní a nadějný. Jen za loňský rok dosáhl 13% růstu výdajů na ICT a
celkového objemu 30,5 miliardy eur (téměř bilion Kč). Západní Evropa roste
také, ale přece jenom méně. Bruno Lamborghini, předseda EITO, vyzývá k
rychlejšímu nasazení e-commerce a e-business nástrojů v této části světa.
Rovněž se ptá: "Skutečně ve sjednocené Evropě potřebujeme 15 regulačních
telekomunikačních autorit?" Evropské unii totiž leží na stole 35 návrhů různých
direktiv a Bruno Lamborghini se obává, že některé z nich nejsou vhodně mířeny a
mohou navíc způsobit zpomalení změn na telekomunikačním trhu. Evropa jako celek
má každopádně velké šance pro růst a vytvoření určité protiváhy technologické
"nadvládě" Spojených států. Díky rozšíření jednotné měny se zvýší ekonomická
integrace a současně s rozšířením Evropské unie dojde i k nastartování dalšího
rozvoje. Vždyť celé společenství bude sestávat z 25 nebo i více zemí a přes půl
miliardy obyvatel. Bruno Lamborghini věří, že spojená Evropa se stane úspěšným
modelem regionální globalizace, ve které hrály hlavní roli informační
technologie.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.