Český Internet a MSIE

Kniha Český Internet a Internet Explorer 4 je další z řady publikací určených spíše internetovým začátečníkům....


Kniha Český Internet a Internet Explorer 4 je další z řady publikací určených
spíše internetovým začátečníkům. V úvodu se tedy seznámíme s obsahem základních
pojmů, historií Internetu, řekneme si něco málo o internetových doménách a
poskytovatelích. Pak už přijde na řadu popis klientských programů společnosti
Microsoft (včetně krátké historie firmy).
Uvítat lze podrobný popis instalace poslední verze MSIE (včetně konfigurace
přídatných částí browseru, které vám umožní pracovat s elektronickou poštou a
usenetovými diskusními skupinami). Následuje víceméně manuál k "čtyřkovému"
Internet Exploreru. Kromě obligátních výkladů o tom, k čemu slouží tlačítka
Zpět a Vpřed, zde najdeme řadu informací užitečných a ne zcela triviálních
(otázky kolem tisku dokumentů). Na necelých 30 stranách je víceméně vše, co pro
práci s prohlížečem potřebujeme (včetně např. otevírání aplikací MS Office v
okně Internet Exploreru).
Čtvrtá kapitola popisuje technologii kanálů i Active Desktop, tedy jak změnil
MSIE charakter vlastního operačního systému (především pracovní plochu, na
kterou se naučíme přidávat další komponenty, řekneme si o změnách nabídky Start
i o změnách windowsového Průzkumníka).
Pátá kapitola se nazývá Další služby Internetu. Začneme Telnetem, potom se
dostaneme k FTP, řekneme si, proč browser není ideálním klientem pro častější
práci s adresáři FTP a jaké grafické klienty k tomu můžeme použít (popsány jsou
WS_FTP a CuteFTP). Kapitolu zakončíme systémem Gopher.
Část o elektronické poště je vhodně proložena trochou teorie, aby si čtenář
udělal představu, jakým způsobem zprávy Internetem vlastně putují. Naučíme se i
odesílat zprávy do jiných sítí (FIDONETu). Potom už přejdeme přímo k produktům
Microsoftu, tedy e-mailovému i newsovému klientovi Outlook Express (problém
kódování MIME nebo UUENCODE, jak to udělat s kontrolou pravopisu, s obrázky v
textu, s přílohami, přidávání podpisu, organizace zpráv atd.).
Za velmi užitečnou pokládám kapitolu o službách dostupných přes elektronickou
poštu. Začneme tedy klasickými konferencemi dostupnými přes listserver. Po
popisu práce s konferencemi se dostaneme k příkazům, jak se pomocí pošty dostat
k textu WWW stránky, adresářové struktuře Gopheru či souborům z FTP archivů.
Protože částečné připojení k Internetu (zahrnující pouze elektronickou poštu)
je díky své finanční nenáročnosti výhledově řešením pro většinu menších českých
firem, soudím, že informace tohoto druhu jsou velmi užitečné.
Vhodné se mi jeví i zařazení popisu pro zasílání faxu prostřednictvím e-mailu,
komunikace s mobilními telefony (či pagery) a popis problematiky anonymních
remailerů, pokud chceme naši aktivitu nějak utajit.
Rozsáhlejší je popis News a způsobů, jak MS Outlook Express přinutit s nimi
pracovat. V 9. kapitole se podíváme na zoubek vyhledávacím službám, včetně
možnostem vyhledávání prostřednictvím elektronické pošty. Kromě klasických
vyhledávacích služeb na WWW se podíváme i na možnosti, jak hledat soubory,
sledovat obsah FTP archivů, procházet diskusními příspěvky v Usenetu či dívat
se po lidech či firmách.
V kapitole o obchodování a bezpečnosti se podíváme na principy šifrování,
autentizaci, bezpečné protokoly i firewally. Jak už je zvykem v této publikaci,
po seznámení s obecnými principy se podíváme na konkrétní situaci v produktech
Microsoftu, tedy probereme postupně digitální certifikáty, aktivní obsah
stránek a cookies, stejně jako citlivé stránky nepřístupné např. mládeži.
Knihu zakončují kapitoly o Chatu, MS NetMeetingu, Javě, skriptech a seznam URL.
Protože publikace není určená vývojářům informace jsou v těchto případech
poměrně stručné těžiště knihy je někde jinde.
Nyní je čas na krátké zhodnocení publikace. V jistém ohledu lze říct,
že tak nějak by měly vypadat knihy
o Internetu. Zejména popis ovládání programů se neomezuje na stručné vysvětlení
ikonek přítomných v panelech základního nastavení, ale snaží se uživatele
provést funkcemi, jež bude pravděpodobně ve své práci skutečně potřebovat.
Nicméně, na druhou stranu nelze nevidět ani to, že s podobnými internetovými
příručkami se dnes roztrhl pytel a není mi úplně jasné, jak se kniha odliší od
řady publikací podobných, byť podstatně méně kvalitních. Knihy poměrně
analogické se vyskytovaly na tuzemském trhu již před dvěma roky (i když
samozřejmě nebyly o Internet Exploreru 4.x). Nicméně bych doporučoval sáhnout
mezi internetovými kuchařkami právě po této.
Hledal jsem, jaké mušky a opomenutí bych v knize nalezl, a měl jsem s tím
docela problémy. Takže jen několik rýpnutí. V kapitole o odinstalování MSIE se
o celé záležitosti píše, jako kdyby neměla přinášet vážnější problémy a rovnala
se odinstalování jakéhokoliv jiného programu což tak docela pravda není. Hned
na titulní stránce je díky komickému překlepu inzerována "microsoftí kočka" (MS
Cat) a kdo hledá, objeví i dvě další "mušky". V kapitole o elektronickém
obchodování je jako úvodní příklad uvedena adresa s on-line nabídkou knih na
http:// vlta va.cpress.cz. Nic proti, snad jen, že publikaci vydalo
nakladatelství Grada, takže se vlastně přímo na stránkách knihy propaguje jeho
přímá konkurence (což však není vina autora, a čtenáři to také rozhodně nijak
vadit nemusí).
Jinak lze na knize pochválit způsob sazby (vhodně odlišené typy použitého
písma, přehlednost, grafické zpracování) i slibovanou on-line podporu. Celkově
patří Český Internet a Internet Explorer 4 mezi "konkurečními" příručkami
rozhodně k těm lepším.
(Miroslav Renda: Český Internet a Internet Explorer 4, podrobný průvodce
začínajícího uživatele, vydala Grada Publishing r. 1998, 272 s.)
8 0470 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.